.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Praca za granicą a zakup 1 ha gruntów rolnych, ubezpieczenie w KRUS, podatek rolny

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 05.03.2021 • Zaktualizowane: 05.03.2021

Niedawno zostałam posiadaczką nieruchomości zabudowanej budynkami gospodarczymi i niestety muszę opłacać duży podatek od tych budynków, ponieważ nie jestem rolnikiem. Zastanawiałam się, jak zmniejszyć należności podatkowe i obecnie rozważam zakup minimum 1 ha gruntów rolnych, przez co stałabym się rolnikiem. Co jednak z ubezpieczeniem w KRUS i czy takie rozwiązanie pozwoli mi płacić niższe podatki? Jest jeszcze jeden problem: obecnie pracuję na stałe za granicą i tam mam ubezpieczenie, czy zatem mogę w Polsce opłacać KRUS?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca za granicą a zakup 1 ha gruntów rolnych, ubezpieczenie w KRUS, podatek rolny

Prowadzenie działalności rolniczej i ubezpieczenie w KRUS

Z art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (u.s.r.) wynika, że ubezpieczeniom rolniczym – wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny. Natomiast stosownie do art. 5 u.s.r. przepisy ustawy dotyczące ubezpieczenia rolnika i świadczeń przysługujących rolnikowi stosuje się także do małżonka rolnika, chyba że ten małżonek nie pracuje w gospodarstwie rolnika ani w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym.

 

W wyroku z 29 września 2005 r., sygn. I UK 16/05, Sąd Najwyższy przyjął, że prowadzenie działalności rolniczej w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy oznacza prowadzenie na własny rachunek przez posiadacza gospodarstwa rolnego działalności zawodowej, związanej z tym gospodarstwem, stałej i osobistej oraz mającej charakter wykonywania pracy lub innych zwykłych czynności wiążących się z jego prowadzeniem. Sąd Najwyższy wyjaśnił również, że ta praca lub czynności nie muszą mieć charakteru pracy fizycznej. Mogą one bowiem polegać także na zarządzaniu gospodarstwem. Tak więc prowadzenie gospodarstwa rolnego powinno mieć charakter osobisty. W art. 6 pkt 1 ustawy wskazano, iż przesłanką uznania osoby fizycznej za rolnika jest prowadzenie działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Warunek ten skłania do co najmniej dwóch konstatacji. Po pierwsze, jest pewne, że ubezpieczeniem społecznym rolników objęte są osoby prowadzące działalność rolniczą na terenie Polski. Po drugie, wydaje się oczywiste, że miejsce przebywania rolnika powinno być diagnozowane przez pryzmat możliwości prowadzenia działalności rolniczej. Aspekt ten konweniuje z centrum życiowym rolnika. Znaczy to tyle, że powinien on przebywać w kraju z zamiarem prowadzenia działalności rolniczej. Zgodnie z nim, dopóki w tych obszarach prowadzący działalność rolniczą jest wyłącznym decydentem, dopóty, mimo nieprzebywania na terenie gospodarstwa rolnego, nie traci on statusu rolnika. Podkreślenie strony organizacyjnej i decyzyjnej wymaga jednak dodatkowego uściślenia. Wskazane aspekty osobistego prowadzenia działalności rolniczej muszą dotyczyć wszystkich czynności składających się na prowadzenie gospodarstwa rolnego (wyrok SN z 13 lipca 2011 r., I UK 33/11). W przeciwnym razie dojdzie jedynie do sprawowania swoistego nadzoru właścicielskiego, który nie daje podstawy do objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników (postanowienie SN z dnia 24 kwietnia 2008 r., II UK 2/08).

 

Zagraniczne ubezpieczenia a KRUS

W ubezpieczeniu społecznym rolników obowiązuje zasada, że w razie posiadania innego tytułu do ubezpieczenia lub podlegania zaopatrzeniu społecznemu obowiązek ubezpieczenia rolniczego jest wyłączony. Zawsze zatem pierwszeństwo ma tytuł nierolniczy. Tak więc posiadanie tytułu ubezpieczenia społecznego za granicą wyklucza opłacanie KRUS w Polsce.

 

Jak więc widać, posiadanie ziemi w Polsce nie zawsze oznacza obowiązek podlegania pod ubezpieczenie KRUS. Jeśli posiada Pani rezydencją podatkową za granicą (czyli nie ma Pani w Polsce centra interesów życiowych), to posiadanie w kraju gruntów nie wpływa na kwestie podatkowe.

 

Przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym

Przejdźmy teraz do ustawy o podatku rolnym. Otóż w jej artykule 1 określono, co stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym. A więc: „Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza”. Nie mam wiedzy, jaki charakter mają posiadane przez Panią grunty oraz te, które zamierza Pani kupić. Jeśli byłby one gruntami rolnymi i posiadałaby Pani minimum 1 hektar – tytuł ubezpieczenia społecznego, czy brak ubezpieczenia w KRUS, nie miałby tu żadnego znaczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl