Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca w wygaszanym gimnazjum - przejście w stan nieczynny, urlop dla poratowania zdrowia, czy odejście na emeryturę?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 06.01.2019

Jestem nauczycielem dyplomowanym, pracuję w gimnazjum. 60 lat ukończę we wrześniu, więc jestem pod ochroną. Ze względu na ustawowe obniżenie wieku emerytalnego od października nabędę prawa emerytalne. W związku z reformą oświaty, gimnazja będą wygaszane, a brak naboru powoduje zmniejszającą się z roku na rok liczbę etatów w tych placówkach. Czy dyrektor może mnie zwolnić (za moją zgodą)? Czy dostaję w tej sytuacji 3- plus 6-miesięczną odprawę? Dyrektor proponuje mi przejście w stan nieczynny – czy mogę się nie zgodzić? Czy wtedy musi mnie zwolnić? W jakiej wysokości dostaję odprawę? Jakie rozwiązanie umowy o pracę jest dla mnie najbardziej korzystne? A czy mogę wziąć urlop dla poratowania zdrowia, np. na jeden rok? I czy w takiej sytuacji zanim odejdę na emeryturę, muszę wrócić na jakiś okres do pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe „nauczyciela gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, przenosi się w stan nieczynny odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. albo rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny”.

 

„Nauczyciel, w terminie 7 dni od dnia uzyskania propozycji i informacji, o których mowa wyżej może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny albo, w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia”.

 

„Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych wyżej, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego”.

 

Z powyższego wynika, że może Pani nie przyjąć propozycji przejścia w stan nieczynny. Wówczas otrzyma Pani wypowiedzenie i 6-miesieczną odprawę. Jednak nie otrzyma Pani już odprawy 3-miesięcznej z powodu przejścia na emeryturę, bowiem w momencie rozwiązywania stosunku pracy (31 sierpnia) nie będzie Pani miała jeszcze uprawnień do emerytury, a jest to niezbędny warunek. Pani wiek emerytalny osiągnie dopiero po zakończeniu trwania stosunku pracy (w październiku), co wyklucza wypłacenie Pani odprawy emerytalnej.

 

Zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela „nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne”.

 

Oznacza to, że z urlopu dla poratowania zdrowia może Pani korzystać co najwyżej do września, przy czym Sąd Najwyższy uznał, ze w przypadku nauczycieli zatrudnionych przez mianowanie urlop dla poratowania zdrowia nie stoi na przeszkodzie dokonaniu wypowiedzenia z przyczyn organizacyjnych. Więc dyrektor może i tak w maju wypowiedzieć Pani pracę, nawet jeśli będzie już Pani na urlopie dla poratowania zdrowia i wówczas urlop zakończy się 31 sierpnia.

 

W Pani przypadku widzę dwie możliwości – albo przyjęcie wypowiedzenia już teraz i otrzymanie odprawy 6-miesięcznej, albo porozumienie się z dyrektorem, że odejdzie Pani w październiku, i otrzymanie odprawy 3-miesięcznej. Pierwsza opcja jest zdecydowanie korzystniejsza finansowo.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - dwa =

»Podobne materiały

Praca podczas studiów a okresy składkowe ZUS

Gdy studiowałam, na czwartym semestrze studiów stacjonarnych zaszłam w ciążę i nie zaliczyłam jednego przedmiotu. Otrzymałam urlop macierzyński. Po urodzeniu dziecka rozpoczęłam dalszą naukę na tym samym kierunku na czwartym semestrze, tyle że na studiach zaocznych, i podjęłam pracę w szkole. Nie mi

Praca na kolei a wcześniejsza emerytura

Sprawa dotyczy pracy na kolei i wcześniejsza emerytura. Skończyłam 55 lat i mam przepracowane 20 lat, w tym 15 lat i 2 miesiące na kolei. W ciągu pracy na kolei chorowałam 4 miesiące. Czy kwalifikuję się na wcześniejszą emeryturę i czy muszę spełnić jakieś dodatkowe warunki?

Czy studium nauczycielskie można wliczyć do stażu pracy?

W 1980 r. ukończyłam studium nauczycielskie na kierunku wychowanie wczesnoszkolne. W 1987 r. uzyskałam tytuł magistra fizyki (studia odbywałam zaocznie). Koleżanka ze studium kilka lat później ukończyła trzyletnie uzupełniające studia magisterskie. ZUS zaliczył jej do okresu pracy dwa lata
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »