Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeprowadzka za granicę a praca w Polsce i podatki

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 13.03.2018

Pracuję w polskiej firmie, jednak większość czasu pracy spędzam u klientów zagranicznych (dostając diety). Chciałbym na jakiś czas przeprowadzić się z rodziną do Portugalii, nadal będąc zatrudnionym w Polsce i tu płacąc podatki. Czy to możliwe? Czy dla pracodawcy to jest kłopot finansowy? Jak to rozwiązać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przeprowadzka za granicę a praca w Polsce i podatki

Fot. Fotolia

W przedstawionej przez Pana propozycji przeprowadzki do Portugalii widzę jednak parę problemów prawnych. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na kwestie, że do pracy zagranicznej wysyła Pana pracodawca. Zgodnie z przepisami prawa może to odbyć się na dwa sposoby – poprzez wysłanie w podroż służbową lub poprzez oddelegowanie.

 

Definicja podróży służbowej znajduje się w Kodeksie pracy. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Stosownie zaś do regulacji zawartych w art. 29 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy miejsce wykonywania pracy przez pracownika powinno być określone w treści umowy o pracę.

 

Jeżeli zatem pracodawca zlecił pracownikowi wykonywanie obowiązków poza miejscem wskazanym w umowie jako stałe miejsce pracy, to taki wyjazd jest podróżą służbową. W takim przypadku pracownik ma prawo do diet i zwrotu kosztów z tytułu podróży służbowej (przejazdów, noclegów itp.). Świadczenia te są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy PIT.

 

Natomiast jeżeli określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy zostało zmienione (za porozumieniem stron albo w trybie wypowiedzenia zmieniającego), to taką sytuację określa się jako oddelegowanie. Pracownik, który udaje się do miejsca ustalonego w umowie o pracę jako miejsce jej wykonywania, nie odbywa zatem podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 Kodeksu pracy i nie przysługują mu świadczenia z tytułu takiej podróży.

 

Pracownikom oddelegowanym do pracy w innej miejscowości, pracodawcy mogą przyznać natomiast różnego rodzaju dodatkowe świadczenia, które korzystają ze zwolnień od podatku o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 18, 19 i 20 ustawy PIT.

 

Przykładowo wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracownika oddelegowanego do wykonywania pracy w innej miejscowości (w kraju lub za granicą) jest zwolniona z opodatkowania – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł, pod warunkiem, że:

 

  • miejsce zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, oraz
  • pracownik nie korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (w wysokości 139,06 zł miesięcznie).
 

Jeżeli zatem pracownik, który został oddelegowany do pracy za granicą, nie korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, to świadczenie ponoszone przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania tego pracownika jest wolne od podatku dochodowego do wysokości 500 zł miesięcznie. W sytuacji, gdy wartość omawianego świadczenia w danym miesiącu przekroczy 500 zł, to nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód pracownika ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF.

 

Ponadto jeżeli pracownik został oddelegowany do pracy za granicą, to w takiej sytuacji przysługuje mu zwolnienie od podatku określone w art. 21 ust. 1 pkt 20 PIT. Przepis ten stanowi, że przychody uzyskane przez pracownika oddelegowanego do pracy za granicą należy pomniejszyć–- za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pracownik pozostawał w stosunku pracy – o kwotę stanowiącą równowartość 30% diety przewidzianej dla danego kraju.  

 

W świetle powyższego podróż służbowa odbywa się na polecenie pracodawcy, natomiast oddelegowanie następuje na podstawie zmiany treści umowy o pracę. Jak zatem widać, w obu przypadkach odbywa się to z udziałem pracodawcy. Myślę, że jednak konieczne jest ustalenie tej kwestii i porozumienie się z pracodawcą. Obawiam się, że „samowolna” zmiana miejsca wykonywania pracy może spowodować, że powyższe świadczenia dodatkowe nie będą Panu przysługiwały, gdyż nie będziemy mieli do czynienia ani z oddelegowaniem, ani z podróżą służbową.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus 4 =

»Podobne materiały

Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych przez osobę zatrudnioną w Irlandii i w Polsce

Pracuję w Irlandii na umowę o pracę; tam płacę podatki PAYE i składkę na ubezpieczenie. Mam też podpisaną umowę-zlecenie w Polsce (przylatuję tu na niektóre weekendy). Podczas ostatniego pobytu w Polsce z powodu nagłego pogorszenia zdrowia musiałam zostać poddana kilku operacjom. Dowodem ubezpieczen

 

Zakaz rozmowy po polsku w firmie za granicą!

Jesteśmy z kolegą pracownikami firmy w Holandii. Niestety nie wolno nam rozmawiać po polsku. Możemy tylko rozmawiać w języku holenderskim, angielskim i niemieckim. Nakazał nam to nasz przełożony. Czy ma do tego prawo?

 

Praca w Anglii a staż pracy

Chciałabym się dowiedzieć, czy okres pracy w Anglii (pracuję na zasadzie samozatrudnienia) wlicza się do stażu pracy w Polsce. Dodam, że wcześniej pracowałam też w kraju, a za jakiś czas mam zamiar do niego wrócić i pobierać tutaj emeryturę.

 

Wysyłanie opiekunek do Niemiec

Od niedawna prowadzę agencję zatrudnienia na rynek duński. Obecnie chciałabym wysyłać opiekunki do Niemiec, do pracy z osobami starszymi. Nie wiem jednak, jak to robić legalnie. Zapewne nie mogę ich delegować? Nie mam obrotów w Polsce, więc nie uzyskam formularza A1. Przesyłam 2 umowy innej agencji,

 

Wymiana informacji podatkowych między amerykańskim IRS a US

Jestem właścicielem spółki typu LLC w stanie Wyoming w USA. Według prawa podatkowego USA jako nierezydent niezamieszkujący w Stanach oraz nieprowadzący tam fizycznie działalności jestem zwolniony z podatku federalnego (w Wyoming podatek stanowy wynosi 0%), również spółka LLC posiada firmowy rachunek

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »