.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Praca pielęgniarki w Polsce i Niemczech a delegacja

Autor: Adam Dąbrowski • Opublikowane: 22.07.2020

Z zawodu jestem pielęgniarką, mam założoną jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce – świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze. W kraju mam 3 podopiecznych, jednocześnie pracuję w Niemczech i tam mam jednego podopiecznego, u którego mieszkam na czas pobytu w Niemczech. System pracy jest taki: 2 tyg. w Polsce i 2 tyg. pracy w Niemczech (w roku kalendarzowym nie przekroczę 183 dni pracy za granicą). Mam wystawiony przez ZUS druk A 1, jestem w Polsce opodatkowana. Czy jako firma jednoosobowa muszę wystawić sobie pisemne oddelegowanie czy delegację? Czy mogę odliczać sobie delegację za każdy dzień pobytu za granicą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca pielęgniarki w Polsce i Niemczech a delegacja

Jak wskazuje opis:

 

  • jest Pani przedsiębiorcą,
  • swoje usługi świadczy Pani w Polsce oraz poza jej granicami,
  • celem wykonywana usług poza Polską odbywa Pani podróże i przebywa w danom kraju jakiś czas,
  • dla celów ubezpieczenia ma Pani zaświadczenie A1 z ZUS (podlega Pani polskim przepisom ubezpieczeniowym),
  • podatkowo rozlicza się Pani w Polsce (na terenie innego kraju nie przebywa Pani dłużej niż 183 dni).

Koszty uzyskania przychodów a podróże służbowe

Zgodnie z art. 23 ustawy o PIT „do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących – w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Wysokość diet określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej”.

 

Z ustawy:

 

„Art. 23. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

52) wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących – w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra”.

 

Dotyczy to sytuacji, gdy Pani wyjeżdża na koszt własny. Wtedy zgodnie z przepisami może Pani zaliczyć wydatki z tytułu podróży służbowej w wysokości diet do kosztów uzyskania przychodów, lecz tylko do określonego limitu, jaki przysługuje pracownikom.

 

Aby uznać podróż przedsiębiorcy za służbową – podróż być związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, podróż musi służyć osiągnięciu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów. Pani podróże wypełniają wskazane przesłanki.

 

W opisanym przypadku wyjeżdżała Pani w podroż jako przedsiębiorca celem świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności.

Diety z tytułu podróży służbowych a DG pielęgniarki

Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących – w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

 

Aby osoba prowadząca działalność gospodarczą mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych, podróż musi: być związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, służyć osiągnięciu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów, wysokość diety musi mieścić się w granicach limitu określonego w odrębnych przepisach.

 

W przepisach prawa podatkowego pojęcie podróży służbowej nie zostało zdefiniowane. Definicja podróży służbowej pracownika została natomiast zawarta w art. 775 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem za podróż służbową uznaje się wykonywanie na podstawie polecenia pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy.

Zagraniczne delegacje pielęgniarki posiadającej działalność

Zagraniczna podróż służbowa to podróż służbowa związana z tematycznym charakterem wykonywanej pracy w innym kraju niż ten, w którym znajduje się siedziba firmy.

 

Dieta jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Jej wysokość za dobę podróży w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do odpowiedniego rozporządzenia.

 

Diety należy przeliczać po średnim kursie NBP ogłoszonym w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień, w którym koszt został poniesiony. W tym wypadku dniem poniesienia kosztu jest dzień rozliczenia zagranicznej podróży służbowej.

 

Wydatki poniesione poza granicami kraju należy przeliczyć po średnim kursie NBP ogłoszonym w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień, w którym koszt został poniesiony. Dniem poniesienia kosztu jest data widniejąca na dokumencie potwierdzającym wydatek. Obowiązek zastosowania średniego kursu Narodowego Banku Polskiego wynika z art. 11a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Udokumentowanie podróży służbowej

W celu udokumentowania wartości diet z tytułu podróży służbowej osób prowadzących działalność gospodarczą wystawia się dowód wewnętrzny (zwany rozliczeniem podróży służbowej). Dokument ten zastępuje polecenie wyjazdu służbowego (delegacja), które jest właściwe dla podroży służbowych pracowników. Dokument taki powinien zawierać co najmniej:

 

  • imię i nazwisko osoby podróżującej,
  • nazwę miejscowości docelowej,
  • liczbę godzin i dni przebywania w podróży służbowej, czyli datę i godzinę wyjazdu oraz powrotu,
  • stawkę i wartość przysługujących diet.

 

Do rozliczenia należy dodać odpowiednie dokumenty potwierdzające poszczególne wydatki. Prawo do ujmowania kwoty diety jako kosztu przysługuje za każdy dzień podróży. Problemem jest wykazanie, że była to podróż w celu wykonywania usług w ramach prowadzonej działalności. W przypadku kontrahenta zagranicznego konieczna byłaby umowa na te usługi.

 

Jako przedsiębiorca nie ma Pani obowiązku wystawiania sama sobie „delegacji”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl