Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca bez umowy i wynagrodzenia

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 06.06.2017

Dorabiam sobie w pewnej firmie. Gdy zaczynałem pracę umówiliśmy się ustnie z pracodawcą na określoną płacę. Do dziś pracuję bez umowy i praktycznie bez wynagrodzenia (dostałem tylko niewielką część wypłaty). Pracodawca ciągle mnie zwodzi i nie chce dać mi umowy zlecenia. W wielu dokumentach figuruję jako osoba odpowiedzialna za pewne rzeczy, więc mogę udowodnić, że pracuję w tej firmie. Chcę teraz postawić wszystko na ostrzu noża i nie przychodzić do pracy do czasu otrzymania umowy. Gdyby pracodawca chciał mnie oszukać, czy mam jakieś szanse na odzyskanie wynagrodzenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca bez umowy i wynagrodzenia

Fot. Fotolia

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że sposób odzyskania zaległego wynagrodzenia zależeć będzie od tego, czy mamy do czynienia z umową zlecenia, czy umową o pracę.

 

Do zawarcia umowy cywilnoprawnej konieczne jest złożenie zgodnych oświadczeń woli obu stron umowy. Jeżeli umowa zawierana jest w formie pisemnej, do zachowania pisemnej formy wystarczające jest sporządzenie dokumentu obejmującego treść oświadczeń woli obu stron i podpisanego przez obie strony lub wymiana dokumentów, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany.

 

Ponadto należy wskazać, iż dla ważności umowy o świadczenie usług nie jest wymagane zachowanie formy pisemnej. Umowa taka pozostaje ważna także w sytuacji, gdy została zawarta w formie ustnej.

 

Co do zasady skoro umowa została sporządzona w formie ustnej jest ona ważna. Na podstawie tejże umowy dokonywane były czynności i wypłacone było wynagrodzenie, wobec czego należy uznać, że umowa została zawarta i skonsumowana, więc brak formy pisemnej niczego tutaj nie zmienia.

 

Skoro jest to umowa cywilnoprawna nie przysługuje Panu roszczenie do sądu pracy, gdyż wszystkie czynności z zakresu umów cywilnoprawnych są rozstrzygane przez sądy cywilne.

 

Dlatego musi Pan wnieść pozew do sądu cywilnego z roszczeniem o wypłacenie zaległych świadczeń. Ma Pan na to 2 lata, gdyż po takim okresie świadczenie się przedawni.

 

Z kolei zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

1) rodzaj pracy,

2) miejsce wykonywania pracy,

3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,

4) wymiar czasu pracy,

5) termin rozpoczęcia pracy.

 

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

 

Ustna umowa o pracę jest wiążąca, mimo że nie zostały dopełnione formalności zawarcia jej na piśmie. W obecnej sytuacji, aby odzyskać wynagrodzenie powinien Pan skierować sprawę do sądu pracy. Najpierw jednak proponuję wysłać do pracodawcy wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia pod groźbą wniesienia sprawy do sądu. Jeśli pracodawca nie zapłaci – wówczas pozostaje jedynie sąd pracy. Ma Pan na to 3 lata.

 

W zależności od tego, czy mieliśmy do czynienia z umową zlecenia, czy umową o pracę musi Pan być ostrożny przy, jak Pan to ujął „nieprzychodzeniu do pracy do czasu otrzymania umowy”. W przypadku zlecenia – nie będzie to miało wielkich skutków, co najwyżej zlecenie się rozwiąże. Jednak, jeśli łączy Pana z pracodawcą umowa o pracę niepojawienie się w pracy (mimo braku umowy pisemnej) będzie oznaczało porzucenie pracy i zwolnienie dyscyplinarne.

 

I w jednym, i w drugim przypadku skutkiem niepojawiania się w pracy będzie zakończenie trwania umowy. Jeśli więc chce Pan odzyskać wynagrodzenie lepszym wyjściem jest wystosowanie do pracodawcy (albo zleceniodawcy) wezwania do zapłaty, a następnie skierowanie sprawy do odpowiedniego sądu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + VII =

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki