Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pożyczki od ręki

Zastanawiasz się czy pożyczki od ręki są opodatkowane? Czytając poniższe teksty dowiesz się jak jest z pożyczkami od ręki.

 Mam pytanie dotyczące pożyczki od ręki. Pożyczyłem od siostry 12 000 zł (otrzymałem pieniądze w kilku przelewach) na mocy umowy ustnej. Czy pożyczkę powinienem zgłosić do urzędu skarbowego i odprowadzić jakiś podatek?

Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych według ustalonego wzoru oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych, od umowy pożyczki wynosi 2%. Podstawę opodatkowania stanowi kwota, a obowiązek podatkowy ciąży na pożyczkobiorcy.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym „przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem” (art. 720).

Należy jednak pamiętać, że niedochowanie formy pisemnej nie powoduje nieważności umowy pożyczki, gdyż forma ta została zastrzeżona dla celów dowodowych. Dobrze jednak umowę pisemną zawrzeć.

Nie oznacza to, że podatek musi Pan zapłacić, bowiem zwalnia się od podatku pożyczki udzielane na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej (jest w niej m.in. rodzeństwo) do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu – na zasadach określonych w przepisach o podatku od spadków i darowizn, tj. do kwoty 9637 zł.

Nawet pożyczka powyżej tej kwoty może korzystać ze zwolnienia (kolejnego) pod warunkiem:

 1. złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności,
 2. udokumentowania otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.


W praktyce podatnicy taką kwotę jak 12 000 rozbijają tak, by pożyczka stanowiła mniej niż 9637 zł, a pozostałą część przekazują w darowiźnie (tu również kwota mniejsza niż 9637 zł) – powoduje to niepowstawanie zobowiązań w podatku od czynności cywilnoprawnych ani w podatku od spadków i darowizn.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Niedawno założyłam swoją firmę, jednak na zakup sprzętu potrzebuję jeszcze ok. 30 000 zł. Kuzyn zaproponował mi pożyczkę. Jak powinnam ją rozliczyć z urzędem skarbowym, biorąc pod uwagę pożyczki od ręki? A może nie muszę płacić od niej podatku?

Generalnie udzielenie pożyczki rodzi obowiązki w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (na etapie udzielenia pożyczki) oraz w późniejszym okresie pod określonym warunkiem w podatku dochodowym od osób fizycznych (przy spłacie pożyczki).

Do końca 2006 r. ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (w skrócie ustawa o PCC) przewidywała możliwość zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki po udokumentowaniu, że pieniądze będące przedmiotem pożyczki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków poniesionych na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy albo wykorzystania w tym okresie rzeczy stanowiących przedmiot pożyczki.

Obecnie zaś zwolnienie to już nie obowiązuje, niemniej nie oznacza to, że między osobami najbliższymi nie obowiązują żadne zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 9 pkt 10 lit. b) ustawy o PCC „zwalnia się z tego podatku pożyczki udzielane w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tj. między podatnikiem a małżonkiem, zstępnym, wstępnym, pasierbem, rodzeństwem, ojczymem i macochą), w wysokości przekraczającej kwotę, określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 tej ustawy [tj. 9637 zł], pod warunkiem:

 • złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności (deklarację PCC-3 sporządza pożyczkobiorca),
 • udokumentowania otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
 • Przepis ten oznacza, iż niezależnie od celów pożyczki, będą one zwolnione w jakiejkolwiek wysokości, jeżeli są zawierane pomiędzy najbliższymi osobami w rodzinie. Domniemywam jednak, iż kuzyn nie znajduje się wśród osób najbliższych, stąd zwolnienie to Państwa nie dotyczy”.
    Przeczytaj pełną treść

 

 Spółka X posiada udziały w spółce Y. Spółka X realizuje duży kontrakt i potrzebuje środków na realizację zadania. W związku z tym pożycza pieniądze (pożyczki od ręki) na realizację zadania od spółki Y. Po rozmowie z księgowymi pojawiają się sprzeczne informacje na temat płacenia podatku PCC. Nadmienię, że obydwie firmy są płatnikami VAT, CIT i innych. Czy któraś ze spółek powinna zapłacić podatek PCC (która)? W jakiej wysokości? Jakie przepisy regulują tę sytuację?

przeczne informacje w przedmiotowej sprawie nie są niczym niezwykłym, odmienne zdania mają w tej sprawie uznane autorytety i same organy podatkowe, omawiane zagadnienie można bowiem klasyfikować na co najmniej kilka sposobów na gruncie obowiązującego prawa.

Moim zdaniem wiodąca, a zarazem prawidłowa, jest klasyfikacja pożyczki udzielanej w opisany sposób (spółce matce przez spółkę córkę) jako czynności niepodlegającej PCC.

Dlaczego tak jest? Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych takie czynności, „jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest: • opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 • zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  – umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  – umowy spółki i jej zmiany,
  – umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych”.


Udzielenie pożyczki na ogół klasyfikuje się jako usługę pośrednictwa finansowego, która jest usługą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, lecz wymieniona w załączniku nr 4 jako zwolniona od VAT. Zatem udzielenie pożyczki przez spółkę-córkę spółce-matce stanowi czynność zwolnioną przedmiotowo od podatku od towarów i usług zatem, zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. b) „pożyczka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych”.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Podział majątku dorobkowego a pożyczki od ręki
Od trzech lat jestem po rozwodzie. Jeszcze w trakcie trwania małżeństwa i małżeńskiej wspólnoty majątkowej, w 2005 r. doszło do zaciągnięcia przeze mnie pożyczki od ręki w firmie mojego kuzyna - w wysokości 60 tys. zł na rozwinięcie działalności gospodarczej. Z pożyczki od ręki korzystała cała moja rodzina. Rok temu była żona wystąpiła o podział majątku dorobkowego. W trakcie procesu o podział majątku zgłosiłem tę kwotę, aby sąd ją uwzględnił. Sąd pierwszej instancji jej nie uznał. Sąd odwoławczy skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Proszę o odpowiedź, jak mam występować przed sądem, aby tę pożyczkę uwzględnił. Żona wiedziała o zaciągniętym kredycie, teraz twierdzi, że nie. Dodać powinienem, że prowadzone przedsiębiorstwo nie zostało zaliczone ani do majątku wspólnego, ani do odrębnego, ponieważ nie posiadało ono osobowości prawnej, było prowadzone przez osobę fizyczną, to jest przeze mnie.

Pieniądze otrzymane przed laty od babci na studia – obowiązek podatkowy (pożyczki od ręki)
Przed 7 laty babcia dała mi 15 000 zł na opłacenie studiów, zaznaczając, że oddam, jak będę mieć. Żadnej umowy nie spisywałyśmy, pieniądze dostałam z ręki do ręki (pożyczki od ręki). Rok później babcia zmarła. Minęło więc sporo czasu, a ja się zastanawiam, czy powinnam była wtedy zgłosić fakt uzyskania pieniędzy do urzędu skarbowego. Jeżeli tak, ile maksymalnie teraz musiałabym od tej kwoty zapłacić podatku?

Pożyczki od ręki - szanse na odzyskanie pożyczonych pieniędzy
Pożyczyłam partnerowi (bez umowy) kwotę 10 tys. zł z ustnym zobowiązaniem zwrotu w ciągu roku (pożyczki od ręki). Minęło trzy lata. Ponieważ związek chyli się ku upadkowi, chciałabym się jakoś zabezpieczyć, zawrzeć umowę z dniem dzisiejszym na tę kwotę, podpisać weksel? Oficjalne zarobki mojego partnera są na poziomie minimalnej krajowej, a faktyczne są dwa razy większe. Co mogę zrobić, żeby odzyskać chociaż część pieniędzy z pożyczki od ręki?

Pożyczki od ręki (od spółki z o.o. dla udziałowca)
Prowadzę spółkę z o.o. Mam 50% udziałów, mój brat również. Chciałbym dostać od spółki pożyczkę w wysokości 120 tys. zł na okres 3 miesięcy - pożyczki od ręki. Spółka jest płatnikiem VAT i ma wpisane w KRS: „64.92.Z pozostałe formy udzielania kredytów”. Czy będzie trzeba zapłacić 2% PCC? Czy pożyczka dla udziałowca jest zwolniona od podatku?

Pożyczki od ręki
Czy jeśli pożyczkodawca powiadomi urząd skarbowy o pożyczce, od której pożyczkobiorca nie opłacił podatku i nie złożył deklaracji PCC, urząd skarbowy może zastosować 20-procentowy podatek (przy założeniu, że pożyczkobiorca nie powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki)?

Brak umowy pożyczki od ręki a roszczenie o zwrot
Znajomy pożyczył mi pieniądze na rozwój firmy – w sumie ok. 14 tys. zł. Dwa razy dostałem przelew (o tytule „wpłata”), raz pieniądze do ręki. Wszystko odbywało się bez umów i świadków. Później zatrudniłem go i w ramach wypłaty oddawałem dług. Zdarzyło się też, że zniszczył mienie firmy. Odkupiłem sprzęty i ta kwota także została uznana przez nas za zwrot. Przez cały czas wymienialiśmy e-maile potwierdzające to, co piszę (ale bez podpisu elektronicznego). Niedawno kolega się zwolnił, a ja policzyłem, że właściwie dług już jest oddany. On jednak chce odzyskać pożyczone pieniądze w formie gotówki. Sprawa z zatrudnieniem jest zakończona. Co teraz powinienem zrobić i jak może zagrozić mi kolega?

Wybrane opinie naszych klientów:

Bardzo dobrze, że istnieje taki portal, ponieważ znalezienie dobrego, a przede wszystkim kompetentnego prawnika nie jest sprawą łatwą. Wiem, bo szukałam pomocy u kilku prawników, którzy kompletnie nie byli zorientowani w temacie, i tylko wydałam niepotrzebnie pieniądze. Natomiast ePorady24.pl to zespół adwokatów, którzy udzielają bardzo wyczerpujących odpowiedzi na nie zawsze precyzyjnie zadawane pytania. Skomplikowany język prawniczy tłumaczą w sposób zrozumiały dla każdego laika. Specjalne podziękowania dla Pana Karola Jokiela za pomoc i szczególną cierpliwość.

Z poważaniem,

Halina

Serdecznie dziękuję za fachową poradę. Dzięki Panu, Panie Tomaszu Ciasnocha, mogę jeść, mogę spać… mogę żyć. Dziękuję za jasną, rzetelną i zrozumiałą odpowiedź. Jeżeli kiedykolwiek będę miała jakiś prawniczy problem (choć modlę się, żeby nie), na pewno skorzystam z Waszych usług. Jestem również przekonana, że usługa, którą otrzymałam, w pełni była warta ceny, którą zapłaciłam. Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi na moje pytania.

Z wyrazami głębokiego szacunku,

Urszula

Jestem bardzo zadowolony – szybko, profesjonalnie i o wiele taniej niż w kancelarii adwokackiej. Dziękuje i będę częściej z Waszej pomocy korzystał.

Marek

Chodzenie do prawników do tej pory było kłopotliwe, czasochłonne i niezbyt efektywne. Wasze porady prawne są bardzo dobre i nie mają wad, są wygodne, szybkie, profesjonalne. Internet to upraszcza znakomicie. Świetny sposób na nasze problemy do rozwiązania.

Ryszard

Bardzo fachowa i rzetelna pomoc. Profesjonalizm i błyskawiczna odpowiedź, nie mogę pominać cierpliwości, ktorą Pan się wykazał. Jesteśmy bardzo zadowoleni i z checią będziemy polecać eporady24. Naprawdę są 24/7 :-) Dziękuję i życzę spokojniejszych klientów.

Wojtek & Kasia

Polecam wszystkim błądzącym w gąszczu niezrozumiałych przepisów i paragrafów. Oni przekładają to na język ludzki i łopatą wkładają do głowy. Mnie naprawdę pomogli. POLECAM I DZIĘKUJĘ.

Dariusz

Szybka, profesjonalna odpowiedź, mimo korespondencji sobotnio-niedzielnej. Odpowiedź całkowicie uzupełniła moje braki w wiedzy na zadany temat.

Zenon

Bardzo dobra opinia. Polecam gorąco serwis eporady24.pl. Dzięki poradom, jakie otrzymałem, zaoszczędziłem 5000 zł ;) Pozdrawiam gorąco cały zespół eporady24.pl.

łukasz

EPORADY są superpomysłem. Nie zawiodłam się, chociaż z natury jestem nieufna. Otrzymałam poradę, wskazówki i pocieszenie. Może gdyby była jeszcze pomoc psychologiczna? Dziękuję zwłaszcza Pani Elżbiecie Gołąb i przepraszam za zakłócenie Wigilii Bożego Narodzenia.
Pozdrawiam i sukcesów w nowym 2011 roku życzę.

Ewa

Pełny profesjonalizm i uczciwość. Eporady24 to sama przyjemność, poważne i odpowiedzialne podejście do sprawy. Dziękuję w szczególności Pani Monice Cieszyńskiej. Pozdrawiam. POLECAM!!!

Marlena

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »