Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pożyczka pieniężna udzielona osobie poznanej na forum

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 15.10.2014

Udzieliłam pożyczki w kwocie 18 tys. zł osobie poznanej na forum, która wydawała się wiarygodna. Zawarliśmy umowę pisemną. Pieniądze miały być zwrócone 10 miesięcy temu, mimo to wciąż ich nie otrzymałam, a osoba pożyczająca zerwała ze mną kontakt. Posiadam jednak jej adres. Mam przez to wielkie problemy finansowe i osobiste. Proszę o radę, czy i jak mogę starać się niskim kosztem o zwrot pożyczki.

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Z treści Pani pytania wynika, iż na podstawie umowy pożyczki udzieliła Pani pożyczki w kwocie 18 tys. zł. Do dnia dzisiejszego nie uzyskała Pani zwrotu pożyczonych pieniędzy.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy na możliwość wystąpienia z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej, o którym mowa w art. 184 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. O zawezwanie do próby ugodowej – bez względu na właściwość rzeczową – można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika. W wezwaniu należy oznaczyć zwięźle sprawę. Postępowanie pojednawcze przeprowadza sąd w składzie jednego sędziego. Z posiedzenia spisuje się protokół, a jeżeli doszło do ugody, osnowę jej wciąga się do protokołu. Strony podpisują ugodę; niemożność podpisania ugody sąd stwierdza w protokole. Jeżeli wzywający nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie przeciwnika włoży na niego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową.

 

Zawezwanie do próby ugodowej obarczone jest opłatą w wysokości 40 zł. Mając na uwadze przedstawiony przez Panią stan faktyczny, a przede wszystkim złą sytuację finansową, w moje ocenie powyższy zawezwanie jest instytucją najrozsądniejszą. Instytucja ta nie pociąga za sobą natomiast zbyt dużych kosztów, co, jak mniemam, ma ogromne znaczenie.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Druga możliwość to wytoczenie powództwa o zapłatę wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych.

 

Istotna z punktu widzenia Pani interesu jest treść przepisu art. 98 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym „strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu)”.

 

Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego.

 

Zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych „zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi”.

 

Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru. Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w części, jeżeli strona jest w stanie ponieść tylko część tych kosztów. Częściowe zwolnienie od tych kosztów może polegać na zwolnieniu od poniesienia albo ułamkowej lub procentowej ich części, albo określonej ich kwoty, albo niektórych opłat lub wydatków. Może też polegać na przyznaniu zwolnienia co do pewnej części roszczenia lub co do niektórych roszczeń dochodzonych łącznie; roszczenia te lub ich części sąd oznacza w postanowieniu o przyznaniu częściowego zwolnienia od kosztów sądowych. Strona częściowo zwolniona od kosztów sądowych obowiązana jest uiścić opłaty oraz ponieść wydatki w takiej wysokości, jaka nie jest objęta zwolnieniem przyznanym przez sąd. Przepis art. 100 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

Strona, która uzyskała zwolnienie z kosztów sądowych może dodatkowo starać się o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego. Możliwość taką daje art. 117 § 1 kodeks postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części ma prawo zgłosić, na piśmie lub ustnie do protokołu, wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego.

 

Wyraźnie podkreślić należy jednak, iż złożenie pozwu o zapłatę wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych nie rodzi po Pani stronie obowiązku zapłaty 5% dochodzonej kwoty, które to 5% stanowi opłatę stosunkową od wartości przedmiotu sporu. Dopiero w sytuacji nie udzielenia zwolnienia od kosztów sądowych sąd wezwie Panią do uiszczenia wymaganej opłaty. Na takie postanowienie może Pani złożyć zażalenie w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych. Nie uwzględnienie zażalenie lub nieziszczenie wymaganej opłaty nie rodzi po Pani stronie żadnych negatywnych skutków. W późniejszym czasie może Pani ponownie wystąpić z pozwem o zapłatę o wnioskiem o zwolnienie od kosztów sadowych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus trzy =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Koleżeńska pożyczka

Mój brat wpadł w tarapaty kredytowe – w swej naiwności wziął na siebie dwa kredyty gotówkowe, aby pomóc koledze z pracy. Ten oczywiście miał je spłacać. I spłacał przez prawie rok, po czym odszedł z firmy i niestety, jak można się domyślić, przestał. Do mojego brata przyszed

Odzyskanie pożyczki pieniężnej

Pożyczyłam pieniądze, ale niestety nie spisałam przy tym żadnej umowy. Mam tylko potwierdzenia przelewów, korespondencję e-mailową i esemesową. Czy mogę wystąpić na drogę sądową, aby odzyskać pieniądze?

Pożyczka prywatna

Chcę pożyczyć mojej znajomej (studentce) 8000 zł na zakup samochodu. Jak się zabezpiecza tego rodzaju pożyczkę prywatną?

Zaliczenie pobranych pieniędzy z przekazów na dług u komornika

Miałem zasądzone alimenty, które ściągał ode mnie komornik. W części nieściągniętej ode mnie alimenty pokrywał fundusz alimentacyjny. Przed 4 laty na rozprawie o zwiększenie alimentów sędzina zobowiązała matkę mojego dziecka o odwołanie komornika. Ona wycofała wniosek egzekucyjny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »