.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pożyczka dla partnera na rozkręcenie interesu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 23.08.2015

Jak zabezpieczyć pożyczkę dla partnera na rozkręcenie interesu? Otóż mój partner chce otworzyć działalność gospodarczą, lecz nie udzielono mu kredytu z racji wieku. Ja mam zdolność kredytową i chciałabym wziąć dla niego ten kredyt. Jednak w życiu różnie bywa i chciałabym się zabezpieczyć, aby on ten kredyt był zobowiązany mi spłacić. Zastaw nie wchodzi w grę, bo partner nie ma żadnego majątku. Jaką w takim razie umowę musielibyśmy spisać, abym była spokojna o swoją przyszłość? Czy powinna być to umowa notarialna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

 

Istotna z punktu widzenia Pani interesu jest treść art. 720 K.c., zgodnie z którym:

 

„§ 1 Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

§ 2.Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem”.

 

Z powyższego wynika, że niezachowanie formy pisemnej nie powoduje nieważności umowy. Niezachowanie formy pisemnej ma swoje konsekwencje w zakresie dowodowym, albowiem powoduje, że w takiej sytuacji dowód ze świadków, przesłuchania stron na fakt zawarcia umowy pożyczki jest dopuszczalny tylko gdy strona przeciwna zgodzi się na taki dowód, ale tylko przy pożyczce 500 zł i więcej.

 

Niezachowanie formy pisemnej umowy pożyczki utrudnia dochodzenie roszczeń, jednak nie czyni tego niemożliwym. Niezwykle istotną kwestię odgrywają przy tego typu sprawach osobowe źródła dowodowe, tj. świadkowie, a także wszelkie dowody potwierdzające pożyczkę, takie jak np. przelew bankowy, potwierdzenie wręczenia środków pieniężnych itp.

 

Dotychczasowe stanowisko sądów, jak pokazuje moja kilkuletnie praktyka, w tego rodzaju sprawach jest bardzo liberalne, albowiem dopuszcza ze względu na ważne okoliczności przeprowadzenie dowodów nie tyko z przesłuchania stron, ale także dowód z przesłuchania świadków, a nawet dokumentów, nie zważając przy tym, czy druga strona wyraża na takie czynności zgodę, czy też nie. Muszą jednak w ocenie sądu zaistnieć ważne okoliczności, które będą takie czynności uzasadniały. Nie można jednak opierać się na tego rodzaju „szczęściu”.

 

Zasadnym jest zatem zawarcie takiej umowy w formie pisemnej. Umowa nie wymaga formy aktu notarialnego. Z uwagi jednak na możliwość poróżnienia się w przyszłości zasadnym byłoby poświadczenie złożonych pod umową podpisów przez notariusza. Powyższe w sposób znaczny utrudniałoby podważenie postanowień takiej umowy. Warunkiem koniecznym jest jednak podpisanie takiej umowy przed notariuszem.

 

Reasumując, warunkiem koniecznym ewentualnego dochodzenia w przyszłości zwrotu pożyczki (w sytuacji zaprzestania jej spłaty) jest zawarcie pisemnej umowy pożyczki. Dowodem zawarcia umowy pożyczki mogłoby być także potwierdzenie operacji bankowej, tj. przelewu środków pieniężnych z Pani konta na konto partnera, ale daleko posunięta ostrożność nakazuje zawarcie umowy w formie pisemnej z potwierdzonymi notarialnie podpisami.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »