Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pożyczka wzięta dla kolegi i odzyskanie pieniędzy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 09.01.2018

Kilka miesięcy temu wzięłam w banku pożyczkę na kwotę 17 tys. zł dla kolegi, który poprosił mnie o pomoc. Napisał on oświadczenie, że kredyt spłaci w ciągu dwóch lat. Niestety wpłacił tylko pierwszą ratę i od tej pory unika kontaktu ze mną. Jaka jest droga prawna do odzyskania przeze mnie pieniędzy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pożyczka wzięta dla kolegi i odzyskanie pieniędzy

Fot. Fotolia

Niestety jest Pani w mało korzystnym położeniu. Kredytobiorcą jest Pani – nie znajomy, więc wobec banku odpowiada Pani. Komornik będzie ścigał Panią, nie znajomego, będzie zajmował Pani konta bankowe.

 

Może Pani dochodzić od kolegi jedynie sądownie zapłaty. Dopiero mając wyrok sądowy, może Pani – za zgodą banku (czy tego, kto nabył wierzytelność) dokonać cesji zobowiązania – tak, aby bank egzekwował należność od znajomego. Lub ściągnąć od niego należność i spłacić kredyt w banku.

 

Za zgodą banku może nastąpić przejęcie długu przez znajomego. ALE TYLKO ZA ZGODĄ BANKU. Z mocy art. 519 § 2 pkt 1 Kodeksu cywilnego, w wyniku przejęcia długu, nie dochodzi do zmiany treści stosunku zobowiązaniowego; jedynie na miejsce dłużnika wstępuje przejmujący dług.

 

Zmiana dłużnika wywiera skutki nie tylko wobec długu przejętego przez przejemcę, ale także wobec stosunków pobocznych takich jak osobiste zabezpieczenia wierzytelności czy ograniczone prawa rzeczowe. Pozycja prawna podmiotu zabezpieczającego dług przejmowany może się radykalnie zmienić w wyniku przejęcia, dlatego ustawodawca przewidział w art. 525 Kodeksu cywilnego konieczność wyrażenia zgody przez poręczyciela lub osobę trzecią, która ustanowiła ograniczone prawo rzeczowe na dalsze trwanie zabezpieczeń, bez której one wygasają. Uzasadnieniem takiej regulacji jest po pierwsze prawdopodobieństwo poniesienia odpowiedzialności przez osobę trzecią, która  ustanowiła zabezpieczenie. Przejemca długu może się bowiem okazać osobą, która ma wątpliwą zdolność do zaspokojenia roszczeń wierzyciela, tym samym doprowadzając do konieczności ponoszenia ciężaru wierzytelności przez podmiot zabezpieczający. Drugim powodem jest pewność zaspokojenia wierzyciela (osoby która wstąpiła na mocy art. 518 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego w prawa wierzyciela) w późniejszym procesie regresowym. Art. 525 Kodeksu cywilnego nie wspomina natomiast o gwarancji bankowej. Z uwagi na podobne funkcje jakie pełni gwarancja bankowa i poręczenie nie należy dokonywać znaczącego rozróżnienia skutków prawnych przejęcia długu w przypadku obu tych instytucji (P. Drapała, Zwalniające przejęcie długu a zabezpieczenie wierzytelności, MP 2002 nr 1).

 

Przejęcie długu ma charakter zwalniający w tym sensie, że dotychczasowy dłużnik zostaje wyłączony z zobowiązania a dług w dotychczasowej treści przechodzi na przejemcę (zob. art. 519 § 1 Kodeksu cywilnego). Zmiana dłużnika w zobowiązaniu, w którym wierzytelność była zabezpieczona poręczeniem lub ograniczonym prawem rzeczowym ustanowionym przez osobę trzecią, skutkuje tym, że poręczenie lub ograniczone prawo rzeczowe wygasa z chwilą przejęcia długu, chyba że poręczyciel lub osoba trzecia wyrazi zgodę na dalsze trwanie zabezpieczenia (zob. art. 525).

 

Wreszcie według art. 524 § 1 przejmującemu dług przysługują przeciwko wierzycielowi wszelkie zarzuty, które miał dotychczasowy dłużnik, z wyjątkiem zarzutu potrącenia z wierzytelności dotychczasowego dłużnika. Ponadto osoba przejmująca dług nie może powoływać się względem wierzyciela na zarzuty wynikające z istniejącego między przejmującym dług a dotychczasowym dłużnikiem stosunku prawnego, będącego podstawą prawną przejęcia długu; nie dotyczy to jednak zarzutów, o których wierzyciel wiedział (art. 524 § 2).

 

Zgodnie z art. 98 Prawa bankowego bankowy tytuł egzekucyjny może być także podstawą egzekucji przeciwko osobie trzeciej, gdy osoba ta przejmie dług wynikający z czynności bankowej. Należy jednak przychylić się do poglądu, że może to nastąpić tylko wtedy, gdy bank wystawił bankowy tytuł egzekucyjny przed przejęciem długu. Gdyby przejęcie długu miało miejsce przed wystawieniem BTE w stosunku do dotychczasowego dłużnika, to bank nie może wystawić go później przeciwko przejemcy długu. Po przejęciu długu nie będzie mógł także wystawić BTE przeciwko dotychczasowemu dłużnikowi, gdyż na skutek przejęcia długu został on z długu zwolniony.

 

Reasumując – albo bank wyrazi zgodę na zmianę dłużnika, zwalniając Panią z długu, a przenosząc ciężar na znajomego, albo będzie Pani musiała występować do sądu o zapłatę przeciwko znajomemu, dopiero po uzyskaniu wyroku może Pani wyegzekwować od niego należność.

Oczywiście bez sprawy sądowej się nie obędzie. Problem w tym, że znajomemu termin zwrotu upływa za niecałe dwa lata.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus VII =

»Podobne materiały

Odsetki od hipoteki

Kupiłem nieruchomość obciążoną wpisem do hipoteki na rzecz ZUS. Z dokumentów wynika, że jest to „hipoteka przymusowa zwykła”. Zwróciłem się do ZUS-u z prośbą o wyliczenie zaległej kwoty, ponieważ chciałem zdjąć hipotekę, i otrzymałem kwotę z odsetkami naliczonymi do dnia dzisiejszego. Cz

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »