Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pożyczka osobie fizycznej z hipoteką na nieruchomości

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 23.03.2019

Zamierzam pożyczyć osobie fizycznej pewną sumę pieniędzy na okres 4 miesięcy na 10% w skali tych 4 miesięcy. Pożyczkobiorca zgadza się na zabezpieczenie hipoteką na nieruchomości tej pożyczki oraz art. 777. Umowa powinna mnie też zabezpieczyć na wypadek śmierci czy choroby pożyczkobiorcy. Jest on kawalerem. O czym powinienem pamiętać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Musi Pan się przede wszystkim zdecydować na rodzaj zabezpieczenia. Wspomniał Pan o hipotece i przewłaszczeniu nieruchomości.

 

Zasadniczo musi Pan wiedzieć, że nie ustanowi Pan hipoteki na zabezpieczenie na nieruchomości, która ma stać się Pana własnością – czyli przewłaszczona na zabezpieczenie – na czas spłaty pożyczki.

 

Przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości odbywa się przez 2 umowy. Pierwsza umowa polega na bezwarunkowym przeniesieniu własności rzeczy. Druga umowa polega, na tym że nabywca zobowiązuje się, pod warunkiem zawieszającym, do powrotnego przeniesienia własności z chwilą zaspokojenia zabezpieczonej wierzytelności. Wynika to z tego, że własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem.

Musi Pan pamiętać, że nie każdy notariusz zechce sporządzić umowę przewłaszczenia. Dopuszczalność stosowania tego typu zabezpieczeń na nieruchomościach dłużnika jest dość kontrowersyjne.

 

Nie wiem, jaką kwotę chce Pan zabezpieczyć, ale w razie nieproporcjonalnie wysokiej wartości nieruchomości w stosunku do wysokości wierzytelności Pan jako wierzyciel może narazić się na zarzut wyzysku w rozumieniu art. 388 Kodeksu cywilnego i ponosić odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną dłużnikowi na skutek nadmierności zabezpieczenia lub zbycia nieruchomości poniżej jej rzeczywistej wartości. Hipoteka jest wystarczająca. Prawo pierwokupu wpisane do KW da Panu pewność, że dłużnik nie sprzeda nieruchomości poza Pana wiedzą.

 

Dobrym zabezpieczeniem byłaby umowa ubezpieczenia na życie z cesją na Pana rzecz jako wierzyciela.

 

Ale tu także trzeba uważać. Obecnie zakłady ubezpieczeń nie sprawdzają stanu zdrowia wnioskujących o ubezpieczenie nie żądają zaświadczeń, ale tylko oświadczenia, a potem „ukryte” choroby są odstawą do odmowy wypłaty odszkodowania.

 

Jednym ze sposobów na zabezpieczenie wierzytelności jest dobrowolne poddanie się egzekucji przez dłużnika. Należy jednak podkreślić, że nie jest to typowe zabezpieczenie majątkowe. Służy ono bowiem jedynie ułatwieniu i przyspieszeniu procedury sądowego egzekwowania należności wierzyciela.

 

Instytucja ta wyraża się w tym, że dłużnik z góry wyraża zgodę na dochodzenie od niego ewentualnych należności, bez potrzeby wszczynania postępowania sądowego przez wierzyciela. Zgoda dłużnika staje się tytułem egzekucyjnym, co oznacza, że zastępuje wyrok lub nakaz zapłaty i wierzyciel nie musi wszczynać postępowania sądowego dla prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika.

 

Po co Panu dobrowolne poddanie się egzekucji, jeśli chce Pan przenieść na siebie własność nieruchomości na zabezpieczenie? W razie zwłoki z zapłatą ma Pan własność nieruchomości.

 

Jeśli jednak chce Pan takiego zapisu, to akt przede wszystkim musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie dłużnika do zapłacenia konkretnej sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku ilościowo w akcie oznaczonych. Powyższy akt także może także zawierać bezwarunkowe zobowiązanie wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomości lub statku wpisanego do rejestru. Musi określać, w sposób nie budzący wątpliwości termin zapłaty, uiszczenia lub wydania. Zwraca się uwagę, że podanie się przez dłużnika egzekucji musi być wyraźne.

 

Niezbyt bogate orzecznictwo sądowe dotyczące problematyki art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego ustaliło jednak pewne podstawowe zasady wykorzystania tego aktu. W szczególności wyraźnie należy podkreślić, że na podstawie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego można egzekwować wyłącznie obowiązek opisany szczegółowo w akcie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - siedem =

»Podobne materiały

Sprzedaż samochodu używanego

W 2007 r. pan X sprowadził z Belgii samochód osobowy, który niebawem kupił pan Y. W 2011 r. sprzedał go panu Z. Przy sprzedaży pan Y zapewniał, że auto przeszło tylko drobne poprawki blacharsko-lakiernicze (taką wiedzę posiadał). Niedługo później okazało się w warsztacie, że samochód przes

Poręczenie weksla bankowego

Syn zaciągnął kredyt gotówkowy w banku (150 tys. zł). Zabezpieczeniem były środki zgromadzone na jego koncie i regularne przelewy od firmy oraz weksel in blanco poręczony przez siostrę zatrudnioną na umowę-zlecenie. Syn nie spłacał kredytu, więc bank przesłał wezwanie do niego i do siostry – o

Cofnięcie darowizny dokonanej na rzecz rozwiedzionych małżonków

W 2003 r. wraz z żoną aktem darowizny przekazaliśmy synowi i jego żonie nasz dom (mieszkając razem z nimi). Rok później zmarła moja żona, natomiast dwa miesiące temu syn i synowa rozwiedli się. Obawiam się, że będą chcieli sprzedać nieruchomość. Czy w takiej sytuacji mogę cofnąć darowiznę, by nie st
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »