Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pożyczanie samochodu za opłatą

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 06.07.2019

Pożyczam BEZTERMINOWO (bo nie wiem, na jak długo) samochód od bratowej i brata (współwłaściciele). Opłata to 50 zł dziennie i ma nastąpić po zakończeniu użyczenia. Umowa została zawarta ustnie, a jej potwierdzeniem jest e-mail, który otrzymałem od bratowej. Czy są formalności, których muszę jeszcze dopełnić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pożyczanie samochodu za opłatą

Fot. Fotolia

Wobec lakoniczności Pana zapytania, nie jestem pewna czy do końca wyczerpałam temat. Dlatego też proszę uprzejmie o kontakt w razie konieczności uzupełnienia zagadnienia, rozszerzania już udzielonej odpowiedzi czy wyjaśnienia wątpliwości.

 

Jak rozumiem, pomiędzy Panem a Pana bratem i bratową doszło do zawarcia ustnej umowy najmu samochodu na czas określony. Dzienna wartość czynszu najmu za samochód to 50 zł. Nie jest to natomiast umowa użyczenia, bo ta odbywa się pod tytułem darmym. Zgodnie bowiem z art. 710 ustawy Kodeks cywilny użyczenie jest umową, przez którą użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Istotą tej umowy jest jej bezpłatny charakter, co oznacza, że biorący w używanie nie ma obowiązku dokonywania żadnych świadczeń i opłat na rzecz dającego do bezpłatnego używania (czyli na Pana rzecz).

 

Jeżeli użyczenie ma miejsce między członkami najbliższej rodziny, to stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2–2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn. W myśl art. 14 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn do I i II grupy podatkowej zalicza się:

 

  • małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę, i teściów,
  • zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

 

W związku z powyższym użyczenie Panu samochodu nie spowodowałoby konsekwencji podatkowych, w szczególności nie będzie rodziło przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 22.12.2014 r., IBPBI/1/415-1143/14/WRz).

 

Natomiast w przypadku ustanowienia odpłatności będziemy mieli do czynienia z umową najmu. Zawarta w art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego ogólna zasada wskazuje, że istotą najmu jest oddanie najemcy rzeczy (w tym samochodu) do używania na czas oznaczony lub nieoznaczony w zamian, za co zobowiązuje się on płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz jest zapłatą za korzystanie z wynajętego samochodu. Jeżeli te warunki zostały spełnione – nawet ustnie – można mówić, że umowa została zawarta. Mimo iż z prawnego punktu widzenia taka forma umowy jest dopuszczalna, to w praktyce jest dość ryzykowna, ze względu na trudności z udowodnieniem jak w umowie ustalono daną kwestię. Umowa ustna nie gwarantuje bowiem dobrego zabezpieczenia interesów stron. W szczególności trudność może pojawić się przy ustaleniu okresu i formy wypowiedzenia, ponieważ wypowiedzenie umowy ustnej może powodować więcej problemów niż wypowiedzenie umowy sporządzonej na piśmie. Brak uregulowania, jakie koszty związane z utrzymaniem pojazdu obciążają Pana, a jakie Pana brata i bratową, może też na przyszłość rodzić konflikty w przypadku np. awarii samochodu wskutek zużycia się jakieś części ( np. klocki hamulcowe, pasek rozrządu itp.) w szczególności gdy najem jest bezterminowy. Ostatecznie jest to również kwestia zaufania stron do siebie i zakładania, że konfliktów w rodzinie nie będzie, niemniej zwracam Panu na te aspekty uwagę.

 

Brak pisemnej formy umowy najmu nie stoi na przeszkodzie, aby w razie powstania jednak sytuacji konfliktowej dochodzić swoich praw i należności na drodze sądowej. Trzeba jednak mieć na uwadze, że na etapie udowadniania swoich racji działa zasada „słowo przeciwko słowu”, co może wpłynąć na decyzję sądu niekorzystnie dla którejś ze stron. Nie powinno być problematyczne udowodnienie samego faktu zawarcia umowy, ale jej szczegółów, już tak.

 

Zatem odpowiadając na Pana pytanie, skoro nie decydujecie się Państwo na zawarcie umowy najmu w postaci pisemnej, po Pana stronie nie ma już żadnych obowiązków poza dbaniem o przekazany przedmiot umowy najmu i oddania go w stanie niewskazującym na ponadprzeciętne zużycie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - VIII =

»Podobne materiały

Jak opóźnić podpisanie aktu notarialnego z deweloperem?

Podpisałem umowę przedwstępną na zakup mieszkania od dewelopera z terminem zapłaty i podpisania umowy końcowej do końca roku. Pieniądze wpłaciłem znacznie przed terminem, ale jestem w trakcie sprzedaży innej nieruchomości. Chciałbym odwlec termin podpisania aktu notarialnego na następny rok, al

 

Sprzedać czy przepisać mieszkanie?

Mój ojciec jest właścicielem mieszkania, które odziedziczył po matce. Chce je przekazać jednemu lub obojgu dzieciom (mam siostrę). Ze względu na ciężką chorobę ojca ważne jest, aby przekazanie odbyło się jak najszybciej. Moja siostra posiada książeczkę mieszkaniową, którą chciałaby przy tej okazji z

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »