Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozycja stojąca pracownika

Autor: Bogumił Wasilewski • Opublikowane: 05.10.2012

Jakiś czas temu zmieniono linię produkcyjną w naszym zakładzie. Jej projekt nie przewiduje dostawiania krzeseł dla pracowników. Wszyscy pracownicy pracują w pozycji stojącej. Pracodawca uchyla się od obowiązku dostarczenia siedzisk, mimo że część osób przez cały dzień nie odchodzi od swojego stanowiska. Czy według przepisów mamy prawo do miejsc siedzących?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawowy przepis, który reguluje opisany przez Panią stan faktyczny, jest zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Sytuację pracowników, których praca wymaga pozycji stojącej, reguluje § 49 rozporządzenia:

 

„§ 49. 1. Przy wykonywaniu pracy niewymagającej stale pozycji stojącej należy zapewnić pracownikom możliwość siedzenia.

 

2. Przy wykonywaniu pracy wymagającej stale pozycji stojącej lub chodzenia należy zapewnić pracownikom możliwość odpoczynku w pobliżu miejsca pracy w pozycji siedzącej.

 

3. Siedziska powinny spełniać wymagania Polskich Norm”.

 

Rozporządzenie rozróżnia ze względu na pozycję wykonywania dwa rodzaje pracy:

 

  1. niewymagającą stale pozycji stojącej pracownika,
  2. wymagającą stale pozycji stojącej lub chodzenia.

 

W zależności od tego, jaki rodzaj pracy jest wykonywany, pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi:

 

  1. możliwość siedzenia, jeśli praca nie wymaga stale pozycji stojącej,
  2. możliwość odpoczynku w pobliżu miejsca pracy, jeśli praca wymaga pozycji stojącej stale lub chodzenia.

 

Z pewnością któreś z tych rozwiązań znajdzie zastosowanie w opisanym przez Panią stanie faktycznym. Jednak przepis nie rozstrzyga, czy praca przy linii produkcyjnej, którą Pani czy Pani współpracownicy wykonujecie, jest pracą wymagającą stałej pozycji stojącej. O tym często decyduje specyfika wykonywanej pracy.

 

Jeśli jednak wskazuje Pani, że są stanowiska, które nie wymagają nieprzerwanego stania przy taśmie produkcyjnej, można byłoby stwierdzić, że jest są to stanowiska, które niewymaganą stale pozycji stojącej pracownika, zatem winny być zaopatrzone w możliwość siedzenia. Jeśli zaś specyfika pracy wymaga w Państwa przypadku nieprzerwanego stania bądź chodzenia, winniście mieć zapewnione siedziska zlokalizowane w pobliżu stanowisk pracy.

 

Problematyka siedzisk dla pracy stojącej lub chodzącej była przedmiotem sporów sądowych, w których pracodawcy stwierdzali, że nie tworząc tzw. siedzisk odpoczynkowych przy stanowisku pracy stojącej, zapewniają odpoczynek pracownika w pomieszczeniu socjalnym (sanitarnym).

 

Sądy uznawały, że obowiązek zapewnienia pracownikom odpoczynku w pobliżu miejsca pracy w pozycji siedzącej musi odnosić się do stanowiska pracy. „Miejsce odpoczynku w pozycji siedzącej w pobliżu stanowisk pracy ma zapewnić pracownikom krótki odpoczynek, który nie powoduje przerwania procesu pracy, a w jego trakcie istnieje możliwość kontroli tego procesu” (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2008 r., sygn. akt IV SA/Wr  26/08).

 

Również WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 26 kwietnia 2006 r. (sygn. akt IV Sa/Wr 305/05) stwierdził:

 

„1. Ogólność sformułowania przepisu § 49 rozporządzenia z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) jest świadomym zabiegiem prawodawcy zmierzającym do objęcia zakresem jego regulacji różnorodne procesy pracy w ich organizacyjnej złożoności. Specyfika pracy różnych gałęzi pracy wymaga dyferencjacji działań gwarantujących bezpieczne warunki pracy. Uwzględnić one muszą potrzeby występujące przy stosowaniu różnych technologii, maszyn i urządzeń technicznych.

 

2. Zwrot w «pobliżu miejsca pracy» obejmuje nakaz rozmieszczenia siedzisk blisko tegoż «miejsca» w znaczeniu przyjętym w prakseologii i teorii organizacji, tzn. blisko przestrzeni, w której pracownik wykonuje powtarzające się działania ze względu na przyjęty w danej jednostce podział zadań. Wobec tego, celu zawartego w § 49 rozporządzenia z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) nie mogą realizować pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku dla pracowników spełniające jednocześnie rolę jadalni i pokoju śniadań usytuowane przy halach produkcyjnych”.

 

Dalej sąd, interpretując przepis par. 49 rozporządzenia, orzekł:

 

„Obydwa unormowania [ust. 1 i 2] służą egzekucji różnych rodzajów odpoczynku należnego pracownikowi w związku z pracą, które z żadnym razie nie mają ekwiwalentnego charakteru. Uwzględniając dorobek teorii organizacji i zarządzania można powiedzieć, że siedziska umieszczone w pobliżu stanowiska pracy wymagającej stale pozycji stojącej lub chodzenia służą realizacji tzw. wypoczynku spontanicznego - tzn. odbywanego w czasie procesu pracy, połączonego z kontrolowaniem (pilnowaniem) jego przebiegu. Pomieszczenia do spożywania posiłków służą natomiast tzw. odpoczynkowi preliminowanemu, tzn. odbywanemu w czasie przerw przewidzianych wprost na regenerację sił (por. T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, 1978, s. 279)”.

 

Na marginesie nadmienię, że to, że producent linii nie zapewnił w jej projekcie siedzisk, nie oznacza, że nie powinny być one wprowadzone do pomieszczenia produkcyjnego przez pracodawcę. Należy pamiętać, że przepisy prawa mają moc obowiązującą powszechnie w odróżnieniu od projektu linii produkcyjnej.

 

Jeśli mają Państwo czy pracodawca wątpliwości, czy praca wymaga stale, czy tylko chwilowo pozycji stojącej, warto zaprosić inspektora pracy, który stwierdzi, jakie wymagania istnieją w stosunku do Państwa procesu produkcyjnego. Nie należy kojarzyć tego z „nasłaniem” inspekcji pracy, tylko z działaniem dla dobra pracowników i pracodawcy, gdyż inspektor pracy prawdopodobnie zbada sytuację i zobowiąże pracodawcę do uregulowania w konkretny sposób sytuacji pracowników. Lepiej uczynić to prewencyjnie, niż gdy inspekcja przyjdzie z kontrolą z urzędu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus dwa =

»Podobne materiały

Praca na stacji benzynowej a ciąża

Jestem w drugim miesiącu ciąży. Pracuję na niewielkiej stacji benzynowej na 14-godzinnych zmianach. Pracuję przy komputerze, nie mam przerwy na posiłek ani żadnej innej. Pomieszczenie nie jest klimatyzowane. Zmiana charakteru pracy nie jest możliwa (zbyt mało pracowników). Jakie mam prawa jako kobie

 

Czy pracodawca musi respektować zalecenia lekarza, u którego leczy się pracownik?

Pracownik przyniósł od ortopedy zaświadczenie o ograniczeniu dźwigania ciężarów do 5 kg. Dyrekcja wysłała go na wstępne badanie lekarskie, wpisując mu w zakres obowiązków dźwiganie do 22 kg, wiedząc, że lekarz tego nie podpisze. W wykazie poprzednich obowiązków nie było mowy o 22 kg.

 

Zakaz siadania w trakcie pracy

Rozpoczynam pracę w sklepie detalicznym połączonym z kawiarnią. Mam do wyboru tzw. połówkę zmiany, czyli 6 godzin, lub całą, czyli 12 godzin. Moim obowiązkiem będzie dbanie o asortyment, doradzanie kupującym i obsługa konsumentów w kawiarni. Czasem ruch jest tak mały, że wszystkie inne obowiązki są

 

Zwrot za zakup okularów korekcyjnych dla nauczyciela

Jestem nauczycielem z ponad 30-letnim stażem pracy. Coraz więcej czasu spędzam przy komputerze (dziennik elektroniczny, dokumentacja pracy, itd.). Czy należy mi się zwrot za zakup okularów korekcyjnych, bo bez nich nie mogę już pracować? Jak mogę ubiegać się o zwrot? Który lekarz ma wystawić zaświad

 

Umowa o współpracy z lekarzami w prywatnej przychodni

Znajoma jako pracodawca współpracuje z lekarzami w prywatnej przychodni. Ma z nimi podpisaną umowę o udzielanie świadczeń medycznych. Chciałabym zapytać, czy akta osobowe powinny wyglądać tak jak dla pracownika z umową o pracę na czas nieokreślony? Czy badania lekarskie okresowe i szkolenia BHP obow

 

Czy pracodawca musi respektować zalecenia lekarza, u którego leczy się pracownik?

Pracownik przyniósł od ortopedy zaświadczenie o ograniczeniu dźwigania ciężarów do 5 kg. Dyrekcja wysłała go na wstępne badanie lekarskie, wpisując mu w zakres obowiązków dźwiganie do 22 kg, wiedząc, że lekarz tego nie podpisze. W wykazie poprzednich obowiązków nie było mowy o 22 kg.

 

Okresowe badania lekarskie żołnierza

Jestem żołnierzem zawodowym. Czy po orzeczeniu wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do zawodowej służby wojskowej bez ograniczeń muszę poddawać się okresowym badaniom lekarskim w roku kalendarzowym?

 

Zakaz siadania w trakcie pracy

Rozpoczynam pracę w sklepie detalicznym połączonym z kawiarnią. Mam do wyboru tzw. połówkę zmiany, czyli 6 godzin, lub całą, czyli 12 godzin. Moim obowiązkiem będzie dbanie o asortyment, doradzanie kupującym i obsługa konsumentów w kawiarni. Czasem ruch jest tak mały, że wszystkie inne obowiązki są

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »