.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pozwolenie na broń sportową a sprzeciw rodzica

Autor: Marek Gola

Mam 21 lat i ubiegam się o uzyskanie pozwolenia na broń palną do celów sportowych. Podczas wizyty dzielnicowego mój tata powiedział, że jest temu przeciwny. Według niego 21 lat to za mało, aby dysponować pozwoleniem wymagającym tak dużej odpowiedzialności. Czy taka opinia ojca wpłynie negatywnie na decyzję odnośnie pozwolenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.) oraz ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (zwanej dalej „ustawą”).

 

Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.

 

Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:

 

  1. ochrony osobistej;
  2. ochrony osób i mienia;
  3. łowieckich;
  4. sportowych;
  5. rekonstrukcji historycznych;
  6. kolekcjonerskich;
  7. pamiątkowych;
  8. szkoleniowych.

 

Jak wynika z opisu, mowa jest o celach sportowych.

 

Istotne znaczenie ma tu treść art. 15 ustawy, albowiem wskazuje ona na przesłanki, których wystąpienie powoduje, iż pozwolenia na broń się nie wydaje. I tak pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

 

„1) niemającym ukończonych 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;

3) wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;

4) uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;

5) nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:

a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:

– przeciwko życiu i zdrowiu,

– przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.”

 

Wyraźnie przy tym podkreślić należy, iż na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich.

 

Z przedstawionych przepisów wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że wiek nie ma w tym przypadku tak istotnego znaczenia. Bowiem w przypadku wieku ustawodawca dopuścił nawet możliwość wydania pozwolenia na broń dla celów sportowych osobom poniżej 18 roku życia. Wobec tego twierdzenie Pana ojca, w mojej ocenie, nie będzie miało większego wpływu na wydanie pozwolenia na broń, zakładając, że nie można Panu nic innego zarzucić. Skoro bowiem sam ustawodawca dopuszcza możliwość „zejścia” poniżej 21 lat, to nie widzę powodów, dla których wypowiedziane przez ojca słowa miałyby Panu zaszkodzić. Pana ojciec nie wskazał, że nadużywa Pan alkoholu itp., a jedynie ograniczył się do wieku. Każdy ma prawo wypowiadać swoje zastrzeżenia, ale osobiście uważam, że twierdzenie ojca ma charakter subiektywny. Z drugiej strony policjant powinien rozpytać ojca, czy jego zdaniem przeszkodą jest tylko wiek, czy próbuje w ten sposób przekazać mu jakąś inną informację.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa plus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl