.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pozwolenie na broń łowiecką

Autor: Marek Gola

Czy otrzymam pozwolenie na broń łowiecką, jeśli byłem karany za nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym wskutek czego pokrzywdzony poniósł śmierć? Skazany byłem na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Zawiasy minęły, ale wyrok jeszcze się nie zatarł.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

 

Z treści Pana pytania wynika, że Pana wolą byłoby uzyskanie pozwolenia na broń łowiecką. Przed laty jednak został Pan skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat za nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Nie doszło do zatarcia skazania.

 

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

1) niemającym ukończonych 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;

3) wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;

4) uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;

5) nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:

a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:

– przeciwko życiu i zdrowiu,

– przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

 

Czyn którego się Pan dopuścił zakwalifikowany winien być z art. 177 § 2 K.k. Mamy zatem do czynienia z przestępstwem przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

 

W przedmiotowej sprawie nie mamy zatem do czynienia z zakazem wydania pozwolenia na broń z powodu popełnienia czynu zabronionego, albowiem Pana czyn nie jest przestępstwem przeciwko życiu i zdrowiu, lecz przestępstwem przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Jak mniemam nie popełnił Pan tego czynu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, jak też nie zbiegł Pan z miejsca zdarzenia, co powoduje, że nie ma zastosowania przepis wyżej przeze mnie przytoczony.

 

Jeżeli zatem nie mamy do czynienia z innymi przesłankami, które pozwalałyby na odmowę wydania pozwolenia na broń to nie widzę powodów, by odmówić Panu takiego pozwolenia.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl