Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozew zbiorowy przeciwko oszustowi z Allegro

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 13.10.2011

Dziesięć osób zostało oszukanych przez sprzedawcę na Allegro. Czy możemy wnieść pozew grupowy przeciwko oszustowi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniesienie zbiorowego pozwu jest możliwe, jeżeli będzie to dochodzenie roszczeń z tytułu czynów zabronionych albo gdy oszust jest przedsiębiorcą, a uczestnicy grupy konsumentami.

 

Czyn zabroniony to wykroczenie lub przestępstwo. W sprawie będzie chodzić o odszkodowanie przyznawane na zasadach art. 415 Kodeksu cywilnego, który mówi, że „kto ze swej winy wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Składając pozew o odszkodowanie, trzeba udowodnić następujące okoliczności: zaistnienie szkody (najważniejszy element), niedozwolony czyn sprawcy, winę sprawcy, związek przyczynowy między szkodą a zdarzeniem ją wywołującym. Przesłanki te muszą być spełnione kumulatywnie, tzn. konieczne jest wykazanie istnienia wszystkich powyższych przesłanek dla uzyskania odszkodowania. Pojęcie szkody nie zostało w przepisach Kodeksu cywilnego zdefiniowane. Intuicyjnie szkodę rozumie się jako jakikolwiek uszczerbek w dobrach i interesach prawnie chronionych. Proszę jednak pamiętać, że przy interesach zbiorowych wyłączone są odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych, chodzi więc jedynie o szkody majątkowe.

 

Ustawa z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44) wyznacza zakres roszczeń realizowanych. Mogą być w nim rozpatrywane tylko:

 

  1. sprawy o roszczenia o ochronę konsumentów,
  2. sprawy z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
  3. sprawy z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych.

 

Aby określone postępowanie mogło zostać uznane za grupowe, musi ono być sądowym postępowaniem cywilnym w sprawach, w których dochodzone są roszczenia jednego rodzaju przez co najmniej 10 osób, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej – jeśli jest to grupa 10 poszkodowanych, to ten warunek byłby spełniony.

 

Istota postępowania grupowego polega na działaniu zespołowym. Nie jest jednak konieczne, aby tylko w grupie można było dochodzić swoich praw. Osoby, które do grupy nie przystąpiły bądź z niej wystąpiły, mogą dochodzić roszczeń we własnym zakresie.

 

W sprawach o roszczenia pieniężne konieczne jest, aby wysokość roszczenia dochodzonego przez każdego członka grupy została ujednolicona. Z uwagi jednak na to, że część osób może ponieść mniejszą bądź większą szkodę niż inni i trudno jest ujednolicić roszczenia pieniężne wszystkich członków grupy, ustawodawca wprowadził możliwość ujednolicenia roszczenia w podgrupach, składających się z co najmniej dwóch osób.

 

Pozew należy skierować do sądu okręgowego. Powództwo w imieniu własnym, ale na rzecz wszystkich członków grupy, wytacza jej reprezentant, którym może być osoba będąca jej członkiem albo powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów – w zakresie przysługujących im uprawnień.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus 6 =

»Podobne materiały

Oszukany przez firmę remontową

Jestem Polakiem mieszkającym za granicą. Przed miesiącem zleciłem firmie remontowej szybki remont części mieszkania moich rodziców. Po podjęciu zaliczki na kwotę 2500 zł i rozpoczęciu prac firma wymogła na mnie dalsze zaliczki – ok. 8000 zł. Tydzień później porzuciła lokal, przywłaszczając sob

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »