Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozew w przypadku usterki budowlanej – przeciwko spółdzielni czy sąsiadowi?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 04.03.2011

Po ulewnych deszczach w moim mieszkaniu z sufitu cieknie woda. Według spółdzielni mieszkaniowej przyczyną może być stan techniczny warstw wykończeniowych płyty balkonowej i stolarki okiennej w mieszkaniu nade mną. Właściciel tego mieszkania nie chce nic robić, bo uważa, że spółdzielnia jako inwestor budynku nie wykonała go zgodnie z projektem. Balkon sąsiada jako jedyny nie ma zadaszenia, więc właściciel mieszkania nade mną żąda od spółdzielni wykonania zadaszenia nad jego balkonem. Status mojego mieszkania to lokal stanowiący odrębną nieruchomość, sąsiada to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Inwestorem budynku i sprawującym nad nim nadzór jest spółdzielnia mieszkaniowa. Przeciwko komu mam wnieść pozew do sądu o skuteczne usunięcie przyczyny wycieku wody?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli tytułem prawnym do zajmowanego przez sąsiada lokalu mieszkalnego jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługujące w związku z członkostwem w spółdzielni mieszkaniowej, to podstawowym aktem prawnym regulującym treść tych dwóch praw jest ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.). Niestety ustawa w sposób niewyczerpujący normuje problematykę odpowiedzialności podmiotu za wykonanie remontu w spółdzielczym lokalu własnościowym.

Przepisy poświęcone spółdzielczemu własnościowemu prawu do lokalu w ogóle nie regulują kwestii konkretnych uprawnień posiadacza własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu z tytułu koniecznych remontów.

W związku z powyższym w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, kto jest zobowiązany do wykonania remontu, należy zapoznać się z treścią umowy ustanawiającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu sąsiada bądź szczegółowo zapoznać się z postanowieniami statutu spółdzielni mieszkaniowej.

Zgodnie bowiem z art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i obowiązki członków spółdzielni określają postanowienia statutu. Konkretne przepisy wspomnianej ustawy regulują problem remontów.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni w częściach przypadających na ich lokale przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu obciążającego spółdzielnię lub przebudowy, spółdzielnia może żądać od osób korzystających z tego lokalu lub budynku jego udostępnienia w celu wykonania koniecznych robót po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

W wyroku Sądu Najwyższego (Izba Cywilna z dnia 28 kwietnia 2006 r., sygn. V CSK 191/05) art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest ustawową podstawą m.in. obowiązku ponoszenia przez członków spółdzielni kosztów utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni. Budynek jest mieniem spółdzielni, a więc kosztami jej utrzymania i remontu obciąża się członków spółdzielni. Artykuł 4 nie wskazuje, na jakich członkach obowiązek ten spoczywa. Pozostawia to statutowi.

Spółdzielnia jest zobligowana do utworzenia funduszu remontowego na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarowania zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 ustawy.

Fundusz remontowy nieruchomości przeznaczony jest do finansowania gospodarki remontowej: remont zasobów mieszkaniowych członków posiadających spółdzielcze prawa do lokali, członków – właścicieli posiadających odrębną własność lokali, właścicieli posiadających odrębną własność lokali niebędących członkami spółdzielni, osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokali niebędących członkami spółdzielni, najemców oraz osób zajmujących lokale mieszkalne bez tytułu prawnego stanowiące własność spółdzielni, remont elementów wspólnych nieruchomości, pokrycie uzasadnionych kosztów usuwania awarii i usterek budowlanych.

Pani sąsiad uczestniczy w kosztach utrzymania budynku oraz remontach, odprowadzając stosowne składki na fundusz remontowy. W związku z powyższym zasadne będzie skierowanie sprawy przeciwko spółdzielni.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus 0 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »