Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozew rozwodowy bez orzekania o winie

Myślisz o szybkim rozwodzie i chcesz złożyć pozew rozwodowy bez orzekania o winie? Sprawdź wady i zalety takiego rozwodu.

 Chciałabym złożyć pozew rozwodowy bez orzekania o winie . Zależy nam, by rozwód orzeczono już na pierwszej rozprawie, bez orzekania o winie. Mamy małoletnie dziecko – czy możemy nadal oboje mieć prawa rodzicielskie? Czy na pozwie musimy podpisać się oboje?

Pozew rozwodowy bez orzekania o winie może złożyć jedno z małżonków lub każde z osobna. Pozwu nie można złożyć wspólnie. Oczywiście drugi małżonek może w odpowiedzi na pozew poprzeć żądanie rozwodu.

Od 2005 r. nie ma już obowiązku prowadzenia postępowania pojednawczego, jest wiec duża szansa na szybkie zakończenie postępowania, w szczególności że Pani z mężem zgadzacie się narozwód bez orzekania o winie. Żądanie orzeczenia wyroku rozwodowego bez orzekania o winie, zgodnie z art. 57 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, muszą złożyć oboje małżonkowie:

„Art. 57. § 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”.

Takie żądanie zaoszczędza czas, gdyż sąd nie prowadzi postępowania dowodowego celem ustalenia, które z małżonków jest winne rozkładu pożycia małżeńskiego.

Sąd jednak przeprowadzi postępowanie, aby ustalić, czy istnieje podstawa od orzeczenia rozwodu, czyli czy doszło do rozkładu pożycia i czy rozkład jest trwały. Ustalenie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego jest podstawową przesłanką pozwalającą sądowi orzec rozwód.

(...) Chcąc uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie, powinniście więc z mężem przygotować argumenty za orzeczeniem rozwodu, tzn. określić, że już od dawna nic do siebie nie czujecie i nie prowadzicie wspólnego gospodarstwa domowego (czyli każdy utrzymuje się ze swoich środków, opłaca swoje rachunki itd.). Najlepiej gdybyście Państwo wskazali, że nie mieszkacie razem, ale nawet w przypadku zamieszkiwania we wspólnym mieszkaniu można również wykazaćprowadzenie oddzielnych gospodarstw domowych. Z argumentów musi wynikać definitywnie, iż nie ma szans, że możecie do siebie wrócić.

Pozew rozwodowy bez orzekania o winie powinien zostać złożony w formie pisemnej w wydziale cywilnym sądu okręgowego (w dwóch egzemplarzach), w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu nadal stale przebywa, zaś w przypadku braku takiej podstawy właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i ta okoliczność nie jest spełniona, wówczas właściwość sądu określa się na podstawie miejsca zamieszkania strony powodowej.

W pozwie o rozwód należy wskazać imię, nazwisko i adres powodaorazimię, nazwisko i adres pozwanego. W pozwie należy wskazać, czy żąda Pani rozwodu bezorzekania o winie.

Do pozwu należy załączyć skrócony odpis aktu małżeństwa.

Pozew powinien zawierać uzasadnienie z podaniem przyczyn, dla których powód występuje o rozwód. Powinien również zawierać dowody, których przeprowadzenia na rozprawie żąda powód. Dowodami mogą być zeznania stron czy też świadków.

Od powództwa o rozwód należy wnieść opłatę w wysokości 600 zł. Uiszcza się ją przez naklejenie na pozwie znaczków opłaty sadowej lub można ją wpłacić na konto sadu okręgowego.

W wyroku rozwodowym sąd może powierzyć opiekę nad małoletnim dzieckiem jednemu z rodziców z ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiemu lub powierzyć opiekę obu rodzicom z ustaleniem miejsca pobytu małoletniego.

(...) Pod pozwem podpisuje się tylko Pani. Mąż może w odpowiedzi na pozew napisać, że zgadza się na rozwód bez orzekania o winie, a może też nic nie odpowiadać i dopiero na rozprawie sadowej powiedzieć, że też chce rozwodu bez orzekania o winie.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Co powinien zawierać pozew rozwodowy bez orzekania o winie lub z orzekaniem o winie i gdzie należy złożyć pozew o rozwód?

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód (art. 56 § 1 K.r.o.). Formą przedstawienia takiego żądania sądowi jest pozew o rozwód (inaczej: pozew rozwodowy).

Pozew o rozwód można przygotować i złożyć w sądzie samodzielnie, ale z uwagi na rosnący rygoryzm i formalizm postępowań sądowych, dla ochrony własnego interesu zaleca się jednak korzystanie z pomocy prawnika.

Pozew o rozwód, jak każde pismo procesowe (art. 126 § 1 K.p.c.), powinien zawierać przynajmniej:

  1. oznaczenie sądu, do którego pozew jest skierowany;
  2. imię i nazwisko oraz adresy miejsca zamieszkania powoda, czyli osoby domagającej się rozwodu oraz pozwanego, czyli współmałżonka;
  3. oznaczenie rodzaju pisma (pozew o rozwód);
  4. podpis powoda;
  5. wymienienie załączników (np. dokumentów stanowiących dowody w sprawie).


Ponadto pozew rozwodowy powinien zawierać dokładnie określone żądanie (przede wszystkim rozwiązania małżeństwa przez rozwód) i przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie (słowem – uzasadnienie pozwu) oraz dowodów na ich poparcie (np. świadków, dokumentów).    Przeczytaj pełną treść

 

 Złożyłam pozew rozwodowy bez orzekania o winie, chciałam, abyśmy rozstali się w sposób jak najbardziej cywilizowany, bo uważałam, że po kilkunastu latach małżeństwa dwoje ludzi powinno się dogadać, zwłaszcza kiedy jest dziecko. Okazało się jednak, że mąż nie chce odebrać awiza, powiedział, że ma w nosie mnie i rozwód. Poinformowałam go ustnie oraz wysłałam mu mail z informacją o terminie rozprawy. On w tym czasie ma inne plany. Co ja mam zrobić? Czy w takiej sytuacji rozprawa się odbędzie?

Podstawę prawną dla przedstawionego przez Panią stanu faktycznego stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie bowiem z treścią art. 428 K.p.c.:

„§ 1. Rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Jednakże w razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy, postępowanie ulega zawieszeniu, chyba że prokurator popiera żądanie unieważnienia albo ustalenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa. § 2. Podjęcie postępowania następuje na wniosek powoda, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia zawieszenia postępowania. W razie niezgłoszenia takiego wniosku w ciągu roku po zawieszeniu, sąd umorzy postępowanie. Umorzenie wywołuje takie same skutki, jak umorzenie postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron lub z powodu ich niestawiennictwa”.

Sąd rozpoznaje sprawy o rozwód lub separację na rozprawie, która odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej czy obu stron, prawidłowo zawiadomionych o jej terminie.

Strona ma prawo osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, na którym przeprowadza się dowód z przesłuchania świadków, a jej usprawiedliwione niestawiennictwo na to posiedzenie uzasadnia żądanie odroczenia rozprawy, choćby stawił się na nie jej pełnomocnik.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo powoda tylko na pierwsze posiedzenie sądowe, wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy, powoduje zawieszenie postępowania. Zawieszenie w tym przypadku ma charakter obligatoryjny, a ewentualny wniosek powoda o przeprowadzenie rozprawy podczas jego nieobecności nie może odnieść zamierzonego skutku.

Jeżeli strona powodowa będzie zastąpiona przez pełnomocnika procesowego, sąd nie może zawiesić postępowania na podstawie art. 428 K.p.c.

Podjęcie zawieszonego postępowania może nastąpić tylko na wniosek strony powodowej (art. 428 § 2 K.p.c.). Niezależnie od daty złożenia takiego wniosku podjęcie postępowania następuje nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia postępowania. W takim przypadku pozwany zostaje pozbawiony możliwości wpływu na byt procesu, pomimo że jego żądanie może być zgodne ze zgłoszonym w pozwie.

W sprawach o rozwód lub separację sąd może zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron, a więc na podstawie art. 178 K.p.c.

Jeżeli pozwany nie żądał przeprowadzenia rozprawy podczas swojej nieobecności, ani nie składał wyjaśnień ustnie lub na piśmie, nie stawił się na rozprawę albo pomimo stawienia się nie brał w niej udziału, wydany wyrok uznaje się za zaoczny.

Obecność stron na posiedzeniu w sprawie o rozwód lub separację ma doniosłe znaczenie dla bytu całego postępowania. Na początku procesu sąd, informacyjnie przesłuchując strony, może bowiem ustalić kierunki i zakres postępowania dowodowego (art. 212 K.p.c.), na dalszym zaś etapie musi obligatoryjnie przeprowadzić dowód z przesłuchania stron (art. 432 K.p.c.). Dlatego też, w przeciwieństwie do ogólnych przepisów o procesie, sąd może nałożyć grzywnę na stronę zobowiązaną do osobistego stawiennictwa (art. 429 K.p.c.). Przepis ten dotyczy każdego posiedzenia.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Pozew rozwodowy bez orzekania o winie - ugoda w celu uzyskania zgody na rozwód
Od 4 lat nie mieszkam z żoną, mamy kilkuletnią córkę. Wbrew woli żony złożyłem pozew rozwodowy bez orzekania o winie. Poinformowałem też sąd i żonę, że od niedawna mieszkam z inną kobietą. Na drugim posiedzeniu żona zgodziła się na rozwód, ale z orzeczeniem wyłącznie mojej winy. Wiadomo, że taka sprawa może się ciągnąć całe lata i angażować w to sporo osób, chciałbym tego uniknąć. Czy mógłbym więc zaproponować żonie ugodę? Na przykład zaproponować, że oddam jej dom i nie wniosę o zmniejszenie alimentów (choć ostatnio moje dochody znacznie się zmniejszyły), a ona w zamian zmieni zdanie i zgodzi się na rozwód bez orzekania o winie? Mógłbym także spłacić debet na wspólnym koncie bankowym, z którego żona od kilku lat obficie korzysta, nie dokonując żadnych wpłat. Chyba przysługuje mi prawo wniesienia sprawy karnej o kradzież, ale czy nie zostanie to odebrane jako próba zaszantażowania jej. Otrzymuje od żony sms-y, w których obraża mnie i szantażuje (często wysyła jej z numerów mi nie znanych), czy te sms-y mogę wykorzystać w toczącej się sprawie?

Szybki rozwód - pozew rozwodowy bez orzekania o winie
Jaka jest najprostsza i najtańsza forma rozwodu. Sprawa jest bez komplikacji, a chodzi tylko o formalne załatwienie sprawy. Dzieci są dorosłe. Mieszkamy osobno od ponad 2 lat, mamy rozdzielność majątkową od ponad 3 lat. Nie mamy wspólnego majątku, ani roszczeń do siebie. Oboje mamy pracę i nie potrzebujemy siebie wzajemnie. Jak pominąć rozprawę pojednawczą? Może złożyć pozew rozwodowy bez orzekania o winie?

Czy uzyskam rozwód, jeśli żona jest z innym mężczyzną w ciąży?
Od kilku lat moje kontakty z żoną są bardzo ograniczone, ponieważ pracuję za granicą. Żona również wyjechała do pracy, ale przebywa w innym kraju Europy i nie widujemy się. Na początku tego roku żona zaszła w ciążę z innym mężczyzną, dlatego chciałbym uzyskać rozwód. Żona się miga, mam wrażenie, że chce, aby to dziecko urodziło się najpierw, a potem żebyśmy się rozwiedli (chyba woli pozew rozwodowy bez orzekania o winie). W takim wypadku chyba bym musiał płacić alimenty na to dziecko. Dlatego chciałbym się dowiedzieć, czy mogę bez problemu dostać rozwód pod jej nieobecność w kraju, czy też ona musi być w Polsce. Czy mogę mieć problemy z uzyskaniem rozwodu ze względu na to, że ona jest w ciąży? Czy lepiej byłoby i szybciej bez orzekania o winie, czy z orzeczeniem?

Konsekwencje orzeczenia o winie za rozkład pożycia w sprawie rozwodowej
W 2004 r. rozstałem się z żoną. Mamy 11-letnią córkę, na którą płacę regularnie alimenty, wysyłam też dodatkowo pewne kwoty na wakacje i początek roku szkolnego. Na pozór byliśmy normalną rodziną, nie było miedzy nami wielkich kłótni czy rękoczynów, po prostu moje uczucia do tej kobiety wygasły. Po kilku miesiącach poznałem inną kobietę, dotąd jesteśmy razem, mamy syna. Żona upiera się, by rozwód był wyłącznie z mojej winy, chce ode mnie wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy, a ja takimi nie dysponuję, a ja chciałem pozew rozwodowy bez orzekania o winie. W 2005 r. odbyła się pierwsza sprawa rozwodowa, ale została oddalona – sad uznał, że dla dobre dziecka może miedzy nami się jeszcze ułoży. Chciałbym się dowiedzieć, jakie mam szanse, aby uzyskać rozwód bez orzekania o winie lub by wina była obustronna. A gdybym jednak został uznany za winnego rozkładu pożycia, jakie wiążą się z tym konsekwencje? Myślę, że bez pomocy adwokata sobie nie poradzę, dlatego chciałbym wiedzieć jeszcze, jakie są koszty adwokackie?

Jak wziąć rozwód, jeżeli żona nie zgadza się na rozwód? - pozew rozwodowy bez orzekania o winie
Jesteśmy bezdzietnym małżeństwem od 20 lat. Żona nie chce się zgodzić na rozwód. Co mogę zrobić? Jak wziąć rozwód w takiej sytuacji? Czy rozwód jest w ogóle możliwy? Chce złożyć pozew rozwodowy bez orzekania o winie.

Pozew rozwodowy bez orzekania o winie a opieka nad dziećmi
Czy po rozwodzie bez orzekania o winie dzieci pozostają z matką, czy jednak sąd będzie dociekał, kto będzie miał lepsze warunki materialne? Jedno dziecko ma 2 lata, drugie 9.

Wybrane opinie naszych klientów:

Zadając pytanie, nie spodziewałam się, że odpowiedź otrzymam tak szybko i taką wyczerpującą. Polecam współpracę. Pełen profesjonalizm.

Jadwiga

Fachowa i rzetelna informacja. Tak piszą wszyscy i to jest prawda. Ja chcę dodać cos więcej: ZAUFANIE – dotyczy to obu stron. Wysyłając nasze pieniądze, ufamy, że otrzymamy informację. Otrzymujemy ją, wysyłając tylko kopię lub zdjęcie „papierka” potwierdzającego wpłatę. Spróbujcie to zrobić, kupując bilet lotniczy!

Pozdrawiam i życzę wielu klientów,

Mariola

Jestem bardzo zadowolony, że trafiłem na stronę ePorady24.pl. Możliwość uzyskania odpowiedzi na ważne, nurtujące mnie pytania w trakcie pracy czy innych zajęć okazała się warta opłaty. W oczekiwaniu na odpowiedź serwisu, która była pełna, wyczerpująca i rzeczowa, mogłem zająć się swoimi codziennymi obowiązkami. Serdecznie wszystkim polecam!

Piotr

Dwa razy korzystałam z porad profesjonalistów za pomocą tej strony. Zakres moich pytań był szeroki: prawo bankowe, podatki. To był strzał w dziesiątkę. Pomoc była fachowa, szybka, stosunkowo niedroga, odpowiedzi precyzyjne, zrozumiałe, nawiązujące do przepisów. Polecam każdemu. W jednym miejscu można załatwić wszystko, rzetelnie, sprawnie, na piśmie, poprzeć się artykułami. Mam pełne zaufanie do specjalistów z tej strony. Zaoszczędziłam czas, nerwy i pieniądze.

Pozdrawiam,

Anita

Bardzo dobre i przydatne porady dzięki którym mogłam uniknąć niektórych błędów i trafnie rozwiązać swoją sytuację. Bardzo dziękuję. Polecam wszystkim zainteresowanym.

Katarzyna

Jestem wymagającym klientem, który korzystał z usług wielu prawników i radców prawnych. Poradę prawnika, który zajmował się moją kwestią, oceniam bardzo wysoko, zarówno pod kątem terminowości, jak i przygotowania merytorycznego. Gratuluję i polecam.

Daniel

Dziękuję bardzo za opinię. W odróżnieniu od wielu innych użytkowników nie miałam żadnych obaw związanych z korzystaniem z porad prawnych przez internet, a wręcz przeciwnie. Tak wyobrażam sobie przyszłość usług prawniczych w naszej epoce, kiedy to czas jest dobrem coraz rzadziej występującym w przyrodzie :-)) Gratuluję pomysłu i potwierdzam, że zarówno jakość, jak i szybkość, z jaką została sporządzona dla mnie opinia prawna, bardzo mnie satysfakcjonują. Szczerze polecam takie rozwiązanie innym szukającym konkretnych, profesjonalnych porad prawnych.

Barbara

Dziękuję za udzielenie porady uważam że jest to o co mi chodziło, cena również jest odpowiednia. Zadawanie dodatkowych pytań jest super czyli tak jakbym przebywał w kancelarii bo wiadomo że podczas rozmowy nasuwają się dodatkowe pytania! Uważam również że szybkość uzyskanej odpowiedzi jest bardzo dobra. Jeszcze raz dziękuje i myślę że dalej będę koszty stal z waszych usług.

Z poważaniem

Marcin

Jestem niesamowicie zaskoczona. Nie spodziewałam się tak wspaniałej, obszernej i fachowej porady. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Serdeczne podziękowania. Na pewno będę korzystała z waszych usług w przyszłości.

Wioletta

Pełny profesjonalizm i uczciwość. Eporady24 to sama przyjemność, poważne i odpowiedzialne podejście do sprawy. Dziękuję w szczególności Pani Monice Cieszyńskiej. Pozdrawiam. POLECAM!!!

Marlena

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »