.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pozew przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 25.07.2012

Planuję złożyć pozew przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu. Miałem wypadek w pracy, lecz ubezpieczyciel unika wypłaty odszkodowania. TU zasłania się „ujawnieniem choroby już istniejącej”, co nie jest prawdą. Do jakiego sądu mam złożyć pozew? Z jakimi kosztami powinienem się liczyć? Czy to ja będę musiał pokryć koszty opinii biegłych lekarzy? Jestem w dość trudnej sytuacji, nie stać mnie na prawnika.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie odnośnie sądu właściwego do rozpoznania sprawy przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu, wskazuję, iż zgodnie z art. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

 

Oznacza to, iż może Pan skierować powództwo do wydziału cywilnego sądu rejonowego lub okręgowego znajdującego się w mieście, w którym ubezpieczyciel ma siedzibę lub jeden z oddziałów, do sądu właściwego z uwagi na Pana miejsce zamieszkania bądź ewentualnie z uwagi na miejsce siedziby pracodawcy, jeżeli to on opłacał składki za ubezpieczenie grupowe.

 

Czy skieruje Pan pozew przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu do sądu rejonowego, czy też do sądu okręgowego, będzie zależeć od oznaczonej przez Pana (w pozwie) wartości przedmiotu sporu. Do kwoty 75 000 zł właściwy będzie sąd rejonowy, a od kwoty 75 001 zł będzie to sąd okręgowy.

 

Koszty, z jakimi powinien się Pan liczyć, są następujące:

 

  1. Opłata od pozwu (płatna z góry przy wniesieniu pozwu na rachunek bankowy sądu lub w kasie sądu); jest to kwota w wysokości 5% oznaczonej przez Pana wartości przedmiotu sporu.
  2. Opłaty za opinie biegłych lekarzy specjalistów (płatne zaliczkowo na wezwanie sądu z góry); kształtują się na poziomie średnio od 200 do 400 zł za każdą. Niestety, jeżeli opinie biegłych będą się wiązać z jakimiś bardziej specjalistycznymi badaniami (np. tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny), koszty te mogą znacznie wzrosnąć.
  3. Ostatni koszt, z jakim musi się Pan liczyć (w przypadku przegranej sprawy), to koszt zastępstwa procesowego (pełnomocnika) ubezpieczyciela, z którego pozwany na pewno będzie korzystał w czasie procesu. Stawki zasądzane przez sąd w zależności od wartości przedmiotu sporu kształtują się następująco:
   1. do 500 zł – 60 zł;
   2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
   3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
   4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
   5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
   6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
   7. powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

 

Zasadą panującą w postępowaniu cywilnym, zgodnie z którym będzie toczyć się złożone przez Pana powództwo, jest odpowiedzialność stron za wynik postępowania. Oznacza to, iż w przypadku gdy wygra Pan sprawę w 100%, to pozwany będzie zobowiązany do zwrotu na Pana rzecz poniesionych przez Pana kosztów opłaty od wpisu, kosztów opinii biegłych oraz ewentualnie kosztów zastępstwa procesowego, jeżeli będzie Pan korzystał z usług profesjonalnego pełnomocnika. Gdyby okazało się, że wygrał Pan jedynie w części, to koszty rozłożą się pomiędzy Pana i pozwane towarzystwo ubezpieczeniowe proporcjonalnie stopnia wygranej każdej ze stron.

 

Ponieważ znajduje się Pan w trudnej sytuacji życiowej, a z treści pytania wynika, że w postępowaniu konieczne będzie powołanie biegłych lekarzy dla oceny skutków, jakie wywołał wypadek, któremu Pan uległ, to proponuję, aby skorzystał Pan z możliwości danej w art. 117 i następnych Kodeksu postępowania cywilnego. Proszę złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów i ustanowienie pełnomocnika w postaci radcy prawnego lub adwokata z urzędu. Podstawą dla sądu do zwolnienia Pana od kosztów sądowych (opłaty od wpisu i opłat za opinie biegłych) jest wykazanie przez Pana, że nie jest Pan w stanie ponieść kosztów procesu i wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

 

Wniosek taki powinien znajdować się bezpośrednio w pozwie lub w odrębnym piśmie procesowym. Dodatkowo do wspomnianego wniosku zobowiązany jest Pan załączyć wypełniony formularz (przesyłam go w załączniku). Jeżeli składa Pan taki wniosek wraz z pozwem, to jest Pan tymczasowo zwolniony z wnoszenia opłaty od pozwu (w wysokości 5%). W sytuacji gdy sąd nie podzieli Pana stanowiska i nie uzna Pana wniosku o zwolnienie od kosztów, to zobowiąże Pana do uiszczenia stosownej opłaty w terminie 7 dni. W przypadku gdyby nie uiścił Pan opłaty w tym terminie, sąd zwróci złożony przez Pana pozew, więc niczym Pan nie ryzykuje, składając taki wniosek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 8 plus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl