Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozew o zapłatę wynagrodzenia

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 08.11.2013

Dostałam rozwiązanie umowy o pracę z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, który upłynął 30 października. Przyczyną rozwiązania była zła sytuacja ekonomiczna pracodawcy, której skutkiem była likwidacja miejsc pracy. W wypowiedzeniu jest mowa o wypłacie dodatkowego jednomiesięcznego wynagrodzenia. Razem ze mną zwolnionych zostało kilkadziesiąt osób. Pracodawca zalega z pensją za wrzesień (płatność do 10 następnego miesiąca) oraz dodatkowym wynagrodzeniem. Nie otrzymałam również świadectwa pracy. Nie znam nowego adresu firmy, a telefonów nikt nie odbiera. Czy powinnam wnieść pozew o zapłatę wynagrodzenia? Co jeszcze powinnam zrobić w mojej sytuacji?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Ustosunkowując się do zadanego przez Panią pytania, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowią przepisy Kodeksu pracy (K.p.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

 

Poniższa odpowiedź została oparta na Pani pytaniu i jego ocenie prawnej. Z treści Pani pytania wynika, że 30 października 2013 r. rozwiązaniu uległa Pani umowa o pracę. Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę była zła sytuacja ekonomiczna pracodawcy, której skutkiem była likwidacja stanowiska pracy. Nadto pracodawca zalega z wynagrodzeniem za wrzesień oraz jednomiesięcznym wynagrodzeniem z tytułu zwolnienia grupowego. Nie otrzymała Pani także świadectwa pracy.

 

Pozwoli Pani, że w pierwszej kolejności w opinii skupię się na kwestiach finansowych, tj. zaległym wynagrodzeniu za wrzesień oraz jednomiesięcznym wynagrodzeniu będącym odprawą zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Obecnie pracodawca jest w zwłoce za zapłatę wynagrodzenia za wrzesień oraz odprawy. Jeżeli chodzi o to pierwsze, wskazać należy, że pracodawca ma czas do 10 listopada 2013 r.

 

W związku z powyższym może Pani wystąpić do pracodawcy z wezwaniem do zapłaty, w którym wyznaczy termin do uregulowania zaległych należności. Termin np. 7 lub 14 dni liczony winien być od dnia otrzymania ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty. Wezwanie winno być wysłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wskazuje Pani, że pracodawca zmienił siedzibę. Jeżeli obecnie ma Pani problem z ustaleniem nowego adresu, należy skontaktować się z okręgową inspekcją pracy w celu jego uzyskania. Nie wskazuje Pani, czy pracodawca jest spółką prawa handlowego, czy też osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Jeżeli pracodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wskazać należy, że może Pani także odszukać adres pracodawcy na stronie internetowej: www.firma.gov.pl, w przypadku spółki prawa handlowego szukać należy na stronie: https://ems.ms.gov.pl. W przypadku osób fizycznych poszukiwać należy, podając np. nazwisko, NIP, w przypadku osób prawnych – nr KRS.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Dysponując zwrotnym potwierdzeniem odbioru, może Pani skierować do sądu pozew o zapłatę. W żądaniu może Pani dochodzić zarówno zapłaty na Pani rzecz wynagrodzenia za wrzesień 2013 r., jak i odprawy z ustawy o zwolnieniach grupowych wraz z odsetkami.

 

Pozew o zapłatę należy skierować do sądu rejonowego właściwego dla miejsca świadczenia pracy lub miejsca Pani zamieszkania. Pozew winien być złożony na formularzu P. W postępowaniu upominawczym sąd winien wydać nakaz zapłaty. Nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu. Nakaz zapłaty winien być doręczony pracodawcy, który będzie miał prawo złożyć sprzeciw w terminie dwóch tygodni od jego otrzymania.

 

Pragnę nadto wyraźnie podkreślić, że dochodząc wynagrodzenia, nie będzie Pani zobowiązana uiścić opłaty sądowej, albowiem w sprawach pracowniczych, gdzie wartość przedmiotu sporu wynosi mniej niż 50 000 zł, pracownik zwolniony jest od uiszczenia opłaty sądowej.

 

Odnosząc się do kwestii niewydania świadectwa pracy, wskazać należy, że w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Co do zasady przyjmuje się, że pracodawca winien wydać świadectwo pracy w terminie 7 dni od rozwiązania stosunku pracy. Ustawodawca wskazuje bowiem na zwrot niedookreślony, tj. „niezwłocznie”. Z treści Pani pytania wynika, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło także z innymi osobami. Należy zatem odczekać do 7 listopada 2013 r. Jeżeli do tego dnia pracodawca nie wyda świadectwa pracy, wówczas będzie możliwość wystąpienia do sądu z pozwem o wydanie świadectwa pracy. Podstawę pozwu stanowi przepis art. 97 i nast. K.p. oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

 

Należy zauważyć, że gdyby poniosła Pani szkodzę na skutek niewydania świadectwa pracy, mogłaby Pani dochodzić odszkodowania. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, niedłuższy jednak niż 6 tygodni. W tego rodzaju sprawach bardzo trudno jest udowodnić powstałą szkodę. Należy jednak zauważyć, że w praktyce pracownicy przedkładają zaświadczenia od niedoszłych pracodawców, z których treści wynika, iż pracodawca nie zatrudnia pracownika z uwagi na brak świadectwa pracy. W takiej sytuacji istnieje bowiem możliwość udowodnienia powstałej szkody.

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism procesowych (np. pozew o zapłatę itp.), reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - 7 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Pozew o wypłatę zaległego wynagrodzenia

Planuję złożyć do sądu pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia. Mój pracodawca zalega już 5 miesięcy z wypłatą pensji, nie reaguje na pisemne wezwanie do dokonania przelewu, mimo że wyznaczyłam mu dodatkową datę. W firmie nadal pracuję, nie ma ona problemów finansowych. Czy mogę

Czy pracownik może zatrzymać powierzone przez pracodawcę mienie, jeśli pracodawca zalega z wynagrodzeniem?

Od prawie roku pracuję w firmie budowlanej, mam umowę na czas określony. Niestety firma podupadła, zaczęły się zwolnienia. Podpisałem już rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – umowa wygasa za tydzień. Problem polega na tym, że firma nie wypłaciła mi wynagrodzenia za poprzedn

Wyegzekwowanie od zleceniodawcy zaległego wynagrodzenia za pracę wykonaną w ramach umowy o dzieło

Zleceniodawca, który dwa miesiące temu rozwiązał ze mną umowę o współpracy, do tej pory nie zapłacił mi zaległego wynagrodzenia za wykonaną pracę. Byłam redaktorem prowadzącym specjalistycznego czasopisma. Po zakończeniu pracy nad każdym numerem mój zleceniodawca wystawiał rachune
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »