Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozew o przeterminowanie roszczenia z umów bankowych innych

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 23.03.2016

Otrzymałem z sądu wezwanie do osobistego stawiennictwa w charakterze pozwanego. Pozew złożony jest przez firmę windykacyjną. Zadłużenie dotyczy umowy z 2005 r. Na początku je spłacałem, później już nie dałem rady. Przez wiele lat pożyczkodawca (popularna firma) się nie odzywał. Czy możliwe jest wniesienie mojego pozwu o przeterminowanie roszczenia z umów bankowych innych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wierzytelność taka przedawnia się z upływem lat 3, w Pana przypadku termin ten należałoby liczyć od zaprzestania uiszczania spłat, o których Pan wspomina.

 

Zgodnie z art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

 

Konieczne do oddalenia powództwa jest zatem powołanie się przez Pana na zarzut przedawnienia.

 

W sytuacji procesowej, w której Pan się znalazł, sugerowałabym złożenie po prostu odpowiedzi na pozew. Czasem sąd do tego zobowiązuje pozwanego a czasem nie ale zawsze do momentu rozprawy pozwany ma prawo odpowiedź na pozew złożyć. Prawo takiej daje Panu art. 207 Kodeksu postępowania cywilnego, który we fragmencie poniżej Panu zacytuję:

 

„Art. 207. § 1. Pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew.

 

§ 2. Przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie.

 

§ 3. Przewodniczący może także przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę zobowiązać strony do złożenia dalszych pism przygotowawczych, oznaczając porządek składania pism, termin, w którym należy je złożyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione. W toku sprawy złożenie pism przygotowawczych następuje tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi, chyba że pismo obejmuje wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu. Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym”.

 

W odpowiedzi na pozew przytacza się wszelkie twierdzenia i zarzuty przeciwko żądaniu pozwu, w tym także zarzut przedawnienia właśnie.

 

Natomiast z uwagi na fakt, że jest Pan stroną postępowania, a nie świadkiem, to jeśli nie stawi się Pan na posiedzenie sądu celem złożenia zeznań, sąd je po prostu pominie, bowiem nie jest możliwe stosowanie wobec strony żadnych środków przymusu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 9 =

»Podobne materiały

Klauzula wykonalności – czy może być przedawniona?

Sąd postanowił o wydaniu wierzycielowi kolejnego tytułu wykonawczego, przyjmując, że na podstawie pierwszego toczy się egzekucja ze świadczeń emerytalnych dłużnika (mojego ojca). Takie stwierdzenia znalazły się we wniosku wierzyciela. Nie jest to zgodne z rzeczywistością – dłużnik ma dowody na

 

Niezapłacony mandat za jazdę bez biletu

Około 10 lat temu dostałam mandat za jazdę komunikacją miejską bez biletu. Obecnie moja należność przechodzi „z rąk do rąk”. Niestety sama nie znam szczegółów tej sprawy, bo od 5 lat mieszkam za granicą i mam utrudniony dostęp do poczty przychodzącej na adres mojego domu rodzinnego.

 

Sądowy nakaz zapłaty a przekraczanie granicy

Otrzymałem sądowy nakaz zapłaty związany z nieopłaconymi rachunkami telefonicznymi. Nie jestem zameldowany w Polsce. Czy mogę mieć jakieś problemy przy przekraczaniu granicy?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »