Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozew o podział majątku

Planujesz złożyć pozew o podział majątku i zastanawiasz się, jak powinien wyglądać taki pozew? Zobacz, jak napisać pozew o podział majątku, do jakiego sądu złożyć taki pozew i co powinien zawierać pozew o podział majątku.

 Jak wynika z Pańskiego pytania, żona wniosła pozew o zniesienie współwłasności majątkowej z datą wsteczną, a Pan pozew o rozwód. Oznacza to, iż w zaistniałej sytuacji nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby stwierdzić, że Pańska żona nie ma prawa wnieść takiego pozwu, podobnie jak Pan miał możliwość złożenia do sądu pozwu o rozwód.

Co się zaś tyczy podziału majątku, to sąd w czasie postępowania o zniesienie współwłasności może wziąć pod uwagę wniosek jednej ze stron dotyczący podziału majątku.

Wniosek o podział majątku w toku sprawy rozwodowej może być jednak uwzględniony przez sąd w sytuacji, gdy jest obopólna zgoda stron co do sposobu podziału wspólnego majątku.

Dodam też, że żona może złożyć wniosek o podział majątku wspólnego w trakcie postępowania o zniesienie współwłasności na tej samej sprawie, jak i już po jej zakończeniu, złożywszy odrębny wniosek o podział majątku. Możecie Państwo za obopólną zgodą spisać umowę o podział majątku albo może Pan też zaakceptować ewentualny podział majątku zaproponowany przez żonę.

Proszę jednak pamiętać, sąd na rozprawie nie ma prawa Pana do niczego zmusić, a tym bardziej do podziału Pana własnego majątku, gdy Pan się na to nie zgadza.

W sytuacji, gdy Pańska żona złoży na rozprawie wniosek o podział majątku, wówczas sąd sam rozprawę odroczy i da Panu określony czas na ustosunkowanie się do przedstawionej przez żonę propozycji.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Zgodnie z przepisem art. 567 Kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi.

Przedmiotem podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej są wyłącznie aktywa. Skład i wartość majątku ustala sąd z urzędu – art. 684 w zw. z art. 567 § 3 K.p.c.

O żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków oraz o zwrocie nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny sąd orzeka wyłącznie na wniosek zgłoszony w postępowaniu w pierwszej instancji.

Zasady ustalania wysokości nakładów

Najpierw ustala się nakłady według rzeczywistych kosztów z czasu budowy lub z czasu poniesienia tych nakładów. Stosownie do tych ułamków ustala się udział każdego z małżonków w wartości rynkowej nieruchomości w chwili ustania wspólności ustawowej, tj. datą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Następnie – jeśli między tamtą chwilą a datą orzekania o podziale majątku wspólnego nastąpiła zmiana wartości nieruchomości niewywołana okolicznościami, za które jedno z małżonków odpowiada – należy ustalić wartość nieruchomości według cen rynkowych z daty podziału i ustalić udział każdego z małżonków w tej wartości według ustalonego – jak poprzednio – ułamka (tak SN w uzasadnieniu uchwały z dnia 16 grudnia 1980 r., III CZP 46/80, OSN 1981 Nr 11, poz. 206).

Poza tym rozliczenie nakładów przeprowadza się w ten sposób, że kwoty, które małżonek jest obowiązany zwrócić do majątku wspólnego, dolicza się do wartości tego majątku, a następnie zalicza na udział małżonka zobowiązanego do zwrotu. Dopuszcza się także rozliczenie poprzez zastąpienie tej operacji ustaleniem nierównych udziałów w majątku wspólnym.

W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami właściwy jest sąd właściwy ze względu na miejsce położenia majątku – art. 566 K.p.c. Możliwość złożenia wniosku o podział majątku ma każdy z małżonków.    Przeczytaj pełną treść

 

 Przepisy nie nakładają na byłych małżonków obowiązku dzielenia majątku wspólnego. Mogą oni pozostać współwłaścicielami takiego majątku bardzo długo, co nierzadko ma miejsce w praktyce. Co więcej, roszczenie o podział majątku wspólnego małżonków nigdy nie ulega przedawnieniu. Można je przeprowadzić w dowolnym czasie – choć znaczny upływ czasu utrudnia takie postępowanie i czyni je mało racjonalnym. Podział majątku między małżonkami (byłymi małżonkami) ma za zadanie uregulować ich sprawy majątkowe i rozstrzygnąć o tym, jakie przedmioty majątkowe przypadną danemu małżonkowi.

W związku z powyższym to do byłych małżonków należy decyzja, czy i kiedy zdecydują się na podział majątku wspólnego. Moim zdaniem jednak nie warto zwlekać z podziałem takiego majątku, ponieważ pozwoli to uniknąć wielu komplikacji w przyszłości. Małżonkowie mogą podzielić majątek na drodze sądowej lub na mocy umowy. Jeśli zainteresowani dojdą do porozumienia w sprawie podziału umownego, z pewnością pozwoli to oszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy. Podział umowny jest bowiem o wiele szybszy, gdyż unika się długotrwałego postępowania sądowego. Dodatkowym atutem podziału umownego jest też fakt, że strony mogą go ograniczyć tylko do niektórych składników, odkładając podział pozostałych na później, co w przypadku podziału sądowego jest niemożliwe. Jeśli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, podział taki musi się odbyć u notariusza.

Jeżeli natomiast małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia w sprawie umownego podziału majątku, wówczas każde z nich może wystąpić ze stosownym wnioskiem do sądu. W takiej sytuacji sąd, po zbadaniu sprawy, przeprowadza podział majątku wspólnego. Trzeba pamiętać, że postępowanie sądowe o podział wiąże się z reguły z dość wysokimi kosztami np. opłata sądowa od wniosku bez zgodnego planu podziału wynosi 1000 zł, do tego dochodzi najczęściej koszt biegłego, który może wahać się od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Jeżeli chodzi o sposoby podziału, to generalnie podział majątku wspólnego może nastąpić przez:

  1. podział w naturze (fizyczny podział rzeczy) – dotyczy głównie nieruchomości,
  2. przyznanie rzeczy jednemu z małżonków na wyłączną własność – z obowiązek spłaty na rzecz drugiego małżonka,
  3. sprzedaż rzeczy i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży.


Podejmując decyzję o wyborze jednego ze sposobów podziału majątku, sąd przede wszystkim uwzględnia sposób podziału zgłoszony na zgodny wniosek małżonków, nawet jeśli okoliczności sprawy przemawiają za innym sposobem. Sąd dokonuje podziału majątku według własnego przekonania dopiero wówczas, gdy zainteresowani nie potrafią dojść w tym względzie do porozumienia.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Pozew rozwodowy
Co powinien zawierać pozew rozwodowy i gdzie należy złożyć pozew rozwodowy?

Podział majątku małżeńskiego
Żona wyprowadziła się w zeszłym roku z naszego mieszkania, zabrała ze sobą naszą córkę, a syn został ze mną. Z jej inicjatywy sąd orzekł alimenty na córkę, a potem rozdzielność majątkową. Żona złożyła wniosek o podział majątku. Zgadzam się na to, ale obawiam się zasadzek chciwej żony. Na co powinienem być przygotowany? Dodam, że od ponad roku sam utrzymuję nasz dom, żona nie dokłada się do opłat itp.

Rozliczenia majątkowe a konkubinat
Przez wiele lat żyłam w konkubinacie. Przed 5 laty wzięłam ślub, po 3 latach jednak rozwiodłam się z orzeczeniem winy mojego męża. Po roku małżeństwa urodził nam się syn. Były mąż żąda obecnie naszej eksmisji z mieszkania, które podczas naszego konkubinatu nabył na swoje nazwisko. Mieszkam w tym mieszkaniu do teraz, gdyż były mąż pozostawił je nam, twierdząc, że kiedy syn ukończy 18 lat, przepisze mieszkanie na niego. Z jakim pozwem powinnam wystąpić do sądu, aby zatrzymać mieszkanie? Jak uchronić się od tej eksmisji? Mamy też wspólny majątek. Jakie powinnam podjąć kroki, aby prawidłowo złożyć wniosek o podział majątku?

Podział majątku po rozwodzie – przesłanki ustalenia nierównych udziałów małżonków, roszczenie regresowe
Jestem w trakcie sprawy rozwodowej. Czy mogę domagać się zwrotu kosztów – nakładów, których nie płaciła żona w trakcie trwania małżeństwa? Mam na myśli raty kredytu hipotecznego i nakłady finansowe na wyposażenie zakupionego mieszkania. Chodzi również o koszty użytkowania samochodu, który kupiłem przed ślubem (benzyna, OC, naprawy). Jeśli tak, to czy jest do tego gotowy wniosek, jakie pismo należy złożyć w sądzie?

Wybrane opinie naszych klientów:

Bardzo fachowa i szybka porada. Nasza sprawa stała w miejscu 2 lata. Po zasięgnięciu porady w tym serwisie sprawa ruszyła wreszcie z miejsca i wiem, co dalej robić.

Pozdrawiam,

Irena

Jestem bardzo zadowolony i pozytywnie zaskoczony kompletnością i czytelnością odpowiedzi na moje pytania. Będę korzystał z Państwa usług w przyszłości. Niewątpliwą przewagą tego rodzaju usług jest odpowiedź pisemna, służąca jako źródło wiedzy i nauki na przyszłość.

Pozdrawiam,

Rafał

Wygrałam. Sąd przyznał mi rację. Spółdzielnia ma prawo się odwołać od decyzji sądu. Wyznaczony czas jeszcze nie minął. Bez względu na wynik oczekiwania wyślę wiadomość albo poproszę o dalszą pomoc. Dziękuję, pozdrawiam.

Wiesława

Z rezerwą podchodziłam do porad przez internet, ale tę usługę z całą pewnością mogę polecić! Uzyskałam naprawdę szczegółową odpowiedź, za co serdecznie dziękuję!

Magdalena

Bardzo wygodna forma uzyskiwania porad prawnych. Dobrze przygotowany i łatwy w obsłudze system. Wyczerpujące odpowiedzi.

Małgorzata

Chcę powiedzieć, że ten portal jest rewelacyjny, obsługa jest fantastyczna i godna skorzystania z usług.

Bati

Polecam – jestem pozytywnie porażony jakością obsługi. Nieznajomość prawa szkodzi – brak korzystania z eporady24.pl – również. Porady rzeczowe i pomocne. Super. Bardzo polecam.

Damian

Jestem stałą klientką serwisu prawnego ePorady24.pl. Jestem usatysfakcjonowana udzielanymi poradami, które przekazywane są błyskawicznie, są profesjonalne i wyczerpujące. Kiedy mam wątpliwości, mogę zadać w ramach porady dodatkowe pytania, a odpowiedzi na nie nadchodzą niezwłocznie. Ceny usług są przystępne. Ostatnio miałam bardzo trudną, skomplikowaną sprawę z zakresu prawa pracy. Zwróciłam się do serwisu z prośbą o sporządzenie pozwu. Nie dość, że został on przygotowany bardzo szybko i profesjonalnie, to otrzymałam jeszcze wiele wyjaśnień związanych ze sprawą. Poleciłabym wszystkim korzystanie z takiej formy pomocy prawnej – siedząc przed komputerem, nie wychodząc z domu, otrzymuję wyczerpującą poradę w tempie wręcz ekspresowym. Jest to niewątpliwy komfort.

Olga

Bardzo dobrze, że istnieje taki portal, ponieważ znalezienie dobrego, a przede wszystkim kompetentnego prawnika nie jest sprawą łatwą. Wiem, bo szukałam pomocy u kilku prawników, którzy kompletnie nie byli zorientowani w temacie, i tylko wydałam niepotrzebnie pieniądze. Natomiast ePorady24.pl to zespół adwokatów, którzy udzielają bardzo wyczerpujących odpowiedzi na nie zawsze precyzyjnie zadawane pytania. Skomplikowany język prawniczy tłumaczą w sposób zrozumiały dla każdego laika. Specjalne podziękowania dla Pana Karola Jokiela za pomoc i szczególną cierpliwość.

Z poważaniem,

Halina

Szybko, sprawnie, czytelnie – nic dodać, nic ująć.

Wiktor

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »