Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozew o podwyższenie alimentów przeciwko powództwu o ich obniżenie

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 08.02.2010

Mój były mąż zmienił pracę na mniej płatną, ma długi m.in. w skarbówce, przestał też spłacać nasz wspólny kredyt i ja muszę go teraz sama spłacać w całości. Ostatnio złożył pozew o obniżenie alimentów. Odkąd kredyt jest na mojej głowie, moja sytuacja finansowa uległa znaczącemu pogorszeniu, więc w odpowiedzi złożyłam pozew o podwyższenie alimentów. Mam ustalony termin rozprawy, którą sąd określił jako „posiedzenie wyjaśniające”, a ja dotąd nie otrzymałam kopii pozwu od byłego męża, żeby się do niego ustosunkować. Czy w sprawach dotyczących wysokości alimentów nie ma korespondencji złożonych pozwów przez strony w celu ustosunkowania się, tak jak jest w czasie sprawy rozwodowej? Jak powinnam przygotować się do takiej rozprawy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oczywiście powinna Pani dostać odpis pozwu w celu złożenia odpowiedzi na pozew, w której mogłaby Pani przedstawić stan sprawy, ustosunkować się do twierdzeń męża i dowodów przez niego wskazanych, oraz wskazać lub przekazać dowody potwierdzające własne stanowisko (według art. 207 Kodeksu postępowania cywilnego – „pozwany może przed pierwszą rozprawą wnieść odpowiedź na pozew”). Odpis pozwu winien Pani zostać doręczony wraz z wezwaniem na rozprawę. Zgodnie z art. 206 Kodeksu postępowania cywilnego termin rozprawy wyznacza przewodniczący. Jednocześnie z wyznaczeniem pierwszej rozprawy zarządza doręczenie pozwu. Równocześnie z doręczeniem pozwu i wezwania na pierwszą rozprawę poucza się pozwanego o: 

  1. czynnościach procesowych, które może lub powinien podjąć, jeśli nie uznaje żądania pozwu w całości lub w części, w szczególności o możliwości lub obowiązku wniesienia odpowiedzi na pozew, w tym o obowiązujących w tym zakresie wymaganiach co do terminu i formy, lub przedstawienia swoich wniosków, twierdzeń i dowodów na rozprawie,
  2. skutkach niepodjęcia takich czynności, w szczególności o możliwości wydania przez sąd wyroku zaocznego i warunkach jego wykonalności oraz obciążenia pozwanego kosztami postępowania,
  3. możliwości ustanowienia przez pozwanego pełnomocnika procesowego i braku obowiązkowego zastępstwa przez adwokata lub radcę prawnego.

 

Być może sąd na obecnym etapie sprawy wzywa Was po prostu na posiedzenie w celu informacyjnego wysłuchania stron, a nie na rozprawę, na której prowadzone będzie postępowanie dowodowe. Przewodniczący bowiem, jeżeli to możliwe, jeszcze przed wszczęciem postępowania dowodowego powinien przez zadawanie pytań stronom ustalić, jakie z istotnych okoliczności sprawy są między nimi sporne, i dążyć do ich wyjaśnienia. Co więcej, w sprawach o alimenty i o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym przewodniczący poucza powoda występującego w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego o roszczeniach wynikających z przytoczonych przez niego faktów.

 

Niemniej uważam, iż niezależnie od powyższego powinna Pani otrzymać odpis pozwu. Proszę więc skontaktować się z sekretariatem sądu, powołać się na wskazaną na wezwaniu sygnaturę akt i oświadczyć, iż mimo wyznaczenia posiedzenia nie otrzymała Pani dotąd odpisu pozwu. Nie można też wykluczyć, iż nie otrzymała Pani przedmiotowego odpisu na skutek czyjegoś zaniedbania.

 

Jeśli sąd na posiedzeniu będzie chciał prowadzić postępowanie dowodowe, proszę wnieść o odroczenie posiedzenia z uwagi na to, że niedoręczenie odpisu pozwu uniemożliwiło Pani przygotowanie się do postępowania sądowego.

 

W odpowiedzi na pozew winna Pani oczywiście wnieść o oddalenie żądania męża. Swoje stanowisko winna Pani należycie uzasadnić sytuacją majątkową swoją i męża.

 

Jeśli chodzi o szanse na podwyższenie alimentów, to zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

 

Należy nadto pamiętać, że jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana (jak jest w przypadku Pani byłego męża), bez żadnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny sposób dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych.

 

Co do zobowiązań Pani byłego męża, z pewnością sąd okoliczności te weźmie pod uwagę, jednakże jeśli te jego problemy finansowe są przez niego zawinione, to nie powinny one mieć bezpośredniego wpływu na obniżenie alimentów.

 

Nie ma żadnego terminu, po upływie którego należy złożyć pozew o podwyższenie czy obniżenie alimentów. Niemniej w przypadku oddalenia jednej sprawy następną można wszcząć dopiero, gdy zmienią się okoliczności faktyczne, i dopiero wtedy złożyć pozew o podwyższenie alimentów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + 10 =

»Podobne materiały

Pozew o podwyższenie alimentów – czy jest szansa na podwyższenie alimentów?

Rozstałem się z matką moich 2 synów (żyliśmy w konkubinacie). Łącznie płacę 1000 zł alimentów. Wziąłem niedawno ślub, a matka moich dzieci (która mieszka obecnie z konkubentem, oboje pracują) złożyła pozew o podwyższenie alimentów. Moja żona z kolei nie ma pracy, ma 2 córki i ja sam muszę utrzymywać

 

Argumenty na podwyższenie alimentów

Od prawie dwóch lat płacę alimenty w wysokości łącznie 850 zł na dwójkę małoletnich dzieci. Wiem, że była żona chce wystąpić z pozwem o podwyższenie alimentów. W jakiej maksymalnej kwocie może ona uzyskać alimenty, według jakich wytycznych sąd będzie je ponownie obliczał? Moje zarobki w chwili

 

Obniżenie wysokości alimentów

Od kilku lat jestem po rozwodzie i płacę alimenty na córkę. Obecnie była małżonka z dzieckiem mieszkają niedaleko mnie, więc dojazdy w celu odwiedzin nie stanowią problemu. Niestety była żona planuje się przeprowadzić do swojej matki, kilkaset kilometrów od obecnego miejsca zamieszkania. Płacił

 

Orzeczenie przez sąd zmiany wysokości alimentów

W 2008 r. sąd zdecydował, że mam płacić alimenty na syna w wysokości 550 zł. Teraz matka dziecka domaga się podwyższenia alimentów do kwoty 750 zł (skan pozwu przesyłam w załączniku). Czy możliwe jest orzeczenie przez sąd zmiany wysokości alimentów, tj. podwyższenie ich do kwoty 750 zł? Syn ma obecn

 

Trudna sytuacja finansowa osoby zobowiązanej do alimentów

Moja była dziewczyna zawnioskowała o podwyższenie alimentów na nasze dziecko z 400 zł do 600 zł. Moja sytuacja finansowa jest trudna, utrzymuję nową rodzinę (mam drugie dziecko), mam kłopoty ze zdrowiem, które nie pozwalają mi podjąć dodatkowej pracy. Z dzieckiem z pierwszego związku prawie się nie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »