Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak napisać pozew o eksmisję?

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 25.03.2009

Jesteś właścicielem lokalu, który wynajmujesz, a najemca od kilku miesięcy zalega z zapłatą czynszu. Masz prawo żądać od niego opuszczenia i opróżnienia lokalu wraz ze wszystkimi rzeczami (eksmisja). O tym kiedy, i na jakich warunkach można żądać eksmisji, była już wcześniej mowa, natomiast ja skoncentruję się na tym, jak właściciel lokalu ma napisać prawidłowo pozew o eksmisję.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawami prawnymi są:

 

 • art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego;
 • przepisy Kodeksu postępowania cywilnego;
 • ustawa z 28 maja 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398);
 • ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266).

 

Pozew będzie składał się z następujących elementów:

 

 1. Właściwy sąd. Będzie to sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego (art. 27 § 1), tj. miejsca, gdzie pozwany przebywa z zamiarem stałego pobytu (najczęściej będzie to właśnie lokal, z którego ma być eksmitowany).
 2. Oznaczenie stron. Musisz wskazać powoda (czyli siebie), wraz z adresem zamieszkania i ewentualnie adresem do korespondencji (jeśli jest inny), oraz pozwanego wraz z jego adresem.
 3. Wartość przedmiotu sporu. Zgodnie z art. 231 K.p.c. powinieneś podać sumę odpowiadającą 3-miesięcznemu czynszowi najmu należnego od lokalu. Przykładowo: jeśli miesięczny czynsz wynosi 150 zł, to wartość przedmiotu sporu oznaczyć należy jako 450 zł.
 4. Tytuł pisma („pozew o eksmisję”).
 5. Oznaczenie żądania. Powinno ono wyglądać następująco: „Powód wnosi o”:
  • nakazanie pozwanemu opuszczenia i opróżnienia lokalu mieszkalnego nr ..., położonego w ..., przy ul. ...;
  • zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych;
  • wydanie wyroku zaocznego w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa pozwanego;
  • przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu.
 6. Uzasadnienie. Powinno się w nim wskazać:
  • fakt, że jesteś właścicielem nieruchomości, w której znajduje się lokal bądź samego lokalu, najlepiej załączyć odpis z księgi wieczystej;
  • zawarcie umowy najmu z lokatorem wraz z wysokością czynszu i opłat – załączyć należy dowód zawarcia umowy;
  • fakt, iż najemca zalega z zapłatą czynszu i opłat za co najmniej 3 okresy płatności – najlepiej przedstawić rozliczenie takich opłat wraz z wykazaniem zaległości;
  • fakt, iż najemca został wcześniej wezwany do zapłaty zaległości, wyznaczono mu dodatkowy miesięczny termin do ich uregulowania oraz oświadczenie o zamiarze wypowiedzenia – należy załączyć pismo z wezwaniem do zapłaty, wraz z potwierdzeniem nadania lub nawet odbioru;
  • wypowiedzenie umowy najmu, które musi być dokonane na piśmie i musi być w nim zawarta przyczyna wypowiedzenia (tj. zaleganie z opłatą czynszu), również należy załączyć pismo zawierające wypowiedzenie wraz z podaniem przyczyny;
 7. Podpis wnoszącego pozew.
 8. Wymienienie wszystkich załączonych do pozwu dokumentów (załączników).
 9. Opłata od pozwu o eksmisję – wynosi ona 200 zł (art. 27 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).
 10. Pozew, jak i wszystkie załączniki, składa się (wysyła) w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla pozwanego.


Stan prawny obowiązujący na dzień 25.03.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • trzy plus cztery =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »