.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pozew do sądu pracy

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 05.03.2012

Podczas pracy zasłabłam i poszłam do lekarza. Dostałam zwolnienie na 2 tygodnie, ale szef zgodził się tylko na tydzień. Dodam, że pracuję w nadgodzinach, a obcinane są mi premie. W związku ze zwolnieniem chorobowym i zasłabnięciem dostałam wypowiedzenie. Czy mogę skierować w tej sprawie pozew do sądu pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypowiedzenie umowy o pracę to czynność jednostronna, która powoduje ustanie stosunku pracy wraz z upływem okresu wypowiedzenia. Art. 30 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) wymaga dla tej czynności prawnej formy pisemnej bez względu na rodzaj umowy o pracę. Dodatkowo w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony wymaga się również podania przyczyny wypowiedzenia. Jeżeli chodzi o przyczynę wypowiedzenia, to konieczne jest zwrócenie uwagi na dwie regulacje – art. 30 K.p. i art. 45 K.p. Przepis art. 30 K.p. wymaga podania przyczyn, natomiast art. 45 K.p. dla zasadności roszczeń wywodzonych z tego przepisu wymaga, aby wypowiedzenie było uzasadnione. Wymóg formalny to jest podanie przyczyny. Przyczyna musi być podana w sposób konkretny. Oznacza to, że musi być zrozumiała dla adresata – pracownika. Przyczyna musi być weryfikowalna w razie sporu sądowego w postępowaniu dowodowym. Przyjmuje się w judykaturze i doktrynie, że wskazanie przyczyny nie może się sprowadzać tylko do posługiwania się utartymi, ogólnymi zwrotami. Wskazana przyczyna, aby uzasadniała rozwiązanie stosunku pracy, musi być prawdziwa. Okoliczności muszą znaleźć potwierdzenie w ewentualnym postępowaniu sądowym. Przyczyna musi być ponadto rzeczywista. Musi wynikać z przeprowadzonego postępowania dowodowego, że to właśnie ta okoliczność, a nie inna skrywana przez pracodawcę doprowadziła do rozwiązania umowy w tym trybie. Przyczyna musi być uzasadniona, czyli musi być na tyle istotna oraz dotycząca treści stosunku pracy tak, aby uzasadniała decyzję pracodawcy.

 

„Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę ma być zatem skonkretyzowana (formalnie). Ma być rzeczywista w przekonaniu pracodawcy i tylko ten fakt jest przedmiotem oceny wykonania obowiązku z art. 30 § 4, ponieważ to, czy wskazana przyczyna obiektywnie istniała, będzie przedmiotem oceny dokonywanej przez pryzmat art. 45 k.p lub 52” (tak M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2006).

 

Trzeba podkreślić, że wskazana przez pracodawcę przyczyna lub przyczyny rozwiązania zakreślają granice kognicji sądu. Nie można zatem już później, w toku procesu sądowego powoływać się na inne okoliczności, które uzasadniałyby wypowiedzenie umowy o pracę. Pracodawca na moment składania oświadczenia woli musi wyłożyć wszystkie swoje pretensje wobec pracownika lub okoliczności z własną kondycją ekonomiczną.

 

Zgodnie z art. 30 K.p. pisemne wypowiedzenie umowy powinno zawierać pouczenie dla pracownika o przysługujących mu środkach odwoławczych. Jeżeli jednak tego pouczenia nie będzie, to nie będziemy mieli do czynienia z nieprawidłowym wypowiedzeniem umowy, co by uzasadniało roszczenia o przywrócenie do pracy czy odszkodowanie.

 

Odwołanie składa się na piśmie, a jeżeli pracownik nie ma profesjonalnego pełnomocnika, można ustnie do protokołu w sądzie właściwym (sądem właściwym rzeczowo jest zawsze sąd rejonowy, jeżeli chodzi o właściwość miejscową, to mamy właściwość przemienną, czyli sąd, w którego okręgu jest siedziba pracodawcy bądź też praca jest albo miała być wykonywana). Obowiązuje termin 7-dniowy, biegnący od doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

Zakres kognicji sądu w przypadku odwołania od wypowiedzenia

 

Sąd bada, czy wypowiedzenie zostało dokonane z zachowaniem wymogów formalnych, czyli:

 

  1. czy było w formie pisemnej,
  2. czy zawierało pouczenie o środkach odwoławczych,
  3. czy prawidłowo zastosowano okres wypowiedzenia, a w przypadku umów terminowych – czy w ogóle umowy te podlegają wypowiedzeniu,
  4. czy nie naruszono przepisów o szczególnej ochronie trwałości stosunków pracy,
  5. w przypadku umów bezterminowych – czy została podana przyczyna wypowiedzenia oraz czy przeprowadzono konsultację związkową.

 

Ponadto, w moim odczuciu, jeżeli ma Pani dowody na pracę w godzinach nadliczbowych, należy także wystąpić z pozwem o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Dowodem mogą być zarówno Pani zapiski dokonywane w zeszytach, jak i świadkowie, którzy potwierdzą Pani pracę w ilości godzin wskazanych w pytaniu. Roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się z upływem 3 lat od dnia ich wymagalności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl