Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozew z zakresu prawa pracy i opłata stosunkowa

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 07.04.2018

Złożyłam pozew z zakresu prawa pracy i opłaciłam opłatę stosunkową 5%. Następnie zmieniłam w sądzie żądanie – z przywrócenia do pracy na odszkodowanie. Tym samym wartość sporu uległa zmniejszeniu. Sprawę przegrałam. Czy mam szansę odzyskać kwotę opłaty stosunkowej?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Koszty sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy są uregulowane w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Już na samym wstępie należy powołać się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2009 roku, sygn. akt I PZP 1/09, w której wyraził on pogląd, że skuteczna zmiana powództwa w sądzie pierwszej instancji z żądania przywrócenia do pracy na odszkodowanie oznacza zaś nie tylko zmianę przedmiotu sporu, ale także jego wartości, a w konsekwencji wpływa na rodzaj (a przez to wysokość) opłat należnych w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 35 ust. 1 ustawy).

 

Zasady ogólne regulowania tychże opłat są następujące.

 

Zgodnie z art. 13 ustawy opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe i wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych. Jeżeli jednak wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia, to od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe, przewodniczący określa opłatę tymczasową w granicach od 30 złotych do 1000 złotych, a w sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 100 złotych do 10 000 złotych. Sąd określa wysokość opłaty ostatecznej w orzeczeniu kończącym postępowanie w pierwszej instancji, która jest bądź opłatą stosunkową, obliczoną od wartości przedmiotu sporu ustalonej w toku postępowania, bądź opłatą określoną przez sąd, jeżeli wartości tej nie udało się ustalić. W tym wypadku opłatę ostateczną sąd określa w kwocie nie wyższej niż 5000 złotych, mając na względzie społeczną doniosłość rozstrzygnięcia i stopień zawiłości sprawy.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Pozew z zakresu prawa pracy i opłata stosunkowa

 

W sprawach z zakresu prawa pracy, zasady nieco modyfikuje art. 35, który stanowi, iż w tych sprawach pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową.

 

Ustawa o kosztach w sprawach cywilnych reguluje również sytuacje, gdy opłata pobrana od strony różni się od opłaty należnej. Zgodnie z jej art. 80 sąd z urzędu zwraca stronie różnicę między opłatą pobraną od strony a opłatą należną.

 

Przedmiot zwrotu może wynikać z dwóch zasadniczych przypadków, tj.:

 

1) uiszczenia opłaty od pisma bez podstawy prawnej, tzn.:

a) uiszczenie opłaty od pisma, w przypadkach gdy ustawa przewiduje, że od pisma nie pobiera się opłaty;

b) uiszczenie opłaty od pisma, w przypadkach gdy ustawa przewiduje, że strona nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych;

 

2) uiszczenia opłaty od pisma na podstawie przepisów prawa, lecz w wysokości wyższej aniżeli określona tymi przepisami, tzn.:

a) uiszczenie opłaty od pisma w wyższej wysokości wskutek własnej pomyłki strony (np. wskutek błędnego obliczenia opłaty stosunkowej od pisma);

b) uiszczenie opłaty od pisma w wyższej wysokości wskutek pomyłki organu sądowego (np. wskutek błędnego obliczenia opłaty stosunkowej od pisma przez przewodniczącego i wezwania strony do jej uiszczenia).

 

Roszczenie strony o zwrot opłaty sądowej przedawnia się z upływem trzech lat, licząc od dnia powstania tego roszczenia.

 

Roszczenie o zwrot uiszczonej opłaty może zostać realizowane przez strony tylko w toku postępowania, w którym zostały one pobrane i tylko według zasad obowiązujących w tym postępowaniu (orzeczenie SN z dnia 12 grudnia 1996 r., I CKU 40/96, OSNC 1997, nr 5, poz. 52).

 

Ustawa wyraźnie określa zasady zwrotu przedmiotowych opłat. Fakt, że zwrot opłat następuje z urzędu, nie wyłącza uprawnienia strony do złożenia wniosku o zwrot opłaty, którego skutkiem będzie podjęcie czynności procesowej przez sąd, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy. Co istotne, rozstrzygnięcie to podlega kontroli instancyjnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - IX =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Zażalenie na postanowienie sądu o przybiciu

Wziąłem udział w komorniczej licytacji nieruchomości (jako uczestnik). Licytację wygrał, moim zdaniem, uczestnik nieuprawniony, więc złożyłem zażalenie na postanowienie sądu o przybiciu. Wezwano mnie do określenia wartości przedmiotu zaskarżenia. Czy podać kwotę wylicytowaną (100&n

Dożywocie a egzekucja z nieruchomości

Mam ustanowioną hipotekę na nieruchomości (dom wolnostojący). Jednocześnie na tej nieruchomości jest ustanowione prawo dożywocia dla rodziców obecnego właściciela. Mam zamiar wszcząć egzekucję przeciwko obecnemu właścicielowi nieruchomości. Co się dzieje z prawem dożywocia w przypa

Przekazanie synowi działki, do której prawo przekształcono z bonifikatą

Przekształciliśmy odpłatnie prawo użytkowania wieczystego działki w prawo własności z bonifikatą 90%. Wiemy, że nie można jej sprzedać przez 5 lat bez zwrotu różnicy bonifikaty. Czy możemy przekazać ją jako darowiznę synowi, a czy następnie on może sprzedać tę działkę obcej os
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »