Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozew przeciwko trzeciodłużnikowi

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 15.09.2018

Mam dłużnika – pana X. Komornik, prowadząc egzekucję, zajął jego wierzytelność od pana Y. Y według dokumentów jest winien X za fakturę. Jednakże Y odmówił komornikowi zapłaty zajętej wierzytelności, twierdząc, że nie ma zobowiązań wobec X. Wezwałem pana Y do zapłaty mi lub komornikowi długu, który ma wobec X. Odpowiedział, że nie ma żadnego długu, ale nie przedstawił jakichkolwiek dokumentów na zapłacenie faktury. Chcę wystąpić z pozwem przeciwko panu Y, czyli tzw/ trzeciodłużnikowi. Pisząc pozew, oczywiście występuję jako powód, a Y jako pozwany. Czy jednak wnoszę o zapłatę należności z faktury na moją rzecz, na rzecz pana X, czyli mojego dłużnika, czy na rzecz lub na ręce komornika? Jak powinien ten wniosek brzmieć? Czy muszę przypozwać pana x, a jeśli tak, to jak takie przypozwanie wygląda?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 887 Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„§ 1. Z mocy samego zajęcia wierzyciel może wykonywać wszelkie prawa i roszczenia dłużnika. Na żądanie wierzyciela komornik wydaje mu odpowiednie zaświadczenie.

§ 2. Wierzyciel wnoszący powództwo przeciwko pracodawcy powinien przypozwać dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne. Pozwany pracodawca obowiązany jest podać sądowi wszystkich innych wierzycieli, na rzecz których dochodzona wierzytelność również została zajęta. Sąd zawiadomi tych wierzycieli stosownie do art. 195. Wyrok wydany w sprawie jest skuteczny w stosunku do innych wierzycieli. Jednakże w stosunku do wierzyciela, o którym sąd nie został powiadomiony, pracodawca nie może powoływać się na wyrok, który zapadł na jego korzyść”.

 

Przyjmuje się w nauce prawa, że podstawowym skutkiem zajęcia wynagrodzenia jest to, że wierzyciel w zakresie zajętej wierzytelności wstępuje w prawa dłużnika, tym samym może z nich korzystać tak, jak czyniłby to dłużnik. Przepis ten przewiduje tzw. podstawienie procesowe.

 

Oznacza to, że jako powoda wskazuje Pan siebie, a nie dłużnika, natomiast żąda zasądzenia należności na rzecz Pana dłużnika. Na takie rozwiązanie wyraźnie wskazuje się w nauce prawa. Poniżej zacytuję Panu wybrane fragmenty:

 

„Wierzyciel występuje w takim procesie we własnym imieniu, ale na rzecz zastąpionego dłużnika. W związku z tym żądanie powództwa wierzyciela powinno opiewać na zasądzenie świadczenia z tytułu wierzytelności na rzecz dłużnika. W rezultacie wyrok uwzględniający powództwo wierzyciela o zajętą wierzytelność powinien zasądzać świadczenie na rzecz egzekwowanego dłużnika” (tak np. Komentarz do Kodeksu Postępowania cywilnego, red. Piasecki, 2012).

 

„Wierzyciel wnoszący powództwo powinien domagać się zasądzenia świadczenia do rąk dłużnika, a nie własnych” (Postępowanie egzekucyjne, red. Romańska, 2013).

 

W Komentarzu do Kodeksu postępowania cywilnego (tom 4, Warszawa 2007, s. 279–280) wprost wskazano, że „z istoty substytucji wynika, że powód (wierzyciel egzekwujący) nie może domagać się w takim procesie od pozwanego poddłużnika zasądzenia roszczenia do swoich rąk, lecz może żądać zasądzenia takiego roszczenia wyłącznie na rzecz dłużnika egzekwowanego. Nie oznacza to jednak, że zasądzoną należność zrealizuje dłużnik egzekwowany. Wierzyciel egzekwujący jako powód , po wyroku może uzyskać tytuł wykonawczy i skierować go do wykonania”.

 

Wersje różne są bo sama jestem w posiadaniu podobnego wyroku zasądzającego świadczenie bezpośrednio na rzecz wierzyciela, ale zaprezentowany wyżej pogląd jest dominujący, dlatego o nim Panu napisałam.

 

Co do drugiego z pytań wyjaśniam, iż musi Pan przypozwać dłużnika, bo tego wprost wymaga przepis. W praktyce wygląda to tak, że wskazuje Pan trzecią stronę procesu oprócz powoda i pozwanego, określając ją jako przypozwanego, i dołącza Pan jeden więcej egzemplarz pozwu z przeznaczeniem dla przypozwanego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus 1 =

»Podobne materiały

Środek zaskarżenia

Sąd wzywa mnie do wyjawienia majątku w związku z postępowaniem windykacyjnym. Sprawa wiąże się z nakazem zapłaty za towar, którego nigdy nie kupowałam od pozywającego mnie kontrahenta. Jak się bronić? Czy przysługuje mi jakiś środek zaskarżenia?

 

Odzyskanie pieniędzy od byłego najemcy mieszkania

Miesiąc temu moje mieszkanie opuściła lokatorka, zostawiając niezapłacone należności oraz szkody w mieszkaniu. Mam jedynie jej adres zameldowania. Czy jest szansa na odzyskanie pieniędzy?

 

List komornika do uczelni studenta

Otrzymałem zawiadomienie od komornika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego. Nie pracuję i nie mam majątku. Asesor komorniczy prawdopodobnie wpisał w Google moje dane i dotarł do strony internetowej uczelni wyższej, gdzie przed moim nazwiskiem figurowało słowo &bdqu

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »