Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozew przeciwko trzeciodłużnikowi

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 15.09.2018

Mam dłużnika – pana X. Komornik, prowadząc egzekucję, zajął jego wierzytelność od pana Y. Y według dokumentów jest winien X za fakturę. Jednakże Y odmówił komornikowi zapłaty zajętej wierzytelności, twierdząc, że nie ma zobowiązań wobec X. Wezwałem pana Y do zapłaty mi lub komornikowi długu, który ma wobec X. Odpowiedział, że nie ma żadnego długu, ale nie przedstawił jakichkolwiek dokumentów na zapłacenie faktury. Chcę wystąpić z pozwem przeciwko panu Y, czyli tzw/ trzeciodłużnikowi. Pisząc pozew, oczywiście występuję jako powód, a Y jako pozwany. Czy jednak wnoszę o zapłatę należności z faktury na moją rzecz, na rzecz pana X, czyli mojego dłużnika, czy na rzecz lub na ręce komornika? Jak powinien ten wniosek brzmieć? Czy muszę przypozwać pana x, a jeśli tak, to jak takie przypozwanie wygląda?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 887 Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„§ 1. Z mocy samego zajęcia wierzyciel może wykonywać wszelkie prawa i roszczenia dłużnika. Na żądanie wierzyciela komornik wydaje mu odpowiednie zaświadczenie.

§ 2. Wierzyciel wnoszący powództwo przeciwko pracodawcy powinien przypozwać dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne. Pozwany pracodawca obowiązany jest podać sądowi wszystkich innych wierzycieli, na rzecz których dochodzona wierzytelność również została zajęta. Sąd zawiadomi tych wierzycieli stosownie do art. 195. Wyrok wydany w sprawie jest skuteczny w stosunku do innych wierzycieli. Jednakże w stosunku do wierzyciela, o którym sąd nie został powiadomiony, pracodawca nie może powoływać się na wyrok, który zapadł na jego korzyść”.

 

Przyjmuje się w nauce prawa, że podstawowym skutkiem zajęcia wynagrodzenia jest to, że wierzyciel w zakresie zajętej wierzytelności wstępuje w prawa dłużnika, tym samym może z nich korzystać tak, jak czyniłby to dłużnik. Przepis ten przewiduje tzw. podstawienie procesowe.

 

Oznacza to, że jako powoda wskazuje Pan siebie, a nie dłużnika, natomiast żąda zasądzenia należności na rzecz Pana dłużnika. Na takie rozwiązanie wyraźnie wskazuje się w nauce prawa. Poniżej zacytuję Panu wybrane fragmenty:

 

„Wierzyciel występuje w takim procesie we własnym imieniu, ale na rzecz zastąpionego dłużnika. W związku z tym żądanie powództwa wierzyciela powinno opiewać na zasądzenie świadczenia z tytułu wierzytelności na rzecz dłużnika. W rezultacie wyrok uwzględniający powództwo wierzyciela o zajętą wierzytelność powinien zasądzać świadczenie na rzecz egzekwowanego dłużnika” (tak np. Komentarz do Kodeksu Postępowania cywilnego, red. Piasecki, 2012).

 

„Wierzyciel wnoszący powództwo powinien domagać się zasądzenia świadczenia do rąk dłużnika, a nie własnych” (Postępowanie egzekucyjne, red. Romańska, 2013).

 

W Komentarzu do Kodeksu postępowania cywilnego (tom 4, Warszawa 2007, s. 279–280) wprost wskazano, że „z istoty substytucji wynika, że powód (wierzyciel egzekwujący) nie może domagać się w takim procesie od pozwanego poddłużnika zasądzenia roszczenia do swoich rąk, lecz może żądać zasądzenia takiego roszczenia wyłącznie na rzecz dłużnika egzekwowanego. Nie oznacza to jednak, że zasądzoną należność zrealizuje dłużnik egzekwowany. Wierzyciel egzekwujący jako powód , po wyroku może uzyskać tytuł wykonawczy i skierować go do wykonania”.

 

Wersje różne są bo sama jestem w posiadaniu podobnego wyroku zasądzającego świadczenie bezpośrednio na rzecz wierzyciela, ale zaprezentowany wyżej pogląd jest dominujący, dlatego o nim Panu napisałam.

 

Co do drugiego z pytań wyjaśniam, iż musi Pan przypozwać dłużnika, bo tego wprost wymaga przepis. W praktyce wygląda to tak, że wskazuje Pan trzecią stronę procesu oprócz powoda i pozwanego, określając ją jako przypozwanego, i dołącza Pan jeden więcej egzemplarz pozwu z przeznaczeniem dla przypozwanego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus jeden =

»Podobne materiały

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym

Bardzo stresujące warunki pracy wywierają negatywny wpływ na moje zdrowie (bezsenność, nerwica, strach przed pójściem do pracy), dlatego chciałbym zrezygnować, unikając jednocześnie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jak rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym?

 

Rozwód – zdrady żony a związek męża z inną kobietą już po rozstaniu z żoną

Jestem żonaty od 12 lat. Żona w czasie trwania małżeństwa wielokrotnie mnie zdradzała, na co mam jednoznaczne dowody. Pół roku temu złożyłem pozew o rozwód bez orzekania o winie. Na pierwszą rozprawę jednak żona się nie stawiła, a na kolejnej zażądała mediacji. Mediacje się odbyły, ale nie przyniosł

 

Czy komornik może zająć moje rzeczy za długi brata?

Jestem właścicielem samochodu, ale jeździ nim mój brat. Brat ma długi i komornik chce zająć mój samochód na poczet jego długów. Czy może to zrobić? Czy może też zająć moją nieruchomość, jeżeli brat u mnie zamieszkuje?

 

Długi w ZUS, komornik i wizyta policji

Mam stare długi w ZUS, komornik zajął już moje konta i ruchomości. Od dwóch lat mieszkam za granicą, wciąż jestem zameldowana w Polsce – w domu ojca. Niedawno u ojca była policja – pytano, czy przebywam pod tym adresem, czy mam jakiś majątek i że ściga mnie urząd skarbowy za długi. Boję

 

Nieodpłatne przekazanie drogi gminie

Pewna droga ma sześciu współwłaścicieli. Osoby te wykorzystują drogę, aby dojechać do swoich posesji. Droga jest asfaltowa i została wykonana nakładem współwłaścicieli. Wszyscy współwłaściciele zgadzają się na nieodpłatne przekazanie drogi gminie. Jak przeprowadzić taką procedurę?  

 

Podatek od nagrody uzyskanej za granicą

Dwa miesiące temu zostałam laureatem nagrody w konkursie naukowym z dziedziny metrologii. Nagroda to 20 tys. euro. Wypłaca ją fundacja mająca siedzibę w Holandii. Jak i gdzie mam opodatkować tę wygraną? Jaki podatek mnie obowiązuje, jak go wykazać w zeznaniu?

 

Podjęcie pracy w Niemczech a renta rodzinna

Moja mama otrzymuje rentę rodzinną po zmarłym tacie. Obecnie przebywa w Niemczech i ma zamiar podjąć pracę zarobkową. Praca będzie tymczasowa – może potrwać dwa miesiące, ale może i rok, tego mama na razie nie wie. Czy w takiej sytuacji nastąpi zawieszenie lub zmniejszenie wysokości renty rodz

 

Wypowiedzenie najmu lokalu komunalnego z powodu otrzymania w spadku części mieszkania

Mój lokal się we wrześniu spalił, administracja postanowiła go wyremontować na własny koszt. Jest to lokal komunalny. Przyczyną pożaru było zwarcie w instalacji elektrycznej. Mieszkałem w nim z niepełnosprawna żoną, oboje byliśmy głównymi lokatorami. Niestety żona zmarła w międzyczasie, a ja dostałe

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »