.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozbawienie wynagrodzenia za wycieczkę w trakcie zwolnienia

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 05.11.2019

Dyrektor szkoły dyżurował w dni wolne od zajęć (czas świąteczny) na polecenie służbowe z wydziału oświaty. Później zwrócił się z prośbą do burmistrza o urlop uzupełniający za te dni i za dwa dni pracy w kolejnej przerwie świątecznej (dni wolne według MEN-u). Nie otrzymał urlopu. Poszedł na L4 z możliwością chodzenia. Uznał, że ponieważ ustała choroba, a na badanie trzeba czekać, może wyjechać na wycieczkę w trakcie zwolnienia. W tym czasie kontrolę podjął burmistrz i pozbawił go wynagrodzenia za ten czas zwolnienia. Czy prawnie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pozbawienie wynagrodzenia za wycieczkę w trakcie zwolnienia

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela „w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni”.

 

Przepis ten dotyczy nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne. Ustalenie prawa do uzupełniającego urlopu wypoczynkowego może nastąpić dopiero po zakończeniu ferii zimowych i letnich. Nauczyciel, który chorował przez dwa tygodnie ferii zimowych, nie nabywa automatycznie prawa do urlopu uzupełniającego i nie może domagać się udzielenia urlopu w wymiarze 2 tygodni np. w kwietniu. Nauczyciel ten nabędzie prawo do urlopu uzupełniającego, jeżeli nie wykorzysta 8 tygodniu urlopu w czasie trwania ferii letnich. Jeśli skorzysta z 8 tygodni urlopu, nie będzie mu przysługiwało prawo do urlopu uzupełniającego.

 

W sytuacji opisanej w pytaniu dyrektor niesłusznie żądał urlopu uzupełniającego. Po pierwsze dlatego, że prawo do niego powstaje dopiero w dniu 31 sierpnia, jeśli pracownik nie wykorzysta w roku szkolnym co najmniej 8 tygodni urlopu, a po drugie dlatego, że dni wolne w kalendarzu MEN-u są dniami wolnymi od zajęć, ale nie są urlopem dla pracowników. To, że zwyczajowo nauczyciele wówczas nie pracują, nie oznacza, że jest to urlop zgodnie z przepisami KN. Zgodnie z przepisami nauczyciele placówek feryjnych mają urlop wypoczynkowy dwa tygodnie w czasie ferii zimowych i w okresie ferii letnich. W pozostałe dni pracują, nawet jeśli nie odbywają się zajęcia w szkole. Dlatego za te dni dyrektor nie mógł się domagać urlopu.

 

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz. U. Nr 65, poz. 743) kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadza płatnik zasiłku. Jeżeli uprawnionym do wypłaty zasiłku jest płatnik składek (np. pracodawca), wówczas płatnik może sprawdzić, czy zatrudnieni pracownicy wykorzystują zwolnienia lekarskie zgodnie z ich przeznaczeniem albo czy w czasie zwolnienia nie podejmują pracy zarobkowej. Gdy płatnikiem zasiłku jest ZUS, to ZUS przeprowadza kontrolę w zakresie wykorzystywania zasiłku.

 

Płatnik wypłaca zasiłki osobom ubezpieczonym w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Natomiast ZUS wypłaca zasiłki ubezpieczonym, którzy są zatrudnieni u płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 osób ubezpieczonych.

 

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy:

 

  1. nie wykonuje pracy zarobkowej,
  2. nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.

 

W przypadku stwierdzenia przez kontrolujących, że pracownik wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z jego przeznaczeniem, sporządzany jest protokół, w którym podaje się, na czym polegały te nieprawidłowości. Z treścią protokołu należy zapoznać pracownika w celu wniesienia przez niego uwag.

 

Wynagrodzenie lub zasiłek za cały okres objęty zwolnieniem stracić może też pracownik, który wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z jego celem. W tym przypadku ważne jest więc, czy chory stosuje się do zaleceń lekarskich zawartych w treści zwolnienia, czy powstrzymuje się od podejmowania zachowań mogących utrudnić mu powrót do zdrowia (odzyskanie możliwości pracy), czy też takie zachowania podejmuje. Powstaje pytanie – czy adnotacja na otrzymanym zwolnieniu lekarskim „pacjent może chodzić” pozwala choremu pracownikowi na więcej?

 

Tą kwestią zajmował się Sąd Apelacyjny w Katowicach (wyrok z 12 listopada 2002 r., sygn. akt III AUa 3189/01), który uznał, że taki zapis upoważnia ubezpieczonego jedynie do wykonywania zwykłych czynności życia codziennego, np. poruszanie się po mieszkaniu, udanie się na zabieg czy kontrolę lekarską.

 

Słowem – pracodawca miał prawo skontrolowania wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Udział w wycieczce w czasie zwolnienia upoważniał pracodawcę do odebrania pracownikowi zasiłku za cały okres zwolnienia. Mógł też stanowić podstawę rozwiązania z dyrektorem stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »