Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powrót do pracy po wychowawczym a likwidacja dotychczasowego stanowiska pracy

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 06.09.2010

Pracuję w obecnej firmie od 5 lat. Urodziłam dziecko i skorzystałam z urlopu macierzyńskiego, a następnie przeszłam na urlop wychowawczy, który skończy mi się za trzy tygodnie. Już dwa miesiące temu złożyłam podanie o zmniejszenie etatu – dotąd bez oficjalnej odpowiedzi. W międzyczasie w firmie została przeprowadzona reorganizacja działu, którego byłam kierownikiem. W konsekwencji powstały dwa stanowiska kierownicze. Osoby, które mi podlegały, rozdzielono pomiędzy dwóch nowo powołanych kierowników.

Teraz więc figuruję w strukturze organizacyjnej jako kierownik, ale bez zespołu osób. Moje stanowisko de facto podlega likwidacji. Trwały rozmowy co do zmiany mojego stanowiska, ale niestety nie udało mi się póki co uzyskać adekwatnego zakresu odpowiedzialności. Wiem na pewno, że na sugerowanym mi stanowisku nie będę miała pod sobą podwładnych. Ze względu na brak porozumienia i braku propozycji zastanawiam się nad wypowiedzeniem umowy, ale z żądaniem wypłacenia mi odszkodowania w rodzaju: 3-miesięcznego z tytułu przepracowanych lat, 2-miesięcznego z tytułu likwidacji stanowiska (reorganizacja). Czy mogę takie żądania wysunąć w stosunku do pracodawcy? Czy mogę również złożyć wniosek o odszkodowanie dodatkowe z tytułu ochrony stanowiska wynikające ze złożenia podania o zmniejszenie etatu?

Łukasz Poczyński

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Kodeks pracy (K.p.) przewiduje kilka sposobów rozwiązania stosunku pracy w zależności od rodzaju wypowiadanej umowy. Znaczna część uregulowań dotyczących rozwiązania umowy o pracę jest wspólna wszystkim rodzajom umów o pracę. Ustanie stosunku pracy w tym trybie następuje pod wpływem woli obu jego stron lub decyzji jednej ze stron, wyrażonej przez dokonanie odpowiedniej czynności prawnej. Do rozwiązania dochodzi więc przez:

 

  1. porozumienie stron,
  2. wypowiedzenie dokonane przez jedną ze stron lub
  3. rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

Zakładam, że jest Pani zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Z listu wynika, że chciałaby Pani odejść z firmy. Oczywiście, jako pracownik, ma Pani pełne prawo wypowiedzieć pracodawcy umowę o pracę.

 

Wypowiedzenie umowy o pracę jest podstawowym trybem rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Obie strony umowy o pracę (pracodawca i pracownik) mają prawo ją wypowiedzieć z zachowaniem przewidzianego w przepisach Kodeksu pracy terminu wypowiedzenia.

 

W świetle regulacji art. 30 § 3 K.p. oświadczenie woli pracodawcy (tak jak i pracownika) zawierające wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę na czas określony powinno zostać złożone w formie pisemnej. Zgodnie z obowiązującymi opiniami przedstawicieli doktryny zastrzeżenie formy pisemnej ma jednak w tym przypadku w zasadzie jedynie charakter instrukcyjny. Z całą pewnością nie jest ona formą wymaganą pod rygorem nieważności dokonywanej czynności prawnej. Co ważne, pracownik w wypowiedzeniu nie musi wskazywać przyczyny wypowiedzenia. W związku z tym nie widzę przeszkód, aby po powrocie z urlopu złożyła Pani pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Oczywiście może Pani rozwiązać umowę o pracę także na zasadzie porozumienia stron, jeśli zgodzi się na to pracodawca. Jeśli nie wyrazi takiej zgody, wówczas pozostanie Pani tylko wypowiedzenie umowy.

 

Pora zastanowić się, jakie miałaby Pani w tej sytuacji roszczenia wobec pracodawcy.

 

Proszę pamiętać, że istotny w przedmiotowej sprawie jest fakt, że to Pani, a nie pracodawca dokonuje wypowiedzenia umowy. W tej sytuacji Pani roszczenia są praktycznie bardzo małe. Żądanie od pracodawcy odszkodowania z tytułu przepracowanych lat czy likwidacji stanowiska pracy nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa pracy. Nie ma Pani również prawa do odprawy pieniężnej. Odprawa bowiem przysługuje pracownikowi tylko w przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych związanych z zakładem pracy i przy wypowiedzeniu przez pracodawcę stosunku pracy, na zasadach określonych w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Również wniosek o odszkodowanie dodatkowe z tytułu ochrony stanowiska wynikające ze złożenia podania o zmniejszenie etatu nie znajduje oparcia w przepisach prawa.

 

Reasumując, wypowiedzenie pracodawcy umowy o pracę nie powoduje powstania po Pani stronie roszczeń odszkodowawczych wobec pracodawcy.

 

Jeśli natomiast pracodawca chce zmienić Pani stanowisko pracy (a nie jest to tylko „kosmetyczna” zmiana), wówczas powinien zastosować jedną z dwóch procedur. Powinien to zrobić przed powierzeniem Pani nowego stanowiska.

 

Co do zasady bowiem każda zmiana istotnych elementów określonych w umowie o pracę (stanowisko pracy) wymaga od pracodawcy zastosowania określonych procedur prawnych. Jak wspomniałem, pracodawca ma możliwość użycia jednej z dwóch procedur zmiany warunków pracy i płacy, tj.:

 

  1. porozumienie stron zmieniające umowę o pracę, lub
  2. zastosowanie przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 K.p.).

 

Porozumienie zmieniające wymaga zgody pracownika jak i pracodawcy na wprowadzenie jakichkolwiek zmian w umowie. Jest ono dwustronną czynnością prawną obejmującą zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika w przedmiocie zmiany treści stosunku pracy lub podstawy jego nawiązania.

 

Bardzo ważną kwestią jest, ażeby modyfikacja treści umowy o pracę była zaakceptowana przez obydwie strony stosunku pracy. Tak więc porozumienie takie uzyskuje moc prawną wtedy, kiedy pracownik wyrazi zgodę na zmianę swoich warunków zatrudnienia. Pamiętać należy, że pracodawca nie może samodzielnie dokonać takiego porozumienia, kiedy pracownik nie wyraża akceptacji na zaproponowane przekształcenia w umowie. W takiej sytuacji pracodawca ma prawo zastosować jednostronne oświadczenie o zmianie warunków pracy i płacy, czyli wypowiedzenie zmieniające (art. 42 K.p.).

 

Wypowiedzenie zmieniające jest to jednostronna czynność prawna pracodawcy, zmierzająca do zastąpienia z upływem okresu wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy lub płacy innymi. W wypadku odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków może nastąpić rozwiązanie stosunku pracy.

 

Podkreślam jednak, że dopóki pracodawca nie zmieni Pani stanowiska pracy (w drodze jednej z dwóch procedur przedstawionych powyżej), dopóty nie ma Pani prawa domagać się od pracodawcy dopuszczenia do pracy na pierwotnym stanowisku i na pierwotnych zasadach.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus VI =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Likwidacja sklepu i zwolnienie pracownicy

Prowadzę działalność. W jej ramach mam sklep elektroniczny (w nim pracuję tylko ja) i małą pasmanterię w innym mieście. Planuję likwidację sklepu (pasmanterii) i zwolnienie mojej jedynej pracownicy, która jest w ciąży. Lokal zostanie sprzedany wraz z wyposażeniem. Po likwidacji sklepu zajmę się tylko branżą elektroniczną. Czy mogę zwolnić tę pracownicę z powodu likwidacji sklepu – mimo że jest ciężarna?

Likwidacja zakładu pracy po powrocie z urlopu macierzyńskiego

Jestem zatrudniona na umowę na czas nieokreślony jako kierownik apteki. Trzy miesiące temu, w trakcie korzystania z przysługującego mi urlopu wypoczynkowego, który wzięłam bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, zlikwidowano moją placówkę należącą do większej spółki. Poprosiłam o zatrudnienie mnie na równorzędnym stanowisku (kierownik apteki) – nie dostałam żadnej odpowiedzi. Na zwolnieniu lekarskim przebywam do końca miesiąca. Chciałam rozwiązać umowę o pracę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ale bez świadczenia pracy. Powiedziano mi, że w okresie wypowiedzenia będę oddelegowana do innych aptek na stanowisko już nie kierownika tylko magistra. Mam pytanie: czy muszę przyjąć to stanowisko i zgodzić się na sporo niższą pensję niż pensja kierownicza? Najchętniej rozstałabym się z firmą jak najszybciej, ale zależy mi na 3-miesiecznym wynagrodzeniu.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »