Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim a okres ochronny

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 19.10.2010

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego zamierzam wrócić do pracy na 12 miesięcy, obniżając wymiar czasu pracy. Jeśli dobrze się orientuję, to w tym okresie obowiązuje pracodawcę zakaz wypowiedzenia mi umowy. Czy jednak nadal przysługuje mi prawo do urlopu wychowawczego? Jeśli tak, to czy po powrocie z niego nadal trwa 12-miesięczny okres ochronny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Urlop wychowawczy jest kontynuacją urlopu macierzyńskiego. Celem urlopu wychowawczego jest stworzenie pracownikowi korzystnych warunków do sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w sytuacji gdy trudno pogodzić obowiązki zawodowe z opiekuńczymi.

 

Zgodnie z Kodeksem pracy prawo do urlopu wychowawczego przysługuje pracownikowi pozostającemu w zatrudnieniu co najmniej 6 miesięcy, przy czym do tego okresu wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.

 

Pracodawca udziela urlopu wychowawczego maksymalnie na 3 lata, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 lat. Pracownik wychowujący dziecko niepełnosprawne może otrzymać dodatkowy urlop do 3 lat. W tym przypadku wymiar urlopu został ograniczony ukończeniem przez dziecko 18 lat.

 

Warto podkreślić, że nie ma obowiązku wykorzystywania całego urlopu wychowawczego w sposób ciągły; nie ma zatem przeszkód, by okres urlopu podzielić na części, jednak zgodnie z przepisami może być on wykorzystany najwyżej w 4 częściach.

 

Z pytania wynika, że po urlopie macierzyńskim zamierza Pani wrócić do pracy, wnioskując o obniżenie wymiaru czasu pracy. Nie widzę żadnych przeszkód, aby np. po półrocznym okresie pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy wróciła Pani na urlop wychowawczy. Przypominam bowiem, że urlop wychowawczy może zostać podzielony na części. Części nie może być jednak więcej niż cztery. Nie ma przepisów, które decydowałyby, ile musi trwać każda z poszczególnych części urlopu. Nie ma także wskazania co do tego, ile najmniej dni urlopu wychowawczego musi zawierać jedna część urlopu. O podziale urlopu wychowawczego decyduje pracownik, a nie pracodawca. Pracownik decyduje, na ile części chce podzielić urlop, oraz ile będę trwały jego poszczególne części.

 

Gdyby chciała Pani powrócić na urlop wychowawczy, wówczas należałoby poinformować pracodawcę o tym, że rezygnuje Pani z pracy w obniżonym wymiarze, i jednocześnie złożyć wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego – udziela się go bowiem tylko na pisemny wniosek pracownika. We wniosku pracownik powinien określić datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu. Jeśli pracownik wykorzystał już część urlopu, należy wskazać ten okres we wniosku.

 

Wniosek ten pracownik składa pracodawcy najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza korzystać z tego urlopu. Jeżeli zaś wniosek zostanie złożony po upływie powyższego terminu, pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie tego urlopu.

 

Co do zasady w trakcie trwania urlopu wychowawczego jest Pani chroniona przed wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę. Z art. 41 Kodeksu pracy wynika bowiem reguła, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia”.

 

Pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę w czasie urlopu pracownika (rodzaj urlopu jest bez znaczenia – ochroną przed wypowiedzeniem objęty jest pobyt na urlopie wypoczynkowym, bezpłatnym, wychowawczym, szkoleniowym). Zakaz wypowiedzenia obejmuje cały czas trwania urlopu. Należy także pamiętać, że nie jest dopuszczalne odwołanie pracownika z urlopu tylko w tym celu, aby dokonać wypowiedzenia mu umowy o pracę.

 

Reasumując, podczas pracy w obniżonym wymiarze czasu może Pani przejść na urlop wychowawczy – należałoby tylko wystosować odpowiedni wniosek o ten urlop najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza korzystać z tego urlopu. Z dniem powrotu na urlop wychowawczy kończy się jednak Pani 12-miesieczny okres ochronny, ale i tak jest Pani chroniona przed wypowiedzeniem umowy o pracę – zgodnie ze wspomnianym przeze mnie wcześniej art. 41 Kodeksu pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus 10 =

»Podobne materiały

Praca w czasie urlopu macierzyńskiego

Jestem zatrudniona na umowę o pracę w polskiej firmie. Czy podczas urlopu macierzyńskiego będę mogła kilkakrotnie wyjechać za granicę, by doglądnąć realizacji zlecenia, które wykonuję służbowo? Czy mogę pracować na macierzyńskim? Czy po zakończeniu tego urlopu mogę przenieść się do pracy za granicę?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »