.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powrót do poprzedniego nazwiska

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 25.07.2013

Moja była żona wiele lat temu wyszła powtórnie za mąż i przyjęła nazwisko drugiego męża. Obecnie stara się o rozwód z nim. Dowiedziałem się, że powróciła do mojego nazwiska, mimo że formalnie jest nadal mężatką. Jestem temu przeciwny, bo była żona wciąż oczernia mnie na różnych forach internetowych. Czy powrót do poprzedniego nazwiska przed rozwodem jest legalny? Czy mogę coś zrobić w tej sprawie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rzeczywiście jedną z podstaw zmiany nazwiska jest przepis art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie: K.r.o.), zgodnie z którym w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

 

Jednakże nie jest to jedyna podstawa ubiegania się o zmianę nazwiska, gdyż możliwość taką dają również (a może przede wszystkim) przepisy ustawy o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17 października 2008 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 1414 z późn. zm.). Art. 4 ust. 1 tego aktu prawnego stanowi, że zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

 

  1. imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
  2. na imię lub nazwisko używane;
  3. na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
  4. na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

 

Jednocześnie zwrot „w szczególności” oznacza, że przytoczona lista powodów nie jest katalogiem zamkniętym, a zatem w praktyce możliwe są zmiany nazwiska w oparciu również o inne podstawy, co uzależnione jest od decyzji właściwego organu administracji, jakim w sprawie zmiany nazwisk jest właściwy miejscowo kierownik urzędu stanu cywilnego.

 

Mając zatem na uwadze powyższe przepisy, należy stwierdzić, że Pańska była żona mogła powrócić do poprzedniego nazwiska z ważnej przyczyny, którą mogła być – jak można wnioskować z informacji o planowanym czy też trwającym postępowaniu rozwodowym – np. określona okoliczność związana z jej obecną złą sytuacją małżeńską.

 

Zarazem niestety jako osoba nieposiadająca statusu strony w postępowaniu w sprawie zmiany nazwiska, nie jest Pan uprawniony do zaskarżania decyzji zapadłych w tym postępowaniu, chyba że wykazałby Pan swój istotny i doniosły interes prawny w tym, aby była żona nie uzyskała prawa powrotu do poprzedniego nazwiska. Jednocześnie wskazane przez Pana okoliczności związane ze szkalowaniem Pana w Internecie przez byłą żonę mogą okazać się niewystarczające, chyba że dysponowałby Pan na tę okoliczność wyrokiem sądu karnego lub też wyrokiem sądu cywilnego orzekającego, że nieprzychylne wpisy w Internecie rzeczywiście naruszały Pańskie dobra osobiste.

 

Jeżeli chodzi zaś o ewentualną ochronę przed naruszaniem Pana dobrego imienia przez Pańską byłą żonę, to jeżeli dysponuje Pan mocnymi dowodami na to, że nieprzychylne Panu wpisy w Internecie pochodzą od Pańskiej byłej żony, to mógłby Pan skorzystać z karnoprawnej drogi działania: wystąpić do sądu z prywatnym aktem oskarżenia z art. 212 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.) – zniesławienie – lub z art. 216 K.k. –zniewaga.

 

Możliwe jest również wystąpienie o ochronę prawną do sądu cywilnego w oparciu o art. 24 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) w związku z art. 23 K.c., poprzez wytoczenie powództwa o nakazanie zaniechania naruszania Pana dobrego imienia przez Pańską byłą żonę oraz ewentualnie zasądzenia stosownego zadośćuczynienia z tego tytułu na rzecz Pana lub na cel społeczny.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »