Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powrót do Polski z Anglii i rozliczenie za minione lata

Autor: Rafał Styczyński • Opublikowane: 25.01.2012

Od 2004 r. przebywam w Anglii, ale wkrótce planuję powrót do Polski na stałe. Nie skorzystałem z abolicji podatkowej i nie rozliczyłem się z dochodów za granicą. Wiem, że rok 2004 już się przedawnił, a 2005 przedawni się wkrótce, więc pozostanie tylko 2006. Co powinienem zrobić? Dodam, że przed wyjazdem nie zgłosiłem tego faktu w urzędzie skarbowym.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu powinien Pan dokonać rozliczenia za 2006 r. oraz złożyć zeznanie PIT-36. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji karnoskarbowych, należy złożyć zaległą deklarację oraz tzw. czynny żal.

 

Zmiana miejsca zamieszkania, również w przypadku wyjazdu za granicę, winna być zgłoszona w urzędzie skarbowym na formularzu NIP-3. Jeżeli nie zostanie ono dokonane w terminie, należy złożyć również tzw. czynny żal.

 

Na podstawie art. 54 § 1 ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.) „podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”.

 

Wymierzając karę grzywny, uwzględnia się stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

 

W związku z tym powinien Pan niezwłocznie złożyć zaległą deklarację podatkową oraz uiścić należny podatek wraz z odsetkami. Aby zminimalizować ryzyko poniesienia negatywnych konsekwencji karnych skarbowych związanych ze zbyt późnym złożeniem deklaracji, wraz z deklaracją powinien Pan złożyć tzw. czynny żal. Jest on zawiadomieniem organów powołanych do ścigania o popełnieniu czynu podlegającego karze wraz z ujawnieniem istotnych okoliczności popełnienia czynu, w tym osób współdziałających w jego popełnieniu. Nie podlega bowiem karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Czynny żal powinien więc zawierać informacje o fakcie niezłożenia deklaracji, wyjaśniać okoliczności i przyczyny niezłożenia deklaracji w terminie oraz być podpisany przez wszystkie osoby, które potencjalnie mogą ponosić odpowiedzialność za zbyt późne złożenie deklaracji i nieuiszczenie należnego podatku.

 

Podatek wraz z odsetkami należy zapłacić najpóźniej w terminie wyznaczonym przez organ postępowania przygotowawczego (urząd skarbowy). Należy mieć na uwadze, że czynny żal będzie bezskuteczny, jeżeli zostanie złożony:

 

  1. „w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
  2. po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony” (art. 16 § 5).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus 10 =

»Podobne materiały

Jak uniknąć konsekwencji karnoskarbowych?

Jak można uniknąć konsekwencji karnoskarbowych za nieodprowadzenie podatku ze sprzedaży na Allegro? Urząd skarbowy wysłał wezwanie o przedstawienie oświadczenia, czy rzeczywiście miało to miejsce.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »