.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powrót matki z dziećmi z zagranicy i wniesienie sprawy o rozwód

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 22.05.2019

Koleżanka mieszka z mężem za granicą, ma dwoje dzieci, mąż utrzymuje ich rodzinę. Mąż znęca się nad nią psychicznie, jednak trudno jej to udowodnić. Czy ona może wyjechać z dziećmi do Polski i tam zapisać dzieci do szkoły oraz wnieść sprawę o rozwód?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Powrót matki z dziećmi z zagranicy i wniesienie sprawy o rozwód

Fot. Fotolia

Z punktu widzenia prawa międzynarodowego taka sytuacja może być potraktowana jako porwanie rodzicielskie. Porwanie rodzicielskie jest sytuacją, w której jedno z rodziców bez woli i wiedzy drugiego lub pod pretekstem krótkotrwałego pobytu wywozi lub zatrzymuje dziecko na stałe, pozbawiając tym samym drugiego rodzica możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem w przysługującym mu – zgodnie z prawem – zakresie. Dwie cechy wskazanej sytuacji wydają się mieć największe znaczenie. Po pierwsze – fakt, że rodzic, który został pozbawiony możliwości kontaktu z dzieckiem, często nie wie, gdzie w danym momencie dziecko przebywa, po drugie, nawet gdy ustali miejsce pobytu dziecka, jest pozbawiony – w różnym zakresie – możliwości utrzymywania z nim kontaktu. Taki stan rzeczy bardzo często nosi znamiona zaginięcia, co oznacza, że na fakt pozbawienia rodzica możliwości kontaktu z dzieckiem niejako „nakłada się” sytuacja, w której doszło do zaginięcia – często nie tylko dziecka, ale również drugiego rodzica czy opiekuna. Sąd prowadzi postępowanie na wniosek organu centralnego w przedmiocie wydania dziecka.

 

Odmowa wydania dziecka jest możliwa wtedy, gdy właściwy sąd ustali, że wystąpiła jedna z niżej wskazanych przesłanek:

 

  • nastąpiło przystosowanie się dziecka do nowego środowiska (w zw. z art. 12 Konwencji haskiej);
  • osoba, instytucja lub organizacja opiekująca się dzieckiem faktycznie nie wykonywała prawa do opieki w czasie uprowadzenia lub zatrzymania (w zw. z art. 3 i 13 akapit pierwszy lit. a Konwencji haskiej);
  • osoba, instytucja lub organizacja opiekująca się dzieckiem zgodziła się lub później wyraziła zgodę na uprowadzenie lub zatrzymanie (w zw. z art. 3 i 13 akapit pierwszy lit. a Konwencji haskiej);
  • istnieje poważne ryzyko, że powrót dziecka naraziłby je na szkodę fizyczną lub psychiczną albo w jakikolwiek inny sposób postawiłby je w sytuacji nie do zniesienia (w zw. z art. 3 i 13 akapit pierwszy lit. b Konwencji haskiej);
  • dziecko sprzeciwia się powrotowi oraz osiągnęło wiek i stopień dojrzałości, przy którym właściwe jest uwzględnienie jego opinii (w zw. z art. 13 akapit drugi Konwencji haskiej);
  • jeżeli zwrot nie byłby dopuszczony w świetle podstawowych zasad państwa wezwanego, dotyczących ochrony praw człowieka i podstawowych wolności (w zw. z art. 20 Konwencji haskiej).

 

Istnieje więc duże ryzyko, iż działania koleżanki będą uznane za porwanie rodzicielskie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl