Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powołanie zarządu

Powołanie zarządu w spółce z o.o. przebiega w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, a doprecyzowane powinno zostać w umowie spółki. Zarząd spółki na ogół powołuje Zgromadzenie Wspólników. Szczegółowe opracowania na temat powoływania zarządu, odpowiedzialności w spółce, umowach spółki znajdą Państwo w naszym serwisie.

 Za kilka tygodni skończy się 3-letnia kadencja zarządu w spółce z o.o. Odbędzie się wówczas zwyczajne zgromadzenie wspólników. Jak powinno przebiegać powołanie zarządu? Czy rada nadzorcza powinna przygotować kandydatów z konkursu na to stanowisko?

Przepisy Kodeksu spółek handlowych (w skrócie K.s.h.) przewidują, że co do zasady zarząd jest ustanawiany przez wspólników uchwałą (jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej) podjętą na posiedzeniu zgromadzenia wspólników. Oznacza to, że większość uregulowań dotyczących tej kwestii jest uzależniona od woli wspólników zawartej w umowie spółki.

Kodeks spółek handlowych w art. 195 nie przewiduje dla powołania zarządu przez wspólników ani kworum, ani określonej większości głosów, jaką ma być podjęta uchwała, jednakże, zgodnie z art. 245 K.s.h., uchwały wspólników muszą być powzięte bezwzględną większością głosów oddanych. W umowie spółki powinien być również określony problem kworum niezbędnego do powołania zarządu. Przy braku takiego określenia uchwała może zapaść bez względu na liczbę obecnych na zgromadzeniu wspólników. Zasadą jest, że głosowanie jest jawne, jednakże w tym przypadku (przy wyborach) musi się odbyć głosowanie tajne (art. 247 K.s.h.).    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Spółka weszła w stan likwidacji w związku z zapisem dotyczącym terminowości w umowie spółki. Zgodnie z zapisem w umowie spółki osoby stanowiące dotychczasowy zarząd (trzech członków) zostały likwidatorami. Likwidacja prawdopodobnie potrwa dość długo. Umowa spółki zawiera zapis o 2-letniej kadencji członków zarządu. Czy w związku z art. 202 oraz 280 Kodeksu spółek handlowych można zapisy o kadencji stosować także do likwidatorów? Jeśli tak, to czy kadencja likwidatorów rozpoczęła się z datą wejścia w likwidację, czy trwa ciągle od momentu powołania zarządu?   (...) Ustanowienie likwidatorów podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Obowiązują tu takie same wymagania jak przy powołaniu zarządu. Zgłoszeniu podlega zatem: otwarcie likwidacji, imiona i nazwiska likwidatorów oraz ich adresy, sposób reprezentowania przez nich spółki oraz wszelkie w tym względzie zmiany. Do zgłoszenia należy dołączyć złożone wobec sądu albo potwierdzone notarialnie wzory podpisów likwidatorów (art. 277 § 1 i 2 K.s.h.).    Przeczytaj pełną treść

 

 Kadencja zarządu spółki z o.o. trwa trzy lata. Na zgromadzeniu wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy udzielono skwitowania członkom zarządu, ale nie powołano pisemną uchwałą tych samych członków do pełnienia funkcji na następną kadencję. Zarząd jednak dalej pełni swoje funkcje z dobrej woli. Czy bez pisemnego potwierdzenia, ale przy ustnej aprobacie, członkowie zarządu dalej nimi są?
Powołanie zarządu odbywa się poprzez uchwałę wspólników, jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej (art. 201 § 4 K.s.h.). Zasadne jest zatem rozważenie, czy wskazane w treści pytania osoby nie zostały powołane na następną kadencję.

Poza wyjątkami, gdy wymagane jest umieszczenie uchwały w protokole notarialnym (wyjątki te nie dotyczą uchwał o powołaniu zarządu), K.s.h. nie wprowadza żadnego wymagania zastrzeżonego pod rygorem nieważności dla formy utrwalania uchwał podejmowanych przez zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Ważne jest także to, że zatwierdzenie sprawozdania finansowego następuje na zgromadzeniu wspólników, gdyż nie ma tu wymogu, aby uchwały na zgromadzeniu były podejmowane w formie pisemnej. Tylko bowiem uchwały podejmowane poza zgromadzeniem wymagają formy pisemnej.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Nadużywanie władzy przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej
Jestem właścicielką mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej. Niedawno odbyło się zebranie, na którym w obecności notariusza zdjęto obecny zarząd. Mimo to zarząd nadal zwołuje zebrania wspólnoty, tak jakby nic się zdarzyło. Powołanie zarządu nie zostało ustalone. Jak więc pozbyć się tego zarządu? Czy nadużywanie władzy przez zarząd (finansowe manipulacje, nepotyzm, fałszowanie rachunków itp.) nie jest karalne?

Umowa o pracę pracownika, który ma zostać członkiem spółki z o.o.
Jestem zatrudniony w spółce z o.o. na czas nieokreślony, mam zostać wspólnikiem tej spółki i jej wiceprezesem. Czy umowę o pracę należy rozwiązać i zawrzeć ponownie? Umowa powinna być zawarta przez pełnomocnika do spraw zawierania umów z zarządem. Jeżeli umowa ta ma być zawarta ponownie, to należy to zrobić w następnym dniu po powołaniu zarządu czy po wpisie nowego zarządu do KRS?

Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. za długi spółki
Mam pytanie o odpowiedzialność członków zarządu, gdyż otrzymałem propozycję objęcia stanowiska wiceprezesa. Jest to spółka z o.o. Czy to prawda, że członkowie zarządu takiej spółki odpowiadają całym swoim majątkiem za długi spółki? Czy można jakoś wyłączyć odpowiedzialność członków zarządu?

Koniec kadencji zarządu w spółce z o.o. a powołanie zarządu
Kiedy kończy się moja kadencja w spółce z o.o., jeżeli na stanowisko prezesa zarządu zostałem wybrany 12.09.2008 r. na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników na czas nieokreślony? Kadencja zarządu w umowie spółki została jednocześnie zmieniona z trzech lat na czas nieokreślony.

Spółka z o.o. – odpowiedzialność członka zarządu
Byłem członkiem zarządu spółki z o.o. W 2002 r. rozwiązałem stosunek pracy, na podstawie którego byłem w niej zatrudniony i przypuszczałem, że zostanę przez pozostałe osoby odpowiedzialne wyrejestrowany z KRS. Wyjechałem za granicę. Ku memu zdziwieniu niedawno otrzymałem wezwanie do uregulowania długów spółki. Udało mi się ustalić, że spółka nie dopełniła obowiązku wyrejestrowania i nie wiem, czy jeszcze istnieje, czy funkcjonuje i co się dalej dzieje z osobami, które się nią zajmowały. Długi dotyczą lat 2003 i 2004, czyli już tego okresu, w którym nic wspólnego z nią nie miałem. Będąc udziałowcem tej spółki, odchodząc, sprzedałem swoje udziały za wartość nominalną, tak więc nic mnie z nią nie łączyło. Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Jak dowiedzieć się czegoś na ten temat? Może miała miejsce jakaś sprawa sądowa, a ja o tym nic nie wiem?

Wybrane opinie naszych klientów:

Bardzo wyczerpująca odpowiedź, byłem zdziwiony szczegółowym opisem co do mojej sprawy i zaskoczony możliwością zadawania dodatkowych pytań w razie niezrozumienia z prawnikiem. Bardzo dobry kontakt. Jak macie jakieś problemy, to zadawajcie pytania, a nie pożałujecie!!!

Andrzej

Dziękuję za obszerne informacje, dowiedziałem się więcej od Państwa niż od mojej pani mecenas.

Mateusz

Witam serdecznie. Jesteście SUUUUPERRRR. Dzięki Waszej pomocy uwierzyłem w sprawiedliwość. Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku problemów będę korzystał tylko z WASZEJ pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Serdecznie pozdrawiam,

Andrzej

Przyznam, że początkowo nie bardzo wierzyłem w takie e-porady prawne. Teraz mogę z czystym sumieniem polecić korzystanie z portalu eporady24. Odpowiedzi na zadane pytania otrzymałem bardzo szybko i były to informacje rzetelne, poparte paragrafami. Ogromną zaletą jest możliwość zadawania dodatkowych pytań w późniejszym terminie bez dodatkowych opłat, za to ogromny plus – zawsze jest tak, że o czymś się zapomni albo ma się jakieś wątpliwości. Naprawdę portal godny polecenia.

Krzysztof

Wygrałam. Sąd przyznał mi rację. Spółdzielnia ma prawo się odwołać od decyzji sądu. Wyznaczony czas jeszcze nie minął. Bez względu na wynik oczekiwania wyślę wiadomość albo poproszę o dalszą pomoc. Dziękuję, pozdrawiam.

Wiesława

Pierwszy raz spotkałam się z tak rzetelną odpowiedzią. Nie tylko jasno opisaną, ale dokładną, zrozumiałą, potwierdzoną paragrafami i Dziennikami Ustaw. Bardzo pomogło mi w pracy, gdyż pracodawca próbował sprytnie uniknąć płacenia ekwiwalentu oraz stanowczo obniżał ilość dni wolnych. Dlatego dziękuję całemu gronu prawników z ePorady24.pl, że mogłam według waszych wskazówek walczyć o swoje. Na pewno będę polecała wasze grono wszystkim znajomym, zwłaszcza że ceny za wasze usługi są normalne, na typową kieszeń Polaka. Jeszcze raz dziękuję, i oby tak dalej.

Z wdzięcznością,

Kinga

Polecam – jestem pozytywnie porażony jakością obsługi. Nieznajomość prawa szkodzi – brak korzystania z eporady24.pl – również. Porady rzeczowe i pomocne. Super. Bardzo polecam.

Damian

Z rezerwą podchodziłam do porad przez internet, ale tę usługę z całą pewnością mogę polecić! Uzyskałam naprawdę szczegółową odpowiedź, za co serdecznie dziękuję!

Magdalena

Skorzystałem z porady – pełnej i wyczerpującej. Przyda mi się przy podziale majątku. Serwis reaguje bardzo szybko, co jest miłym zaskoczeniem. Uważam, że porada jest rzetelna i wyczerpująca, same konkrety – co i jak zrobić, podstawy prawne, co jest możliwe do uzyskania, a co nie. Porada jest lepsza niż w „realu” – dopytałem o wszystko, odpowiedź uzyskałem szerszą, niż oczekiwałem – również na dodatkowe pytania. POLECAM.

Janusz

Chcę powiedzieć, że ten portal jest rewelacyjny, obsługa jest fantastyczna i godna skorzystania z usług.

Bati

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »