Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powództwo prokuratora o zaprzeczenie ojcostwa

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 26.06.2016

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa, oprócz męża matki, matki i dziecka, wytoczyć może również prokurator. Nie jest on związany żadnymi terminami, przepisy zastrzegają jedynie, iż wytoczenie powództwa prokuratora o zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 63 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego* (K.r.o.) mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

 

K.r.o. przewiduje ponadto inne terminy do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa w przypadku, gdy mąż matki jest całkowicie ubezwłasnowolniony lub chory psychicznie. Zgodnie z art. 64-65 K.r.o.:

 

  • jeżeli mąż matki został całkowicie ubezwłasnowolniony z powodu choroby psychicznej lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, na które zapadł w ciągu terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, powództwo może wytoczyć jego przedstawiciel ustawowy. Termin do wytoczenia powództwa wynosi w tym wypadku sześć miesięcy od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego, a jeżeli przedstawiciel powziął wiadomość o urodzeniu się dziecka dopiero później – sześć miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął;
  • jeżeli przedstawiciel ustawowy męża całkowicie ubezwłasnowolnionego nie wytoczył powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, mąż może wytoczyć powództwo po uchyleniu ubezwłasnowolnienia. Termin do wytoczenia powództwa wynosi w tym wypadku sześć miesięcy od dnia uchylenia ubezwłasnowolnienia, a jeżeli mąż powziął wiadomość o urodzeniu się dziecka dopiero później – sześć miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął;
  • jeżeli mąż matki zapadł na chorobę psychiczną lub innego rodzaju zaburzenia psychiczne w ciągu terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa i mimo istnienia podstaw do ubezwłasnowolnienia całkowitego nie został ubezwłasnowolniony, może on wytoczyć powództwo w ciągu sześciu miesięcy od ustania choroby lub zaburzeń, a gdy powziął wiadomość o urodzeniu się dziecka dopiero później – w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął.

 

Legitymacja czynna do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przysługuje również matce dziecka. Zgodnie z art. 69 § 1 K.r.o. może ona wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka. Termin ten może ulec zmianie w przypadku, gdy matka dziecka jest ubezwłasnowolniona lub chora psychicznie, na takich zasadach jak ma to miejsce w przypadku jej męża.

 

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć również samo dziecko. Nastąpić to może jednak dopiero po dojściu do pełnoletności, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od jej osiągnięcia. Termin ten również może ulec zmianie w przypadku, gdy dziecko jest ubezwłasnowolnione całkowicie lub chore psychicznie.

 

Wszystkie wskazane powyżej terminy są terminami zawitymi i nie mogą zostać przywrócone. Oznacza to, że po ich upływie nie jest możliwe skuteczne wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, ani przez męża matki, ani przez matkę lub dziecko. Jedyną możliwością wszczęcia postępowania o zaprzeczenia ojcostwa jest w takim przypadku wytoczenie powództwa przez prokuratora. Zgodnie bowiem z art. 86 K.r.o. powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć także prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego. Wytoczenie powództwa prokuratora o zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne jedynie po śmierci dziecka (jeżeli jednak uznanie ojcostwa nastąpiło po śmierci dziecka, prokurator może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania).

 

Prokurator nie jest związany żadnymi terminami, poza zastrzeżeniem, że powództwo prokuratora o zaprzeczenie ojcostwa nie może nastąpić po śmierci dziecka. Osoba, która chciałaby doprowadzić do zaprzeczenia ojcostwa, a której termin do wytoczenia takiego powództwa już minął, może więc zwrócić się o wytoczenie powództwa do prokuratury. We wniosku należy powołać się na dobro dziecka lub wskazać, że wymaga tego interes społeczny.

 

 

 

 

____________________________

* Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2082, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 26.06.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + osiem =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »