Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powództwo ze skargi pauliańskiej

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 09.06.2018

Wytoczono przeciw mnie powództwo ze skargi pauliańskiej i sprawę przegrałem. US może doprowadzić do licytacji mojej nieruchomości. Jakie mam roszczenia wobec sprzedawcy nieruchomości?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Powództwo ze skargi pauliańskiej

Fot. Fotolia

Przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące skargi pauliańskiej nie regulują wprost, co ma zrobić osoba trzecia, wobec której wytoczono powództwo ze skargi pauliańskiej i je przegrała, musząc tym samym znosić egzekucję z zakupionej rzeczy. Art. 533 Kodeksu mówi jedynie, że osoba trzecia, która uzyskała korzyść majątkową wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli, może zwolnić się od zadośćuczynienia roszczeniu wierzyciela żądającego uznania czynności za bezskuteczną, jeżeli zaspokoi tego wierzyciela albo wskaże mu wystarczające do jego zaspokojenia mienie dłużnika. Prawomocnie orzeczona bezskuteczność nie oznacza nieważności czynności, a tym samym nie następuje zmiana stanu prawnego przedmiotu zaskarżonej czynności. Rzeczy te (ewentualnie prawa) nadal są własnością pozwanej osoby trzeciej, a wyrok uznający czynność za bezskuteczną umożliwia jedynie powodowemu wierzycielowi egzekucję z tych rzeczy tak, jak gdyby nadal były one własnością dłużnika.

 

Niewątpliwie natomiast należy dać Panu prawo do roszczeń regresowych wobec zbywcy nieruchomości, bo uiścił Pan w zasadzie jego dług, za który Pan osobiście odpowiedzialny nie był. Ponosił Pan jedynie odpowiedzialność  z nieruchomości, której zbycie zostało uznane za bezskuteczne.

 

Teoretycznie możliwe byłoby oparcie powództwa o przepisy odszkodowawcze, art. 471 Kodeksu cywilnego („dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”), o przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu się sprzedawcy Pana kosztem (art. 405 Kodeksu cywilnego), teoretycznie można też rozważyć art. 518 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że „osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty jeżeli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi”.

 

Moim zdaniem powództwo to należałoby oprzeć jednak chyba na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego, czyli nienależytym wykonaniu zobowiązania, tj. sprzedaży Panu nieruchomości, w sytuacji gdy czynność ta została dokonana z pokrzywdzeniem wierzyciela, choć zastanawiałam się też nad art. 518, ale jednak nie uznałabym go za podstawę Pana roszczeń.

 

Niestety pomimo faktu, że szukałam dość długo jakiegoś orzeczenia sądu, które potwierdziłoby mój tok rozumowania, nie udało mi się nic odnaleźć, co mogłabym Panu zacytować.

 

W każdym razie proszę pamiętać, że nie ma obowiązku podawania podstawy prawne we wnoszonym pozwie. Co więcej, nawet wskazanie przez powoda podstawy prawnej dochodzonego roszczenia nie jest wiążące dla sądu. Ustalenie podstawy prawnej merytorycznego rozstrzygnięcia, w myśl rzymskiej zasady da mihi factum dabo tibi ius, to obowiązek sądu orzekającego, Pan jako powód musi podać tylko podstawę faktyczną roszczenia.

 

Dlatego ja nawet sugerowałabym Panu niepodawanie podstawy prawnej Pana żądanie zapłaty, absolutnie bowiem nie ma takiego obowiązku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus 6 =

»Podobne materiały

Powołanie biegłego w postępowaniu uproszczonym

Dostałam odszkodowanie za 12 lat bezprawnego korzystania z mojej działki przez zakład energetyczny. Mimo wyroku (potwierdzonego przez sąd II instancji) linię energetyczną usunięto dopiero 4 miesiące później – w 2009 roku. Biegły wycenił koszty użytkowania tylko do końca 2008 r. Wystąpiłam

 

Pozew o ustalenie stosunku prawnego

Jestem w trakcie rozwodu, sprawa odbywa się w Stanach Zjednoczonych. Mieszkając w Polsce, zawarliśmy z mężem intercyzę w formie aktu notarialnego, jednak amerykański sąd jej nie uznał. Teraz mąż dochodzi podziału majątku znajdującego się w Polsce. Słyszałam, że mogę wnieść do polskiego sądu pozew o

 

Odpis protokołu

Przed sądem żona wraz z siostrą zawarły ugodę: żona nie podważa testamentu ich matki (która chorowała psychicznie), ale siostra spłaca żonie połowę majątku. Szwagierka nie wywiązuje się z umowy. Co powinna zrobić żona? Czy postarać się o odpis protokołu z tamtej rozprawy i wystąpić przeciw

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »