Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powódź 2010 – zalany dom – ubezpieczenie od powodzi

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 27.05.2010

Jak walczyć z ubezpieczycielem o odszkodowanie za zalany dom? Na co uważać przy ubezpieczaniu domu od powodzi? – na te i inne pytania odpowiada niniejszy artykuł. Przeznaczony on jest zarówno dla tych, którzy walczą z ubezpieczycielem o odszkodowania za zalany dom i mienie, jak i dla tych, którzy dopiero chcieliby zabezpieczyć się przed utratą dobytku, zanim przyjdzie kolejna powódź.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W maju 2010 r. temat wielkiej powodzi w Polsce nie schodził z pierwszych stron gazet. Widok ludzkiej tragedii, zalanego wrocławskiego osiedla Kozanów z pewnością zapamiętamy na długo. Po tragedii zaczyna się liczenie strat. I pojawia się pytanie – kto ma za nie zapłacić? Niejednemu „wielka woda” zabrała przecież dorobek całego życia lub przynajmniej znaczną jego część. Niemniej po doświadczeniach z 1997 r. wiele osób zdecydowało się ubezpieczyć swoje mienie od powodzi. I teraz dzięki temu mogą dochodzić odszkodowania od ubezpieczyciela. Artykuł ten przeznaczony jest zarówno dla tych, którzy walczą z ubezpieczycielem o odszkodowania za zalany dom i mienie, jak i dla tych, którzy dopiero chcieliby zabezpieczyć się przed utratą dobytku i zdecydowali się zawrzeć taką umowę, zanim przyjdzie kolejna powódź. Ogólne warunki ubezpieczenia pełne są bowiem pułapek, trudnych do wyłapania dla osoby, która nie zajmuje się na co dzień problematyką odszkodowań.

 

Co jest objęte ubezpieczeniem?

 

Ryzyko zalania domu przez powódź zwykle objęte jest tzw. ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych (tzw. ubezpieczenie domu lub mieszkania). W jego ramach zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe w następstwie takich zdarzeń jak np. ogień (pożar), piorun, eksplozja, huragan, upadek statku powietrznego, powódź, śnieg, grad, zalanie, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, trzęsienie ziemi.

 

Zalanie to nie powódź!

 

Pierwsza pułapka – wiele osób, wiedząc, iż dom jest ubezpieczony od zalania, twierdzi, iż na wypadek powodzi mogą spać spokojnie. Nie jest to prawda, bo w terminologii ubezpieczeniowej „zalanie” oznacza np. wydostanie się wody z instalacji kanalizacyjnej, pęknięcie rury, pozostawienie odkręconych kranów lub zalanie wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych (deszczu). To ostatnie stwierdzenie nie ma nic wspólnego z powodzią!

 

Natomiast powódź to np. zalanie terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód w korytach wód płynących lub stojących, zalanie terenów wskutek deszczu nawalnego (ulewy) oraz spływ wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych.

 

I tu czeka na nas kolejna pułapka, ubezpieczyciel zwykle wyłącza bowiem swoją odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek przenikania (podniesienia się poziomu) wód gruntowych. Woda gruntowa jest to woda, która znajduje się pod ziemią i pochodzi z opadów, a jej poziom może ulegać zmianie na skutek zjawisk naturalnych lub działalności człowieka (np. wycinanie lasów, budowa kopalni). Jeśli jej poziom jest wysoki, to nawet niewielka ilość opadów spowoduje zalanie piwnicy. Dla ubezpieczyciela jest to zawsze furtka, albowiem powstanie problem, czy zalanie domu było bezpośrednim następstwem ulewy (objętej ochroną), czy też wynikało z podniesienia poziomu wód gruntowych. Oczywiście nie jest łatwo odróżnić jedną sytuację od drugiej.

 

Problem z wałami przeciwpowodziowymi

 

Kolejne dwie pułapki dotyczą kwestii wałów przeciwpowodziowych. Otóż trzeba dokładnie sprawdzić, jak ubezpieczyciel uregulował swoją odpowiedzialność w sytuacji przesiąkania lub pęknięcia wału przeciwpowodziowego. Wiadomo poniekąd, iż najtragiczniejsze w skutkach powodzie nieraz są wynikiem właśnie pęknięcia wałów, bo teren zabezpieczony wydaje się przecież pewniejszy i ludzie nie chcą uwierzyć, że powódź może ich dotknąć. Sens ekonomiczny jest oczywisty – skoro mieszkańcy terenów zabezpieczonych wałami zwykle będą płacić niższą składkę (bo ryzyko powodzi jest mniejsze niż na terenach niezabezpieczonych), to w sytuacji, gdy wał pęknie, ubezpieczyciel po prostu wyłączy swoją odpowiedzialność. Natomiast dość ciężko jest sobie wyobrazić na takim terenie powódź wynikłą z innej przyczyny niż pęknięcie wału... (pomijając nawałnicę).

 

Drugi „haczyk” to tzw. obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią. Otóż pomiędzy brzegiem rzeki a wałem przeciwpowodziowym znajdują się często zabudowania. W przypadku wezbrania rzeki zostaną one zalane w pierwszej kolejności i z fatalnymi skutkami (woda bowiem będzie piętrzyć się ze względu na pobliski wał). Niektórzy ubezpieczyciele (np. PTU) wyłączają w ogóle ten obszar z ochrony ubezpieczeniowej.

 

Gdy mieszkasz w górach lub nad morzem

 

Obszary te również należą do zagrożonych powodzią. Jeśli budynek znajduje się blisko brzegu morza, to trzeba sprawdzić, czy ubezpieczyciel obejmuje swą odpowiedzialnością następstwa sztormu oraz podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych. Zdarzenia te mogą bowiem być wyłączone spod zakresu ochrony albo też teren ten zaliczony zostanie właśnie do obszaru bezpośredniego zagrożenia (efekt jest ten sam). Natomiast jeśli dom położony jest na górskim zboczu, to koniecznie musimy mieć ubezpieczenie, które obejmuje spływ wody po zboczach lub stokach na terenach górskich.

 

Ponadto trzeba jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż ubezpieczeniem objęte są różne kategorie budynków, np. budynki mieszkalne, garaże wolnostojące (również w stadium budowy), budowle, lokale mieszkalne, ruchomości (przedmioty domowe) oraz elementy wyposażenia. Jednakże nieraz ryzyka objęte ubezpieczeniem są inne dla budynku a inne dla lokali mieszkalnych.

 

Ponadto ubezpieczenie od powodzi, choć może obejmować także ruchomości znajdujące się np. w domu czy garażu, nie obejmuje pojazdów mechanicznych. Jeśli samochód stojący na podwórku został zalany, to trzeba skorzystać z auto-casco. Co ciekawe, ubezpieczeniem „powodziowym” mogą być natomiast objęte części zamienne samochodów oraz ich dodatkowe wyposażenie (np. opony zimowe, które składowane były w garażu, bagażnik na rower, box na narty).

 

Wychodzisz z domu – zamknij okno!

 

Wiele osób pozostawia często otwarte okna – albo po to, by wracając zastać wywietrzone mieszkanie, albo po prostu ze zwykłego zapominalstwa. Jeśli w tym czasie nawiedzi nas ulewa, to skutki mogą być opłakane. Każdy niemal ubezpieczyciel zawiera w o.w.u. punkt o np. takim brzmieniu:

 

„[Ubezpieczyciel] nie odpowiada za szkody powstałe na skutek zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych poprzez niezabezpieczone albo niezamknięte okna, drzwi lub inne otwory, jeżeli obowiązek ich zamknięcia lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego”.

 

Nie wszystko co masz w domu, objęte jest ochroną

 

Gdy zalany zostaje dom, to zniszczone zostanie również wszystko, co się w nim znajduje. Ruchomości domowe objęte są ubezpieczeniem. Ale... nie każda. Zawsze trzeba spojrzeć, jakie przedmioty wyłączone są z ubezpieczenia. Zwykle są to np. karty płatnicze i kredytowe, dokumenty, rękopisy, metale szlachetne, kamienie szlachetne, przedmioty służące do prowadzenia działalności gospodarczej, dane i dokumenty przechowywane w komputerach.

 

Ale to jeszcze nie ostatnia pułapka. Kolejną są limity procentowe odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody w określonych składnikach majątku. Dotyczy to np. sprzętu audiowizualnego (telewizor, radio), komputerowego, fotograficznego, instrumentów muzycznych, przedmiotów ze złota, srebra, platyny, biżuterii, dzieł sztuki, stałych elementów wyposażenia, pieniędzy i środków płatniczych, papierów wartościowych, mienia wypożyczonego, służbowego, sprzętu biurowego. Oznacza to, iż zakład nie wypłaci nam odszkodowania w wysokości równowartości zniszczonych przedmiotów, a jedynie określony procent tej wartości (zawsze należy zobaczyć jaki, bo może być to np. od 5 do 70%). A przecież limity te dotyczą właśnie najbardziej wartościowych rzeczy.

 

To oczywiście kilka przykładowych pułapek – jest ich znacznie więcej

 

Jak widać, dochodzenie odszkodowania od ubezpieczyciela za zalany dom nie jest wcale takie proste i z pewnością warto skonsultować się z fachowcem, bo ubezpieczyciele często interpretują niejasne przepisy o.w.u. na swoją korzyść (a w świetle praw konsumentów powinno być dokładnie odwrotnie).

 

Natomiast jeśli zastanawiasz się nad ubezpieczeniem swojego domu, być może również warto zapytać o zdanie prawnika, który przejrzy ogólne warunki i wyłapie różne „haczyki”. Może dzięki temu właśnie zawrzesz taką umowę, iż jeśli stracisz majątek (choć nikomu nie należy tego życzyć), uzyskasz odszkodowanie w odpowiedniej wysokości. Nawet jeśli masz wydać choćby kilkaset złotych na konsultację prawną, to czy jest to dużo w porównaniu z dorobkiem całego Twojego życia?


Stan prawny obowiązujący na dzień 27.05.2010


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + 7 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki