.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powierzenie stanowiska dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 23.11.2015

Jestem dyrektorem szkoły podstawowej. Mam powierzenie stanowiska dyrektora szkoły do 31 sierpnia 2016 roku. Miesiąc temu radni gminy podjęli uchwałę dotyczącą połączenia szkoły (w której jestem dyrektorem) z przedszkolem, które znajduje się w tym samym budynku, co szkoła. Od lipca szkoła i przedszkole będą tworzyć zespół. Czy wójt gminy może powierzyć mi stanowisko dyrektora zespołu od lipca do końca sierpnia bez przeprowadzania konkursu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że w szkołach i placówkach publicznych powierzenie stanowiska kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu jest w zasadzie obligatoryjne. Organ prowadzący nie może odstąpić od zorganizowania i przeprowadzenia konkursu – z wyjątkami określonymi w art. 36a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), gdzie mówi się, że jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. Obowiązek przeprowadzenia konkursu wynika z przepisu art. 36a ust. 2 u.s.o., bowiem kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu.

 

Możliwość powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły, o której mowa w przepisie art. 36a ust. 5 u.s.o. istnieje w ściśle określonych przypadkach, o których mowa w przepisach art. 36a ust. 2 i 4 u.s.o., tj. do czasu powierzenia stanowiska dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu lub powierzenia stanowiska dyrektora w przypadku nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Od zasady wyłaniania kandydata na stanowisko dyrektora w postępowaniu konkursowym, przepisy ustawy o systemie oświaty przewidują odstępstwa.

 

Organ prowadzący może powierzyć stanowisko dyrektora szkoły ustalonemu przez siebie kandydatowi bez przeprowadzenia konkursu, jeżeli:

– do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata – art. 36a ust. 4,

– po upływie okresu powierzenia, organ prowadzący chce przedłużyć powierzenie stanowiska na kolejny okres, tj. na okres 5 lat szkolnych, w uzasadnionych przypadkach na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny – art. 36a ust. 9 ustawy.

 

Jak wynika z powyższego w sytuacji opisanej w pytaniu nie ma podstaw do powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego bez konkursu, gdyż nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 36a u.s.o.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »