.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Powiadomienie o wyroku w sprawie karnej nieletniego

Autor: Karol Jokiel

Syn miał sprawę karną w maju tego roku i do tej pory nie dostaliśmy powiadomienia o wyroku. Czy sąd powinien przysłać treść wyroku? Dodam, że syn niedawno skończył 16 lat.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu sprawy wynika, że przeciwko synowi toczyło się przed sądem rodzinnym postępowania o czyn karalny w trybie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, skoro sprawy nieletnich należą do właściwości sądu rodzinnego (art. 15 ustawy), a „przepisy ustawy stosuje się w zakresie:

 

  1. zapobiegania i zwalczania demoralizacji – w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18,
  2. postępowania w sprawach o czyny karalne – w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17,
  3. wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych – w stosunku do osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21” (art. 1).

 

Wobec powyższego uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 23 rzeczonej ustawy – „rodziców lub opiekuna [ale już nie np. samego nieletniego] zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie nieletniego, a o ukończeniu postępowania – jeżeli orzeczenie kończące postępowanie nie było im doręczone. O wszczęciu i ukończeniu postępowania w sprawie nieletniego można zawiadomić szkołę, do której nieletni uczęszcza, odpowiednią instytucję państwową, społeczną lub jednostkę samorządową, w szczególności powiatowe centrum pomocy rodzinie właściwe ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego”.

 

Pojęcie „ukończenia postępowania” interpretować należy jako ostateczne i całkowite zakończenie postępowania w sprawie nieletniego poprzez prawomocne orzeczenia sądu rodzinnego lub sędziego rodzinnego:

 

  1. umorzeniu postępowania;
  2. przekazaniu sprawy prokuratorowi do prowadzenia;
  3. przekazaniu sprawy nieletniego szkole albo organizacji społecznej;
  4. zastosowaniu środków wychowawczych lub poprawczych.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, jak również o jego zakończeniu, powinno nastąpić przez doręczenie odpowiedniej treści pisma informacyjnego, a nie przez doręczenie odpisu zapadłego orzeczenia. Orzeczenia sądu doręcza się bez wniosku strony (m.in. rodzica, nieletniego) tylko w niektórych przypadkach, np. w razie zastosowania środka wychowawczego, o ile strona nie była obecna na posiedzeniu, na którym zostało ono ogłoszone (art. 46 ust. 2 ustawy), czy w przypadku umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich (art. 29 ustawy). W pozostałych wypadkach aby uzyskać kopię orzeczenia, należy złożyć wniosek do sądu o jego wydanie z określeniem znaku sprawy (sygnatury), jej stron oraz przedmiotu sprawy (czynu zarzuconego nieletniemu). Może też Pan lub syn osobiście udać się do sekretariatu wydziału sądu, który sprawę prowadził, i poprosić o wgląd w akta sprawy – szybciej i bezpłatnie uzyska Pan potrzebną informację.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl