.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Potwierdzenie szerokości drogi służebnej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 27.07.2020

Około 40 lat temu wyznaczono na końcu działki drogę służebną o szerokości ok. 2,5 m. Z biegiem czasu poszerzyła się samoistnie na skutek używania to ok. 5 m. Z sąsiadami jednak nie da się dogadać w tej kwestii. Gmina nie ustanowi tej drogi jako gminnej. Czy jest możliwe, by sąd dokonał potwierdzenia szerokości drogi (tej faktycznej), aby uzyskać zgodę na budowę? Czy wchodzi w grę sasiedzenie brakującego 0,5 metra?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Potwierdzenie szerokości drogi służebnej

Zasiedzenie fragmentu drogi

Przedmiotem zasiedzenia – według prawa polskiego – mogą być wyłącznie niektóre spośród praw rzeczowych.

 

Zasiedzenie – w najogólniejszym ujęciu – polega na nabyciu określonego prawa przez osobę nieuprawnioną na skutek długotrwałego wykonywania tego prawa. W konsekwencji zasiedzenie polega również na utracie prawa przez osobę dotychczas uprawnioną. Nabycie w drodze zasiedzenia ma charakter pierwotny – pomiędzy osobą, która uzyskała prawo w wyniku zasiedzenia, a osobą, która prawo to utraciła nie ma następstwa prawnego.

 

Przesłankami nabycia praw dotyczących nieruchomości w drodze zasiedzenia są samoistne posiadanie oraz upływ określonego czasu.

 

Stosownie do art. 292 kodeksu cywilnego dopuszczalne jest nabycie w drodze zasiedzenia służebności gruntowej, która polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Służebność taka jest jedynym spośród ograniczonych praw rzeczowych, które w obecnym stanie prawnym można zasiedzieć. Z regulacji powyższej wynika, że przedmiotem zasiedzenia może być wyłącznie służebność czynna, a więc taka, która polega na korzystaniu przez właściciela nieruchomości władnącej z nieruchomości obciążonej. Zasiedzenie służebności gruntowej możliwe jest tylko wówczas, gdy istnieje trwałe i widoczne urządzenie umożliwiające wykonywanie służebności. Urządzenie takie musi być wynikiem świadomego i pozytywnego działania ludzkiego (zobacz: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 1969 r.; sygn. akt II CR 516/68). Przyjmuje się, iż powinno być ono wykonane przez posiadacza służebności (zobacz: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 1974 r.; sygn. akt III CRN 94/74).

 

Niestety jeśli jest to tylko droga gruntowa rozjeżdżona przez cięższe auta, to nie jest to trwałe i widoczne urządzenie wykonane przez posiadacza służebności.

Utwardzenie drogi przez posiadacza nieruchomości

Gdyby Pani utwardziła drogę na szerokości 2,5 + 0.5 m, można mówić o zasiedzeniu pasa na zasadzie uzyskania służebności przez zasiedzenie.

 

Sąd Najwyższy uznał, że warunkiem zasiedzenia służebności gruntowej drogi dojazdowej jest wykonanie trwałego i widocznego urządzenia przez posiadacza nieruchomości – tak uchwała z 9.08.2011 r., sygn. akt III CZP 10/11.

 

Jednocześnie Zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego–- Izba Cywilna z dnia 11 maja 2000 r., sygn. akt I CKN 273/2000, „utwardzone żwirem koleiny drogi stanowią trwałe i widoczne urządzenie w rozumieniu art. 292 kc”.

 

O tym, czy mogłaby Pani wnioskować o zasiedzenie decyduje to, czy na drodze dojazdowej jest widoczne trwałe urządzenie. czy nie. Czy można wykazać 30 lat posiadania w takim stanie 2,5 + 0,5 m szerokości.

 

W innym wypadku musi Pani wnioskować o zmianę treści służebności poprzez poszerzenie drogi dojazdowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl