.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Potrącenie wierzytelności po upadku spółki

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 28.09.2009

Została ogłoszona upadłość spółki z o.o. obejmująca likwidację majątku. Pod zarządem syndyka spółka prowadzi nadal działalność. Pracownik spółki dokonał przedpłaty na zakup surowców produkcyjnych, jednak omyłkowo zapłacił wyższą kwotę niż wynikająca z faktury pro forma. Dostawca surowców zaliczył tę nadpłatę na poczet zobowiązań spółki powstałych przed ogłoszeniem jej upadłości. Czy dostawca mógł tak zrobić? Czy spółka może żądać zwrotu od dostawcy omyłkowej bieżącej nadpłaty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, co następuje.

 

W pierwszej kolejności chciałbym podkreślić, że z prawnego punktu widzenia kontrahent spółki – jak wynika z Pana opisu – dokonał w istocie nie „zaliczenia”, ale „potrącenia” swojej wierzytelności przysługującej mu względem spółki a powstałej jeszcze przed dniem ogłoszenia upadłości z wierzytelności tejże spółki do kontrahenta o zwrot nadpłaconej faktury, która to z kolei wierzytelność powstała dopiero po dniu ogłoszenia upadłości.

 

Potrąceniem jest bowiem czynność polegająca na tym, że gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, jedna z nich potrąca (składa drugiej stronie odpowiednie oświadczenie woli) swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym (art. 498 Kodeksu cywilnego).

 

Na gruncie rozporządzenia z 1934 r. poprzedzającego obecną ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze tego typu spory kilkakrotnie trafiały przed oblicze Sądu Najwyższego. Obecnie sprawa, w świetle opinii przedstawicieli nauki prawa, jest już zasadniczo jednoznaczna.

 

Zgodnie z art. 95 Prawa upadłościowego i naprawczego, które znajduje zastosowanie w przypadku upadłości likwidacyjnej, potrącenie nie jest dopuszczalne, jeżeli wierzyciel stał się dłużnikiem upadłego po dniu ogłoszenia upadłości.

 

Przytoczony art. 95 wyłącza zatem dopuszczalność potrącenia wierzytelności istniejącej w stosunku do upadłego (już w chwili ogłoszenia upadłości) z wierzytelnością wzajemną masy upadłości, która powstała dopiero po ogłoszeniu upadłości. Przepis ma zapobiegać polepszaniu swej sytuacji przez wierzyciela upadłościowego w drodze dokonywania czynności prawnych z syndykiem masy upadłości, z których wynika jego obowiązek zapłaty na rzecz masy (tak A. Jakubecki, Komentarz do art. 95 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze [w:] A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Zakamycze 2003).

 

Zakazem potrącenia objęte są wszelkie wierzytelności masy w stosunku do wierzyciela upadłościowego powstałe po ogłoszeniu upadłości (w tym jak w niniejszej sprawie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia) – tak Z. Świeboda [w:] Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2006.

 

W nauce prawa wyrażany jest pogląd, że zakaz potrącania wierzytelności nie odnosi się jedynie do potrącenia długu wierzyciela do wysokości kwoty, która mu przysługuje na podstawie planu podziału funduszów masy upadłości, o ile plan ten już istnieje i jest prawomocnie zatwierdzony.

 

Reasumując, kontrahent spółki nie mógł dokonać potrącenia, a potrąconą kwotę winien zwrócić spółce. W przeciwnym wypadku spółka, w moim przekonaniu, będzie mogła z dużymi szansami sukcesu wystąpić przeciwko kontrahentowi z powództwem o zapłatę potrąconej kwoty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl