Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Potrącenie samochodem pieszego na chodniku

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 04.08.2015

Syn, cofając samochodem, na chodniku potrącił kobietę. Kobieta ma rozciętą nogę, przebywa w szpitalu, to może być dłuższe leczenie. Syn był trzeźwy, ale nie posiada prawa jazdy i niestety był już dwukrotnie karany. Pierwszy raz za jazdę po spożyciu alkoholu (2012 r.) – 2 miesiące pozbawiania wolności w zawieszeniu na rok) oraz za podrobienie podpisu (2012 r. – 7 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata). Moje pytanie: jakie grożą mu konsekwencje? Czy poprzednie wyroki będą miały wpływ na tę sprawę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.) oraz przepisy Kodeksu wykroczeń (K.w.).

 

W sytuacji, w jakiej znalazł się syn, najważniejsza będzie ocena długości uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia, którego doznała pokrzywdzona kobieta. Ma to pierwszorzędne znaczenie, bowiem wpływa na kwalifikację prawną czynu. Zgodnie z art. 157 § 2 K.k. – kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ściganie przestępstwa określonego w § 2, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego.

 

Powyższe winno być bowiem oceniane z uwzględnieniem art. 177 § 1 K.k., zgodnie z którym kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 K.k. Ponownie zatem wracamy do art. 157 § 1 K.k., który, jak już wskazałem, ma decydujące znaczenie dla dalszej kwalifikacji czynu Pana syna.

 

W chwili obecnej należy zatem uzbroić się w cierpliwość. Nawet jeżeli o całym zdarzeniu wie policja, prokuratura, to konieczne będzie najpierw wszczęcie postępowania przygotowawczego (dochodzenie), by w dalszej kolejności zwrócić się do biegłego o wydanie opinii celem ustalenia, czy uszczerbek na zdrowiu lub rozstrój zdrowia pokrzywdzonej kobiety jest dłuższy aniżeli 7 dni, czy też nie.

 

Od opinii biegłego będą zatem zależały losy syna. Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego albo biegłych. Nie powinno budzić wątpliwości, iż stwierdzenie długości uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia z uwagi na treść przepisu art. 191 § 1 K.p.k. wymaga wiadomości specjalnych. Konieczne jest zatem powołanie biegłego.

 

Jeżeli chodzi o dotychczasową karalność, to owszem, może ona mieć wpływ na wymiar orzeczonej względem syna kary, ale osobiście nie sądzę, by doprowadziło to w swych skutkach do orzeczenia bezwzględnej kary pozbawienia wolności.

 

Należy jednak podkreślić, iż bez względu na opinię biegłego co do obrażeń kobiety, Pana syn dopuścił się wykroczenia z art. 94 § 1 K.w., albowiem prowadził pojazd na drodze publicznej bez uprawnień.

 

„Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny. Jak podkreśla się w literaturze „Dla bytu wykroczenia z art. 94 § 2 nie ma znaczenia, czy w momencie kontroli pojazdu spełnia on wymagane prawem warunki techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego, odpowiedzialność sprawcy w tym przypadku dotyczy bowiem braku uzyskania formalnego poświadczenia o dopuszczeniu pojazdu do ruchu na drodze publicznej.”*

 

 

 

 

* Wojciech Jankowski, Komentarz do art. 94, Kodeksu wykroczeń, 2013.01.01

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus I =

»Podobne materiały

Posiadanie marihuany – czy mam szansę na umorzenie postępowania?

Kiedy zatrzymała mnie policja, miałam przy sobie 1 gram marihuany (wcześniej nigdy nie byłam karana). Dobrowolnie poddałam się karze, ale teraz uważam, że kara ustalona z prokuratorem jest zbyt surowa. Czy w mojej sytuacji istnieje możliwość umorzenia postępowania? Posiedzenie sądu w mojej sprawie o

 

Znieważenie funkcjonariusza policji

Pod wpływem alkoholu znieważyłam funkcjonariusza policji. Dostałam zarzuty z artykułów 190 i 226 § 1 Kodeksu karnego. Nigdy wcześniej nie miałam konfliktów z prawem, chcę jakoś naprawić swój czyn. Powiedziałam funkcjonariuszom, że chcę dobrowolnie poddać się karze – czy to dobry

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »