Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wjechanie rowerzystki w samochód i domaganie się odszkodowania

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 24.03.2009

Brat zaparkował samochód, otworzył drzwi i chciał wysiąść. Wtedy niespodziewanie w środek jego drzwi wjechała rowerzystka. Przewróciła się i złamała rękę (bez powikłań). Teraz wniosła sprawę do sądu grodzkiego o odszkodowanie i o nawiązkę tytułem zadośćuczynienia. Czy bratu grozi kara, a jeśli tak, to jaka?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadnicze pytanie, to czy sąd poinformował Pani brata, o jaki czyn został oskarżony/obwiniony?

 

Na podstawie przedstawionych przez Panią okoliczności faktycznych domniemam, że brata oskarżono o popełnienie przestępstwa z art. 177 § 1 Kodeksu karnego, który stanowi podstawę odpowiedzialności za zachowanie polegające na spowodowaniu wypadku, którego skutkiem jest uszczerbek na zdrowiu lekki (rozstrój zdrowia trwający mniej niż 7 dni) bądź średni (rozstrój zdrowia trwający powyżej 7 dni).

 

Za wyżej wymienione przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Niemniej uważam, że w tej sprawie nie ma podstaw do orzeczenia kary pozbawienia wolności i sąd może poprzestać na orzeczeniu środka karnego. Jeżeli bowiem przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat i społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, to sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli orzeka równocześnie środek karny, a cele kary zostaną przez ten środek spełnione.

 

Nawet jeśli sąd wymierzyłby karę pozbawienia wolności, to z pewnością nie będzie to kara bezwzględna, a jedynie z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Uważam, że w tej sprawie nie ma możliwości, by brat trafił do więzienia.

 

Środek karny może polegać właśnie na obowiązku naprawienia szkody pokrzywdzonemu, jeśli pokrzywdzona złożyła taki wniosek.

 

Zgodnie z art. 46 Kodeksu karnego, m.in. w razie skazania za przestępstwo naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia czy za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, sąd – na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej – orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części.

 

Nadto zamiast obowiązku naprawienia szkody sąd może orzec na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w celu zadośćuczynienia za ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała, rozstrój zdrowia, a także za doznaną krzywdę.

 

Niemniej w każdym wypadku złożenie wniosku pokrzywdzonego o zobowiązaniu skazanego do naprawienia szkody obliguje sąd do orzeczenia o tym obowiązku w razie skazania sprawcy za ww. przestępstwo.

 

Obowiązek naprawienia szkody może dotyczyć zarówno szkody majątkowej, jak i niemajątkowej (krzywdy, cierpień fizycznych).

 

Zgodnie z art. 46 § 2 Kodeksu karnego zamiast obowiązku naprawienia szkody sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego w celu zadośćuczynienia za ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała, rozstrój zdrowia, a także za doznaną krzywdę.

 

Natomiast sąd nie może orzec równocześnie o obowiązku naprawienia szkody i o nawiązce.

 

Obowiązek naprawienia szkody zależy od rozmiaru szkody i intensywności cierpień fizycznych, a także od aktualnej stopy życiowej społeczeństwa i zawinienia sprawcy.

 

Nawiązkę natomiast orzeka się w wysokości do 100 000 zł. Sąd, wymierzając nawiązkę, powinien wziąć pod uwagę okoliczności wskazane przy obowiązku naprawienia szkody.

 

Oczywiście warunkiem pociągnięcia brata do odpowiedzialności za wypadek komunikacyjny jest udowodnienie przez oskarżyciela, że brat naruszył określoną zasadę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Niemniej jeśli bratu nie udowodni się naruszenia określonej zasady prawa o ruchu drogowym, to może on zostać pociągnięty za nieumyślne spowodowanie średniego lub lekkiego uszczerbku na zdrowiu, co może skutkować wymierzeniem jednej z kar wskazanych w przepisie art. 157 Kodeksu karnego: kary grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa – 360. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może być niższa od 10 zł ani też przekraczać 2000 zł.

 

Kara ograniczenia wolności polega:

  • albo na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, wskazanej przez sąd w odpowiednim zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji niosącej pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej, w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym,
  • albo też – w przypadku osoby pracującej – potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę na rzecz Skarbu Państwa albo na cel społeczny wskazany przez sąd.

 

Kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy. Wymierza się ją w miesiącach.

 

Sąd, mając do wyboru karę grzywny, ograniczenia wolności i karę pozbawienia wolności – jak jest właśnie przy nieumyślnym spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu – winien orzec karę grzywny, jeśli cele postępowania karnego i postawa skazanego na to pozwalają.

 

Również w razie skazania za przestępstwo, spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu sąd może orzec na wniosek pokrzywdzonego albo obowiązek naprawienia szkody, albo nawiązkę według wyżej opisanych zasad.

 

Należy pamiętać, że w przypadku obu przestępstw między szkodą pokrzywdzonego a zachowaniem Pani brata musi istnieć normalny związek przyczynowy, co powinien wykazać oskarżyciel.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - sześć =

»Podobne materiały

Wypadek na dworcu PKP a szansa na otrzymanie odszkodowania

Zimą tego roku moja mama poślizgnęła się na oblodzonej posadzce w poczekalni dworca PKP. Rodzice wracali z podróży, zadecydowali więc, że do lekarza udadzą się w rodzinnym mieście, ale na miejscu sporządzili pismo z opisem zdarzenia, podpisane przez dyżurnego ruchu. Lekarz stwierdził złamanie, zało

Kary umowne w umowie z deweloperem za nieterminowe oddanie nieruchomości

Umowa z deweloperem (podpisana w postaci aktu notarialnego) przewiduje kary umowne w wysokości 0,5% miesięcznie za nieterminowe oddanie nieruchomości. Wyłączają te kary następujące zapisy: 1. decyzje administracyjne niewynikające z winy dewelopera, 2. siła wyższa.   Deweloper w pism

Dziecko pogryzione przez psa sąsiada

Nasze dziecko kilka tygodni temu pogryzł pies sąsiada. Zdarzenie zgłosiliśmy na policję. Zwierzę często ucieka z posesji i stanowi zagrożenie. Mąż schwytał psa i zawiózł go na obserwację weterynaryjną. Właściciel okazał książeczkę zdrowia psa z wpisami o aktualnych szczepieniach. Sąsiad nie chce zgo
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »