.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Potrącanie wierzytelności z zasiłku macierzyńskiego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 09.10.2014

Mam spore zaległości w ZUS-ie. Obecnie nie pracuję, niedawno zaszłam w ciążę. Myślimy nad tym, czy mąż nie dopisze mnie do swojej działalności jako osobę współpracującą, opłacając za mnie składki, tak bym potem dostała zasiłek macierzyński (i/lub chorobowy). Ten jednak ma wynieść ponad 2000 zł. Czy w tej sytuacji ZUS będzie ściągał swoje wierzytelności z tego zasiłku? W jakiej wysokości?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niewątpliwie ZUS potrąci swoje należności z Pani zasiłku macierzyńskiego.

 

Nie ma tu przy tym znaczenia kwota najniższego wynagrodzenia.

 

Zupełnie inne zasady mają miejsce przy potrącaniu z zasiłków niż z wynagrodzenia za pracę.

 

Do egzekucji ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa stosuje się przepisy o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (art. 833 § 5 Kodeksu postępowania cywilnego). W związku z tym przy potrącaniu należności z przysługujących zasiłków należy stosować przepisy art. 139–144 ustawy emerytalnej. Zasiłki chorobowe (także opiekuńcze, macierzyńskie oraz świadczenia rehabilitacyjne) podlegają egzekucji m.in. na zaspokojenie: świadczeń alimentacyjnych egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych – do wysokości 60% kwoty zasiłku, innych egzekwowanych należności – do wysokości 50% kwoty zasiłku, z tym jednak zastrzeżeniem, że jeśli potrąceniu podlegają wyłącznie należności egzekwowane na podstawie art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej (np. niezwiązane z alimentami ani odpłatnością za pobyt w domu pomocy społecznej), nie mogą one przekroczyć 25% kwoty zasiłku.

 

Wolna od potrąceń i egzekucji jest kwota zasiłku w części odpowiadającej 50% kwoty najniższej emerytury – przy potrącaniu lub egzekwowaniu sum ustalonych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

 

W Pani wypadku będą to kwoty egzekwowane na mocy tytułu wykonawczego – 25% wysokości zasiłku.

 

Z brzmienia art. 139 wynika, że przed dokonaniem jakiegokolwiek potrącenia od świadczenia należy odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i inne należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie oznacza to jednak, że ustalanie wysokości dopuszczalnego potrącenia odnosi się do świadczenia netto.

 

W świetle przepisu art. 140 ustawy emerytalnej granice potrąceń ustala się dla świadczenia brutto, tj. przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Powyższe jest konsekwencją reguły stanowiącej, że ilekroć w przepisach ustawy emerytalnej jest mowa o wysokości świadczenia, rozumie się przez to kwotę ustaloną w decyzji organu rentowego, a więc kwotę przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Co więcej, w odniesieniu do omawianych przepisów reguła ta została wprost opisana w art. 140 ust. 7 ustawy emerytalnej.

 

Porównując reguły potrąceń dokonywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze świadczeń emerytalno-rentowych z zasadami obowiązującymi w przypadku innych potrąceń komorniczych, należy zwrócić uwagę na przepis art. 142 ustawy emerytalnej. Przepis ten wskazuje, że art. 139–141 stanowią regulację szczególną, której stosowanie jest obowiązkowe w każdym przypadku egzekucji ze świadczeń określonych w ustawie.

 

Nie ma możliwości, aby otrzymać świadczenie od ZUS-u i aby ZUS nie potrącił sobie swoich należności.

 

Jeśli podpisze Pani z nimi ugodę – stanie się to samo, co przy egzekucji, ale nie będą Pani naliczane odsetki – tyle na plus.

 

Obydwie czynności – czy to ugoda, czy egzekucja ZUS-u przerwą bieg terminu przedawnienia, z tym że w przypadku egzekucji pozostanie Pani ustawowo wolna kwota od potrąceń, przy ugodzie – być może więcej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl