.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Poszukiwanie kierowcy pojazdu z powodu przekroczenia prędkości

Autor: Elżbieta Gołąb • Opublikowane: 13.06.2011

Dostałem mandat za przekroczenie prędkości, ale ponieważ na zdjęciu nie widać kierowcy, miałem wskazać, kto prowadził samochód. Zeznałem, że poza mną z auta korzysta też żona i syn – wszyscy nie umieliśmy określić, kto tego dnia prowadził pojazd. Policja wysłała do naszych pracodawców pytanie, czy byliśmy w dniu popełnienia wykroczenia w pracy. Czy skoro przyjąłem mandat, to procedura nie powinna być już zakończona? Czy żona i syn mogli odmówić zeznań? Czy policja nie przekracza swoich uprawnień?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

 

Rozumiem, że na podstawie wydruku z urządzenia pomiarowego (kontrolnego) – fotoradaru – otrzymał Pan wezwanie na przesłuchanie w tej sprawie, gdyż zdjęcie z fotoradaru było nieczytelne lub twarz kierowcy była zamazana i nie można jednoznacznie zidentyfikować, kto prowadził samochód.

 

Postępowanie dotyczące wykroczeń drogowych co do zasady prowadzi policja. W razie stwierdzenia popełnienia wykroczenia drogowego opisanego w Kodeksie drogowym – takim wykroczeniem jest przekroczenie dozwolonej prędkości – organ policji może nałożyć grzywnę na podstawie art. 95 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia – jest to tzw. postępowanie mandatowe.

 

W postępowaniu mandatowym funkcjonariusz może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego jedynie w przypadku, gdy:

 

  1. Schwytano sprawcę na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu przez niego wykroczenia.
  2. Stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy. W razie niemożności ustalenia sprawcy wykroczenia przeprowadza się niezbędne czynności wyjaśniające. Wzywany jest właściciel pojazdu. Takie też zostały przeprowadzane w Pańskim przypadku. Został Pan przesłuchany na okoliczność wskazania osoby kierującej pojazdem należącym do Pana. Właściciel powinien albo potwierdzić, że to on kierował, albo zanegować ten fakt i wskazać, kto w danym czasie kierował pojazdem.

 

W czasie przesłuchania nie wskazał Pan osoby kierującej pojazdem, argumentując, że dostęp do auta mają członkowie Pańskiej rodziny i nie wie Pan, kto w danym dniu kierował samochodem.

 

Na podstawie art. 78 ust. 4 Prawa o ruchu drogowym miał Pan obowiązek wskazania na żądanie uprawnionego organu (w tym przypadku policji), komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w określonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew Pańskiej woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł Pan zapobiec. Ta ostania okoliczność ma miejsce np. w razie kradzieży pojazdu (w takim przypadku konieczne jest zgłoszenie tego na policję). Natomiast sam fakt, iż właściciel pozostawia kluczyki do pojazdu w swoim domu i za kierownicę może wsiąść np. ktoś z domowników, nie uprawnia go do odmowy wskazania kierującego. Jeżeli właściciel pojazdu odmówi wskazania takiej osoby, to popełnia wtedy wykroczenie z art. 97 Kodeksu wykroczeń. Podobnie wypowiedział się Sąd Okręgowy w Tarnowie w wyroku z dnia 28.12.2004 r., sygn. akt II Waz 191/2004. Ponieważ nie wskazał Pan osoby kierującej, tłumacząc, że z samochodu oprócz Pana korzystają także żona i syn, zostali oni przesłuchani oraz organy policji podjęły czynności wyjaśniające, mające wykryć sprawcę wykroczenia – miały prawo badać, czy np. w tym czasie nie byli w pracy, co wykluczałoby ich jako sprawców danego czynu.

 

W czasie przesłuchania w charakterze świadka na podstawie art. 41 Postępowania w sprawach o wykroczenie przy przeprowadzeniu dowodu ze zeznań świadka stosuję się odpowiedni art. 183 Kodeksu postępowania karnego. Artykuł ten przewiduje możliwość uchylenia się świadka od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę jemu najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Wynika z tego, że przesłuchiwany świadek nie ma możliwości uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, gdy jemu lub osobie najbliżej grozi odpowiedzialność za wykroczenie (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30.11.2004 r., sygn. akt I KZP 26/04). A Panu i Panu najbliższym groziła odpowiedzialność za wykroczenie, nie za przestępstwo (takim jest np. jazda pod wpływem alkoholu – art. 178 Kodeksu karnego).

 

Podsumowując, było prowadzone jedno postępowanie dotyczące sprawcy wykroczenia polegającego na przekroczeniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych (art. 97 Kodeksu wykroczeń) i na podstawie tego wykroczenia został Pan ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym (popularnie nazywaną mandatem).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl