Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Poszerzenie zakresu obowiązków pracownika

Autor: Michał Kibil • Opublikowane: 16.02.2010

Z wykształcenia jestem chemikiem i na takim stanowisku pracuję – w umowie o pracę zapisano „specjalista”, a w tak zwanej stanowiskowej karcie pracy: „specjalista ds. chemicznych”. Pełnię też funkcję wydziałowego społecznego inspektora pracy. Przełożony poinformował mnie, że od przyszłego tygodnia poszerza moje obowiązki w zakresie, o którym nie mam pojęcia. Czy pracodawca ma prawo tak postąpić? Czy mogę się nie zgodzić na te warunki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przytoczona sytuacja jest powszechnym problemem interpretacyjnym w kwestii powierzania innej pracy, a także zmiany jej warunków.

 

Zgodnie z Kodeksem pracy jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest wykonywanie pracy wskazanej przez pracodawcę. Praca ta powinna być adekwatna do rodzaju wykonywanej pracy, wskazanej w art. 29 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) jako warunek konieczny umowy o pracę. Wszelkie zmiany zakresów wykonywanej pracy, jeżeli tylko są zgodne z powyżej wskazanym rodzajem wykonywanej pracy, nie stanowią istotnej zmiany warunków pracy. Tym samym ich powierzenie nie wymaga zawarcia porozumienia zmieniającego tekst umowy o pracę.

 

W tym miejscu należy wskazać tekst wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 1974 r. (sygn. akt I PR 332/74, OSNCP 1975/6/103), zgodnie z którym zmiana przez zakład pracy zakresów czynności pracownika nie stanowi istotnej zmiany warunków pracy wymagającej wypowiedzenia, jeżeli czynności, które ma wykonywać pracownik, nie wykraczają poza obowiązki związane z pełnioną przez niego funkcją.

 

Jeżeli czynności narzucone, tak jak w przypadku przez Pana wskazanym, wykraczają poza obowiązki określone w umowie, pracodawca może Panu wypowiedzieć warunki pracy i płacy. Do wskazanego wypowiedzenia stosuje się przepisy dotyczące wypowiedzenia warunków pracy i płacy dla społecznych inspektorów pracy (por. art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. Społeczna inspekcja pracy; j.t. Dz. U. z 1983 r. Nr 35, poz. 163 z późn. zm.: „zakład pracy nie może wypowiedzieć pracownikowi pełniącemu funkcję społecznego inspektora pracy warunków pracy i płacy na jego niekorzyść w okresie ustalonym w ust. 1, chyba, że wypowiedzenie stało się konieczne z przyczyn, o których mowa w art. 43 Kodeksu pracy”).

 

Kodeks pracy poza możliwością jednostronnej zmiany stosunku pracy poprzez wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy i płacy przewiduje również w art. 42 § 4 możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż wskazana w umowie o pracę zgodnie z art. 29 K.p. Pracodawca nie jest obowiązany w takim przypadku wręczać wypowiedzenia. Wystarczy wydać polecenie powierzające pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, inną pracę niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika (por. art. 42 § 4 K.p. w związku z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1979 r., sygn. akt I PRN 18/79).

 

Praca powierzona powinna jednak odpowiadać kwalifikacjom pracownika. Pod pojęciem kwalifikacji, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 4 października 2000 r., sygn. akt I PKN 61/00, należy rozumieć nie tylko przygotowanie zawodowe pracownika – jego formalne wykształcenie zdobyte doświadczenia zawodowe i potrzebne umiejętności, ale także właściwości psychofizyczne pracownika, predyspozycje psychiczne oraz zdolności do wykonywania określonych czynności z punktu widzenia zdrowia fizycznego. Jeżeli powierzona praca nie odpowiada Pana kwalifikacjom, nie ma Pan obowiązku wykonywania tej pracy.

 

W innym przypadku odmowa spełnienia polecenia pracodawcy co do powierzenia odrębnej pracy może być uznana za naruszenie obowiązków pracowniczych oraz stanowić podstawę do rozwiązania z Panem stosunku pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + dwa =

»Podobne materiały

Sprostowanie świadectwa pracy po terminie 7 dni

Jestem pracodawcą. Mój pracownik się zwolnił, wystawiłem mu świadectwo pracy. Pomimo pouczenia na świadectwie, że jest 7 dni na wystąpienie o sprostowanie, dopiero po miesiącu dostarczył wniosek o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i sprostowanie świadectwa. Czy muszę odpowiadać na ten wni

 

Zwolnienie lekarskie w jednym zakładzie pracy, a w drugim – praca lub urlop

Żona jest zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony w dwóch zakładach. W przyszłym miesiącu kończy się jej roczny urlop macierzyński i powinna wrócić do pracy. Zasiłek macierzyński pobiera z tytułu ubezpieczenia w dwóch zakładach pracy. Ze względu jednak na to, że w jednym z zakładów ma styc

 

Wspólna odpowiedzialność materialna pracowników za towar

Mam problem dotyczący umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej za towar. Firma, która mnie zatrudnia, chce takie umowy wprowadzić. W miejscu, gdzie pracuję, jest 7 pracowników. Wartość magazynu to około 1 mln zł. Obawiam się tych umów, ponieważ nie do końca wiem, co to dla mnie oznacza. Magazyn

 

Niestawienie się do pracy w sobotę

Co się stanie, jeśli nie stawię się do pracy w sobotę (odrabiamy jakiś dzień)? Cały tydzień miałem L4, a w piątek urlop na żądanie. Nasz plan pracy obejmuje na ogół dni od poniedziałku do piątku, bez sobót. O pracującej sobocie nikt mnie nie powiadomił.

 

Drobna kradzież (przypadkowa) w miejscu pracy

Zostałam posądzona o kradzież ołówka o wartości 0,57 zł w sklepie podczas pracy. Faktycznie, zabrałam go z półki, bo musiałam uzupełnić tabele produktów, a nie miałam przy sobie nic do pisania ani innych pracowników nie było w pobliżu. Przypadkiem został w mojej kieszeni i został znaleziony pod

 

Mandat zapłacony przez pracodawcę za wykroczenia pracownika

Pracownik (kierowca ciężarówki na trasach międzynarodowych) w trakcie pracy z własnej inicjatywy łamał przepisy o czasie pracy – wydłużał czas prowadzenia pojazdu; skracał czas na odpoczynek itp. Podczas kontroli w siedzibie pracodawcy stwierdzono te wykroczenia i na pracodawcę nałożono mandat

 

Strata spółki a odpowiedzialność finansowa pracownika

Jestem pracownikiem polskiej spółki. W zeszłym roku byłem wysłany do Włoch, gdzie miałem uruchomić nowy oddział naszej firmy. Nie zostałem formalnie oddelegowany do pracy za granicą ze względu na oszczędności. Wskutek działań szefa mój oddział poniósł stratę, co może być teraz określone jako moje za

 

Przeniesienie na inne stanowisko po urlopie macierzyńskim

Jestem urzędnikiem z długoletnim doświadczeniem na samodzielnym stanowisku. Obecnie przebywam na 2-miesięcznym urlopie wychowawczym. Przed uzyskaniem zgody na urlop odbyłam rozmowę z dyrektorem urzędu, uzgadniając z nim moje nowe miejsce pracy w innym departamencie. Proponowane mi stanowisko zaakcep

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »