Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Poszerzenie zakresu obowiązków pracownika

Autor: Michał Kibil • Opublikowane: 16.02.2010

Z wykształcenia jestem chemikiem i na takim stanowisku pracuję – w umowie o pracę zapisano „specjalista”, a w tak zwanej stanowiskowej karcie pracy: „specjalista ds. chemicznych”. Pełnię też funkcję wydziałowego społecznego inspektora pracy. Przełożony poinformował mnie, że od przyszłego tygodnia poszerza moje obowiązki w zakresie, o którym nie mam pojęcia. Czy pracodawca ma prawo tak postąpić? Czy mogę się nie zgodzić na te warunki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poszerzenie zakresu obowiązków pracownika

Zmiany w zakresie wykonywanej pracy

Przytoczona sytuacja jest powszechnym problemem interpretacyjnym w kwestii powierzania innej pracy, a także zmiany jej warunków.

 

Zgodnie z Kodeksem pracy jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest wykonywanie pracy wskazanej przez pracodawcę. Praca ta powinna być adekwatna do rodzaju wykonywanej pracy, wskazanej w art. 29 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) jako warunek konieczny umowy o pracę. Wszelkie zmiany zakresów wykonywanej pracy, jeżeli tylko są zgodne z powyżej wskazanym rodzajem wykonywanej pracy, nie stanowią istotnej zmiany warunków pracy. Tym samym ich powierzenie nie wymaga zawarcia porozumienia zmieniającego tekst umowy o pracę.

 

W tym miejscu należy wskazać tekst wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 1974 r. (sygn. akt I PR 332/74, OSNCP 1975/6/103), zgodnie z którym zmiana przez zakład pracy zakresów czynności pracownika nie stanowi istotnej zmiany warunków pracy wymagającej wypowiedzenia, jeżeli czynności, które ma wykonywać pracownik, nie wykraczają poza obowiązki związane z pełnioną przez niego funkcją.

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy dla społecznych inspektorów pracy

Jeżeli czynności narzucone, tak jak w przypadku przez Pana wskazanym, wykraczają poza obowiązki określone w umowie, pracodawca może Panu wypowiedzieć warunki pracy i płacy. Do wskazanego wypowiedzenia stosuje się przepisy dotyczące wypowiedzenia warunków pracy i płacy dla społecznych inspektorów pracy (por. art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. Społeczna inspekcja pracy; j.t. Dz. U. z 1983 r. Nr 35, poz. 163 z późn. zm.: „zakład pracy nie może wypowiedzieć pracownikowi pełniącemu funkcję społecznego inspektora pracy warunków pracy i płacy na jego niekorzyść w okresie ustalonym w ust. 1, chyba, że wypowiedzenie stało się konieczne z przyczyn, o których mowa w art. 43 Kodeksu pracy”).

Możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż wskazana w umowie o pracę

Kodeks pracy poza możliwością jednostronnej zmiany stosunku pracy poprzez wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy i płacy przewiduje również w art. 42 § 4 możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż wskazana w umowie o pracę zgodnie z art. 29 K.p. Pracodawca nie jest obowiązany w takim przypadku wręczać wypowiedzenia. Wystarczy wydać polecenie powierzające pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, inną pracę niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika (por. art. 42 § 4 K.p. w związku z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1979 r., sygn. akt I PRN 18/79).

Odmowa spełnienia polecenia pracodawcy co do powierzenia pracownikowi odrębnej pracy

Praca powierzona powinna jednak odpowiadać kwalifikacjom pracownika. Pod pojęciem kwalifikacji, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 4 października 2000 r., sygn. akt I PKN 61/00, należy rozumieć nie tylko przygotowanie zawodowe pracownika – jego formalne wykształcenie zdobyte doświadczenia zawodowe i potrzebne umiejętności, ale także właściwości psychofizyczne pracownika, predyspozycje psychiczne oraz zdolności do wykonywania określonych czynności z punktu widzenia zdrowia fizycznego. Jeżeli powierzona praca nie odpowiada Pana kwalifikacjom, nie ma Pan obowiązku wykonywania tej pracy.

 

W innym przypadku odmowa spełnienia polecenia pracodawcy co do powierzenia odrębnej pracy może być uznana za naruszenie obowiązków pracowniczych oraz stanowić podstawę do rozwiązania z Panem stosunku pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + II =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki