.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postępowanie wieczystoksięgowe – czy można je przyspieszyć?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 26.03.2012 • Zaktualizowane: 14.02.2021

Miesiąc temu podpisaliśmy z żoną umowę przedwstępną sprzedaży mieszkania. Okazało się, że błędnie do księgi wieczystej wpisana jest żona, mimo że kupiłem mieszkanie przed ślubem. Zwróciłem się o wypisanie jej z księgi. Otrzymałem odpowiedź z sądu, że sprawa nie będzie rozpatrzona poza kolejnością. Czy mogę jakoś przyspieszyć postępowanie wieczystoksięgowe, skoro błąd urzędowy może spowodować, że nie sfinalizuję transakcji sprzedaży nieruchomości?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postępowanie wieczystoksięgowe – czy można je przyspieszyć?

Jak długo trwa rozpatrzenie sprawy w postępowaniu wieczystoksięgowym?

Postępowanie wieczystoksięgowe jest nieprocesowym postępowaniem sądowym regulowanym przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Przepisy prawa z zasady nie określają wprost terminu, w którym ma nastąpić rozpoznanie sprawy, aczkolwiek stosownie do treści art. 451 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzenie sprawy powinno nastąpić bez nieuzasadnionej zwłoki, tj. w rozsądnym terminie nie dłuższym niż to konieczne jest do wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych w warunkach obiektywnych.

 

Ponadto zgodnie z § 48 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249) sprawy rozpoznawane są według kolejności ich wpływu do sądu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Przykładem takiej regulacji jest przepis art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr1 91, poz. 1365 ze zm.), zgodnie z którym „wniosek o ujawnienie prawa własności Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego sąd rozpoznaje w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia”.

 

Jednakże z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych nie wynika, by w kognicji prezesa sądu jako jego organu były sprawy przyspieszające bieg wniosków. Praktyka wskazuje jednak, że prezes sądu ma wpływ na kolejność rozpatrywania wniosków – choć nie ma na to podstawy prawnej. Warto także skorzystać z tzw. dyżurów hipotecznych, o których strony często nie wiedzą, a które to dyżury mogą okazać się niezwykle pomocne, gdyż poprzez szybszy wpis hipoteki w księdze wieczystej zmniejsza się oprocentowanie kredytu.

Rozpoznanie sprawy lub spraw poszczególnych kategorii poza kolejnością ich wpływu do sądu

Stosownie do przepisu § 48 ust. 3 cytowanego rozporządzenia „w szczególnie uzasadnionych wypadkach przewodniczący wydziału może zarządzić rozpoznanie sprawy lub spraw poszczególnych kategorii poza kolejnością ich wpływu do sądu”. Wprowadzenie tzw. dyżurów hipotecznych jest jednym ze sposobów organizacji pracy w wydziale ksiąg wieczystych, polegającym na dokonywaniu wpisu hipoteki poza kolejnością wpływu spraw do sądu, którą to możliwość przewiduje wyżej cytowany przepis.

 

Zwykle takie sprawy załatwiane są poza kolejnością. Mimo wszystko powinien Pan wniosek uzasadnić tym, że zawarta umowa przedwstępna z uwagi na wpis w księdze wieczystej nie dojdzie do skutku, co ma dla Pana jako sprzedającego negatywne skutki finansowe.

 

Na takie argumenty zwykle sądy przystają.

 

Ponadto – w mojej opinii – mogliście Państwo zbyć wspólnie nieruchomość – bez prostowania ksiąg, chyba że stosunki między małżonkami uległy zmianie na tyle, iż nie chce Pan, aby żona partycypowała z kwocie uzyskanej ze sprzedaży. Za takim rozwiązaniem przemawiałaby rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. 

 

Proszę napisać ponowny wniosek do wydziału ksiąg wieczystych o przyspieszenie – powołując się na to, że kupujący będzie wysuwał do Pana roszczenia w związku z niedotrzymaniem terminu zawarcia umowy przyrzeczonej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »