.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe musi być przeprowadzone w firmie, która straciła płynność finansową, ma długi, a przyszłość nie wygląda kolorowo. Postępowanie upadłościowe przeprowadza się zgodnie z określonymi zasadami.

 Wierzyciele z reguły dowiadują się o upadłości kontrahenta od syndyka. Zawiadamia on o upadłości tych wierzycieli, których adresy są znane na podstawie ksiąg upadłego. Wraz z zawiadomieniem wysyła wzór zgłoszenia wierzytelności. Ponadto postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest podawane niezwłocznie do publicznej wiadomości przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz opublikowanie w dzienniku o zasięgu lokalnym. W razie zgłoszenia wierzytelności po terminie, czynności już dokonane w postępowaniu upadłościowym są skuteczne wobec spóźnionego wierzyciela. Ponieważ podziału funduszów masy upadłości można dokonać kilkakrotnie, w miarę likwidacji masy upadłości, więc takiego wierzyciela może ominąć któryś z podziałów. Jeżeli wierzytelność zgłoszono po zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, pozostawia się ją bez rozpoznania. Koszty postępowania upadłościowego wynikłe ze zgłoszenia wierzytelności po upływie wyznaczonego w tym celu terminu, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez winy wierzyciela, ponosi wierzyciel, który dokonał zgłoszenia po terminie (art. 235 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego).    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 

  1. prowadzono postępowanie upadłościowe lub inne postępowanie, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań albo w którym zawarto układ, lub
  2. prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym nie zaspokojono wszystkich wierzycieli, a dłużnik po zakończeniu lub umorzeniu postępowania zobowiązań swych nie wykonał, lub
  3. prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek wszystkich wierzycieli, lub
  4. czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.


Jeżeli z kolei (art. 4914) upadły nie wskaże i nie wyda syndykowi całego majątku albo niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków, sąd umarza postępowanie.    Przeczytaj pełną treść

 

 Przepisami realizującymi wskazane założenie ustawodawcy są m.in. art. 35 i 229 Pr.u.n., które regulują w identyczny sposób wzajemny stosunek przepisów procesowych prawa upadłościowego i kodeksu postępowania cywilnego; art. 35 dotyczy postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, natomiast art. 229 tzw. właściwego postępowania upadłościowego. Przepisy te są odpowiednikami art. 68 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe (jedn. tekst: Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.), który odnosił się jednak do obu etapów postępowania upadłościowego. 

Przepis art. 229 Pr.u.n. nakazuje odpowiednie stosowanie w postępowaniu upadłościowym przepisów księgi pierwszej części pierwszej kodeksu postępowania cywilnego, z wyjątkiem przepisów o zawieszeniu i wznowieniu postępowania. Stosowanie odpowiednie oznacza uwzględnienie charakteru i celu postępowania upadłościowego oraz wynikających stąd różnic w stosunku do księgi pierwszej części pierwszej kodeksu postępowania cywilnego. Kodeks ten ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu upadłościowym w takim zakresie, w jakim jego przepisy nie zostały wyłączone przez odmienne unormowanie w prawie upadłościowym. W tym znaczeniu w postępowaniu upadłościowym mają odpowiednie zastosowanie przepisy tego kodeksu, a więc również art. 394. 

Z przedstawionego unormowania wynika, że art. 33 ust. 1 oraz art. 222 ust. 1 Pr.u.n. mają zastosowanie jedynie do orzeczeń sądu bądź sędziego-komisarza rozstrzygających kwestie regulowane w prawie upadłościowym, a nie do tych orzeczeń, których przedmiotem jest kwestia uregulowana w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, stosowanych odpowiednio w postępowaniu upadłościowym.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Uchylenie układu w postępowaniu upadłościowym
Artykuł omawia przesłanki uchylenia układu zawartego przez dłużnika z wierzycielami w postępowaniu upadłościowym.

Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości
Artykuł omawia instytucję wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości.(Postępowanie upadłościowe)

Kiedy i jak ogłosić upadłość firmy?
Prowadzę działalność gospodarczą. Od niedawna nie reguluję zobowiązań wobec ZUS i US. Z regulowaniem zobowiązań nie byłoby problemu, gdyby nie obecne zadłużenie kredytowe, którego obsługa kosztuje miesięcznie ok. 30 000 zł. Dochód miesięczny firmy jest mniejszy niż koszty kredytu. Czy w takiej sytuacji wchodzi w grę rozpoczęcie postępowania upadłościowego (upadłość konsumencka)? Majątku osobistego właściwie nie posiadam, z żoną mam rozdzielność majątkową.

Niespłacony kredyt – możliwość zmniejszenia rat lub umorzenia odsetek

Osiem lat temu wyszłam za mąż. Zaraz po ślubie wzięliśmy kredyt na mieszkanie, ale ja nie pracowałam (szybko urodził się nasz syn), a mąż nie informował mnie o problemach ze spłatą długu, więc nasze mieszkanie wystawiono na sprzedaż. Nie pokryło to całego zadłużenia, dlatego teraz połowa wypłaty męża zajmowana jest przez komornika, a reszta pieniędzy ledwo nam starcza na utrzymanie. Mieszkamy z moimi rodzicami, ale chcielibyśmy wynająć dla siebie mieszkanie. Jeśli podejmę pracę, zapewne będę niewiele zarabiać (ok. 800 zł). Czy możemy coś zrobić, by komornik zajmował mniejsze sumy? Czy można jakoś umorzyć odsetki od kredytu?

(Postępowanie upadłościowe)

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Rok temu zostałam przeniesiona na inne stanowisko (dostając niższą pensję), później poszłam na zwolnienie lekarskie, a następnie przeszłam na zasiłek rehabilitacyjny. Miesiąc temu rozwiązano ze mną umowę o pracę bez wypowiedzenia. Mam sporo zobowiązań (kredyty, pożyczki, raty), których obecnie nie jestem w stanie spłacić. Czy mam możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej i jakie mam na to szanse?

(Postępowanie upadłościowe)

Utrata płynności finansowej i upadłość

Prowadzę z synem spółkę cywilną. Po spłaceniu (kredytem bankowym) w lutym 2009 dużego zadłużenia z tytułu niezapłaconych terminowo faktur przysłano nam mailem notę odsetkową do zapłacenia. Jest to wysoka kwota i nie jesteśmy w stanie jej zapłacić z bieżącej działalności w tym terminie i w takiej wysokości. Z naszych wyliczeń wynika, że jesteśmy w stanie tę kwotę spłacać w ratach (przez ok. 30 miesięcy). Co w tej sytuacji możemy zrobić?

(Postępowanie upadłościowe)

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl