Mamy 10 708 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postępowanie po utracie dowodu osobistego i prawa jazdy

Autor: Agata Alberska • Opublikowane: 20.05.2016

Na stacji kolejowej utraciłem portfel ze wszystkimi dokumentami. Nie wiem, czy portfel mi wypadł, czy został skradziony. Telefonicznie zastrzegłem w banku wszystkie dokumenty, jakie miałem w portfelu (dowód osobisty, prawo jazdy i karty kredytowe). Następnego dnia udałem się na policję, aby zgłosić utratę. Okazało się, że w miasteczku oddalonym od mojej stacji o ok. 100 km znalazły się moje dokumenty. Pojechałem tam i rzeczywiście odebrałem wszystkie moje dokumenty (zginał tylko sam portfel i pieniądze). W tej sytuacji zastanawiam się, co dalej robić. Jeżeli ktoś je skserował i posłuży się kserówkami do wzięcia kredytu, to może lepiej ich nie odblokowywać i wyrobić nowe. Ale przy wyrabianiu muszę podać powód, a podanie zagubienia nie jest już prawdą. Czy dużo ryzykuję, jeżeli je odblokuję? Ostatecznie zgłoszenia na policję nie zdążyłem zrobić, więc nie mam dowodu, że nie były w moim posiadaniu przez dobę.

Agata Alberska

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Dokumenty zostały utracone i nie ma Pan wiedzy na temat ich losu podczas tych kilkunastu godzin. Z tego względu sugerowałabym ich wymianę i zgłoszenie zagubienia. Może Pan podać, mimo ich odnalezienia, jako powód ich utratę – w ciągu kilkunastu godzin nie był Pan w ich posiadaniu. Dokumenty oczywiście należało będzie zniszczyć.

 

Osoba posiadająca prawo jazdy jest obowiązana zawiadomić starostę o utracie tego dokumentu w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Wtórnik dokumentu prawa jazdy jest wydawany przez starostę na wniosek osoby zainteresowanej za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

 

W przypadku odzyskania utraconego dokumentu prawa jazdy należy zwrócić go do właściwego starosty (Prezydenta Miasta).

 

Prawo o ruchu drogowym1:

 

„Art. 100a.

1. Tworzy się centralną ewidencję kierowców, zwaną dalej »ewidencją«.

2. W ewidencji gromadzi się dane o osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajami, zwane dalej »uprawnieniami«.

 

Art. 100b. 1. W ewidencji gromadzi się dane o osobach nią objętych: (…)

10) dotyczące:

a) zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego zwrócenia,

b) cofnięcia uprawnienia oraz jego przywrócenia,

c) utraty dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego odnalezienia, (…)”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Dopiero od 1 stycznia 2016 r.* wejdzie w życie zmiana Prawa o ruchu drogowym, na mocy której w ewidencji wprowadzać się będzie dane o dniu utraty dokumentu i dniu jego odzyskania. Taki zapis pozwoli na stwierdzenie luki w czasie posiadania dokumentu, jednak bez konieczności jego wymiany. W chwili obecnej przepis ten jeszcze nie obowiązuje.

 

Co do utraty dowodu osobistego, należy posłużyć się przepisami ustawy o dowodach osobistych2.

 

„Art. 2. 1. Użyte w niniejszej ustawie określenia oznaczają: (…)

4) utrata dowodu osobistego – brak fizycznej kontroli nad dowodem osobistym przez jego posiadacza, który nastąpił w wyniku przestępstwa, zagubienia lub innego zdarzenia losowego; (…)”.

 

„Art. 46. 1. Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

4) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza; (…)”.

 

„Art. 47

6. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie”.

 

„Art. 54. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w rozporządzeniu: (…)

6) sposób i tryb postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu dowodu osobistego, (…).”

 

Zgodnie z Rozporządzeniem3, o którym mowa w ustawie o dowodach osobistych:

 

„§ 24. 1. Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ustawy, wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych — odpowiednio rodzica albo opiekuna lub kuratora ustanowionego przez sąd, w urzędzie obsługującym organ gminy lub w urzędzie konsularnym.

(…)

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, składa się w formie pisemnej. Zawiadamiający jest obowiązany podać imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki posiadacza utraconego dowodu osobistego oraz wystawcę dowodu osobistego.”

 

§ 25. 1. Organ gminy lub konsul powiadomieni o utracie dowodu osobistego, w trybie określonym w § 24, ustalają zgodność danych posiadacza utraconego dowodu osobistego z danymi zawartymi w dostępnych rejestrach publicznych, innym dokumencie tożsamości, a gdy nie jest to możliwe — w innych dokumentach ze zdjęciem, a jeśli posiadacz utraconego dowodu osobistego nie posiada żadnego dokumentu — na podstawie oświadczenia zawiadamiającego.

2. Organ gminy lub konsul wydaje osobie zawiadamiającej wolne od opłaty zaświadczenie o utracie dowodu osobistego zawierające dane identyfikacyjne podane przez zawiadamiającego oraz wzmiankę o podstawie ustalenia tożsamości.”

 

 

 

 

--------------------------------

* Opis sprawy z maja 2015 r.

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. 2009 r. Nr 47, poz. 384)

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus jeden =

»Podobne materiały

Przepisy uchwały rady gminy a wewnętrzne prawo osiedlowe

Mieszkam na terenie zamkniętego osiedla. Wewnętrzne prawo osiedlowe pozwala na wyprowadzanie psów bez smyczy i kagańca, ale prawo gminne nie pozwala na takie działania. Które przepisy są w tej sytuacji ważniejsze? Jak można zmusić właściciela, by wyprowadzał swojego psa na smyczy?

Co oznacza pojęcie „zajęcie pasa jezdni”?

Proszę o wyjaśnienie, co oznacza pojęcie „zajęcie pasa jezdni” dla wykonania kanalizacji. Jak i do kiedy powinny być naliczane opłaty? Raz należy płacić do momentu wykonania podbudowy pod asfalt, raz do wykonania powierzchni asfaltowej – czy są jakieś normy?  

Ustawa o broni i amunicji – posiadanie broni gazowej i obowiązek jej rejestracji

Od 1993 roku posiadam rewolwer gazowy, na który mam wystawione przez KWP pozwolenie bezterminowe. Od wielu lat nie jest on mi do niczego potrzebny, leży zamknięty w sejfie. Zastanawiam się, w jaki sposób zwrócić się do KWP i wręcz oddać ten gazowiec bez narażania się na jakikolwiek zarzu
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »