Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postępowanie karne a zwolnienie z pracy

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 09.02.2011

Toczy się wobec mnie postępowanie karne w sądzie. Będę wnosić o umorzenie postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 K.p.k. lub o warunkowe umorzenie. Czy pracodawca może mnie teraz zwolnić z pracy? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedmiotem wykładni jest art. 52 K.p., który przewiduje rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez pracodawcę. Art. 52 zawiera też katalog przyczyn, które mogą uzasadniać rozwiązanie stosunku pracy w trybie natychmiastowym z winy pracownika, co potocznie zwane jest zwolnieniem dyscyplinarnym.

 

Katalog ten jest zamknięty i nie może być ani zmieniany, ani rozszerzany. Nie są zatem dopuszczalne klauzule umowne rozszerzające go. Statuuje on trzy przesłanki rozwiązania stosunku pracy w tym trybie:

 

  • ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienie przestępstwa w czasie trwania umowy o pracę,
  • zawiniona utrata uprawnień do wykonywania pracy na danym stanowisku.

 

Mając na uwadze Pani interes, skupię się na drugiej przesłance: popełnienie ciężkiego przestępstwa w czasie trwania pracy na danym stanowisku. Musi to być przestępstwo w rozumieniu prawa karnego, a nie jakikolwiek inny czyn, np. przewinienie dyscyplinarne. Do popełnienia musi dojść w czasie trwania stosunku pracy. Przez to pojęcie rozumiemy okres od zawarcia umowy do jej rozwiązania.

 

Gdyby zdarzyło się tak, że między zawarciem umowy a rozpoczęciem pracy pracownik popełnia czyn zabroniony (zanim zaczął efektywnie pracować), według SN wtedy też można rozwiązać stosunek pracy. Nie można się natomiast powoływać na przestępstwo ujawnione w czasie trwania umowy o pracę, ale popełnione wcześniej.

 

Zdarza się, że pracodawca na stanowisku związanym z materialną odpowiedzialnością dowiaduje się, iż pracownik miał wcześniej na koncie jakieś przestępstwa przeciwko mieniu. To przestępstwo nie musi być popełnione na szkodę pracodawcy ani przy okazji wykonywania pracy – nie jest to istotne dla tego trybu zwolnienia. Musi to być tego rodzaju przestępstwo, które podważa zaufanie pracodawcy do pracownika i dyskwalifikuje go do dalszej pracy na tym stanowisku.

 

To przestępstwo musi być stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym skazującym, a nie prawomocnym orzeczeniem, np. komisji dyscyplinarnej. Umorzenie czy warunkowe umorzenie nie kwalifikuje się już do tego przepisu.

 

Można wziąć też pod uwagę oczywisty fakt popełnienia przestępstwa. W tym wypadku pracodawca będzie musiał sam poprowadzić pewne czynności wyjaśniające i zakwalifikować ten czyn – sprawdzić, czy jest w ogóle przestępstwem w rozumieniu przepisów prawa karnego (uchwała SN z dnia 30 marca 1994 r.). Przyjmuje się, że czyn jest oczywisty, jeśli:

 

  • złapano sprawcę na gorącym uczynku, np. kiedy pracownik włamywał się do magazynu pracodawcy,
  • dana osoba przyznała się do popełnienia czynu, a świadkowie jednoznacznie to potwierdzili.

 

Ważny z punktu widzenia Pana interesu będzie także wyrok SN, w którym przyjęto, że jeżeli w sprawie karnej zapadł wyrok uniewinniający, a pracodawca wcześniej zwolnił pracownika pod zarzutem oczywistego popełnienia przestępstwa (nie czekając na wyrok postępowania karnego, tylko na podstawie tego materiału zebranego, którym dysponował), to taki wyrok uniewinniający oznacza, że przestępstwo nie było oczywiste, czyli pracownik będzie mógł żądać skutecznie przywrócenia do pracy.

 

Rozwiązanie stosunku pracy w trybie natychmiastowym możliwe jest zatem tylko, jeżeli przestępstwo, którego się Pani dopuściła, jest oczywiste. W sytuacji, gdy występują wątpliwości natury faktycznej, a dowody prowadzonego postępowania przygotowawczego nie wskazują w sposób jednoznaczny na Pani winę i sprawstwo, wówczas zwolnienie takie wydaje się mało prawdopodobne. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby umorzenie postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 K.p.k. lub warunkowe umorzenie postępowania, które co do zasady stanowi o winie, ale nie jest traktowane na równi z prawomocnym skazaniem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + 9 =

»Podobne materiały

Legalność podjęcia nowej pracy w okresie wypowiedzenia – prawo do odprawy

Jestem w trakcie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia bez świadczenia pracy. W firmie pracowałam ponad 10 lat; dostanę odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. W związku z tym mam pytanie: czy obecnie mogę podjąć pracę, nie tracąc z tego powodu prawa do odprawy?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »