.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postępowanie dyscyplinarne

Wiadomo, iż postępowanie dyscyplinarne wiąże się dla pracownika z wielkim stresem i wyzwaniem. Postępowanie dyscyplinarne ma na celu uświadomienie pracownikowi, że jego zachowanie albo praca nie jest zgodnie z ustalonymi wymogami. Informację podane w artykule to jedynie zarys regulacji dotyczących postępowania dyscyplinarnego.

 Dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole. W sprawach niecierpiących zwłoki nauczyciel i dyrektor szkoły może być zawieszony przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Ponadto dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela (niezależnie od posiadanego przez niego statusu zawodowego), a organ prowadzący szkołę – dyrektora szkoły, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka (podstawa prawna – art. 83.1 i 1a Karty Nauczyciela).

Przepis powyższy przewiduje fakultatywne i obligatoryjne zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków. Nauczyciela można zawiesić w pełnieniu obowiązków w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego lub złożenia wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 Art. 17 ustawy o dyscyplinie wojskowej stanowi, iż żołnierz odpowiada dyscyplinarnie za przewinienie dyscyplinarne, jeżeli naruszenie to miało związek ze służbą wojskową. Art. 17 ust. 2 mówi, iż żołnierz ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną również za czyny o znamionach przestępstwa (...) jeżeli sąd lub prokurator wystąpił do dowódcy jednostki wojskowej lub kierownika instytucji cywilnej z wnioskiem o ukaranie dyscyplinarne (z tego przepisu literalnie wynika, iż nie musi być to związane z okresem służby, a jedynie z popełnieniem przestępstwa powszechnego).

Jeżeli w Pana przypadku wniosku o ukaranie nie wystosowano, wnosić można, że postępowanie dyscyplinarne nie zostało wszczęte.

Pomijając przypadki dyscyplinarnego wydalenia ze służby, kontrakt może być rozwiązany tylko wówczas, gdy żołnierz dwukrotnie odmówi przyjęcia stanowiska równorzędnego lub wyższego albo też, gdy jednostka, w której służy, zostaje zlikwidowana lub jej stan liczbowy ograniczany, a nie ma możliwości przeniesienia żołnierza na inne stanowisko.    Przeczytaj pełną treść

 

 Zdarza się, że pracodawca na stanowisku związanym z materialną odpowiedzialnością dowiaduje się, iż pracownik miał wcześniej na koncie jakieś przestępstwa przeciwko mieniu. To przestępstwo nie musi być popełnione na szkodę pracodawcy ani przy okazji wykonywania pracy – nie jest to istotne dla tego trybu zwolnienia. Musi to być tego rodzaju przestępstwo, które podważa zaufanie pracodawcy do pracownika i dyskwalifikuje go do dalszej pracy na tym stanowisku.

To przestępstwo musi być stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym skazującym, a nie prawomocnym orzeczeniem, np. komisji dyscyplinarnej. Umorzenie czy warunkowe umorzenie nie kwalifikuje się już do tego przepisu.

Można wziąć też pod uwagę oczywisty fakt popełnienia przestępstwa. W tym wypadku pracodawca będzie musiał sam poprowadzić pewne czynności wyjaśniające i zakwalifikować ten czyn – sprawdzić, czy jest w ogóle przestępstwem w rozumieniu przepisów prawa karnego (uchwała SN z dnia 30 marca 1994 r.).    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Sytuacja pracownika po zwolnieniu dyscyplinarnym
Przebywając na zwolnieniu lekarskim, otrzymałem zwolnienie dyscyplinarne z pracy za nieoddanie sprzętu. Sprzęt niezwłocznie zdałem, będąc w stałym kontakcie z firmą. Odwołałem się do sądu pracy o przywrócenie mnie do pracy. W tej firmie pracowałem już kilkanaście lat, nigdy nie było z niczym problemu, niedawno dostałem wyróżnienie. Chciałbym zapytać, co powinienem zrobić w obecnej sytuacji? Powinienem wciąż przebywać na zwolnieniu lekarskim? A może zarejestrować się jako bezrobotny lub zacząć szukać innej pracy? Prosiłem o referencje, ale mi odmówiono. Zabroniono mi też rozgłaszania sprawy (np. w mediach), mogę kontaktować się tylko z kancelarią adwokacką.

Postępowanie dyscyplinarne za korespondencję e-mailową?
Pracowałem w małej firmie na umowę o pracę na czas określony. Niestety, zostałem zwolniony. Pracodawca powiedział, że podpiszemy zwolnienie za porozumieniem stron, chociaż powinno być dyscyplinarne. Zamurowało mnie, bo nic nie wskazywało na to, że był niezadowolony do mojej pracy. Szef powiedział, że powodem mojego zwolnienia jest zajmowanie się sprawami prywatnymi w czasie pracy, że wie już od ponad pół roku o odbieraniu i odpisywaniu na e-maile i wchodzeniu na Allegro. Cóż, prawda – robiłem to, jak zresztą wszyscy. Nie zaniedbywałem jednak nałożonych na mnie obowiązków i wszystko robiłem terminowo. No, ale trudno – mnie zauważył. Podpisałem zwolnienie za porozumieniem stron, przeprosiłem i czekałem na świadectwo pracy. Wczoraj szef zadzwonił i powiedział, że prawdopodobnie da mi jednak zwolnienie dyscyplinarne. Chciałem spytać, czy to są wystarczające powody? Co o tym mówią przepisy? Czy pracodawca miał prawo przeglądać moją prywatną korespondencję (mail, gg). I czy nie powinien był uprzedzić mnie wcześniej, że w ten sposób mogę być kontrolowany?

Przesłanki zwolnienia dyscyplinarnego z pracy i wypowiedzenia umowy przez pracownika w trybie natychmiastowym
Mam umowę na czas nieokreślony, od piętnastu lat pracuję na stanowisku księgowej. Pracodawca prześwietlił mój komputer i stwierdził, że wykonywałam na nim pracę dla firmy mojego brata i wchodziłam w godzinach pracy na internet. Dowiedziałam się, że mogę zostać zwolniona dyscyplinarnie za ciężkie i rażące naruszenie obowiązków pracowniczych. Jak dotąd nikt nie narzekał na moją pracę, zawsze dostawałam premie, swoje obowiązki wykonywałam sumiennie. Czy w moim wypadku pracodawca ma więc prawo podjąć decyzję o dyscyplinarnym zwolnieniu? A co jeśli odwrócić sytuację: czy ja mogę wypowiedzieć umowę o pracę, żądając natychmiastowego wypowiedzenia i podając jako przyczynę mobbing? Pytam o to, ponieważ moje problemy tak naprawdę zaczęły się od kłótni z główną księgową, od tej pory zaczęła mi udowadniać, że wszystko robię źle. Oczywiście tylko mnie prześwietlono komputer, nikomu innemu. A praktycznie każdy w jakimś celu prywatnym go wykorzystuje i korzysta z internetu.

Zwolnienie w trybie dyscyplinarnym a świadectwo pracy i rozliczenie z firmą

Trzy tygodnie temu zostałem zwolniony dyscyplinarnie przez pracodawcę. Sprawa została skierowana na drogę sądową, ponieważ nie czuję się winny. Do dnia dzisiejszego jednak nie otrzymałem świadectwa pracy, choć z tego, co wiem, powinno być wydane niezwłocznie, a najpóźniej do 7 dni od rozwiązania umowy – czy tak faktycznie jest? W dniu zwolnienia kwestie finansowe z zakładem pracy miałem uregulowane, ale nie wiem, czy powinienem się spodziewać osobnego dokumentu wzywającego do rozliczenia z firmą, czy otrzymanie świadectwa i PIT-11 zakończy wszelkie formalności?Sfałszowanie dokumentów w pracy i groźba zwolnienia dyscyplinarnego (postępowanie dyscyplinarne)

Otrzymałem w pracy dofinansowanie do wczasów indywidualnych. Musiałem przedłożyć potwierdzenie pobytu, ale znajomi, u których zarezerwowałem domek, nie wystawiają pokwitowań. Kolega z pracy powiedział mi, że może załatwić papier za przedpłatę w ośrodku. Poprosiłem go o to. Wydało się niestety, że dowód wpłaty pochodzi z firmy, która nie istnieje. Zwróciłem w całości pieniądze z dofinansowania. Okazało się też, że więcej było w firmie takich sfałszowanych dokumentów, i chcą nas teraz zwolnić z art. 52 K.p. Czy mają do tego prawo? Czy możemy się jakoś bronić?Czy można zwolnić pracownika dyscyplinarnie za jeden błąd (postępowanie dyscyplinarne)?
W codziennej pracy błąd przytrafić się może każdemu – zarówno pracownikowi fizycznemu zatrudnionemu przy pakowaniu produktów lub przy linii produkcyjnej, który uszkodzi maszynę lub produkt, jak i prawnikowi-specjaliście, który złoży po terminie pismo procesowe.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl